Pienten kirjasto!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
©ninasipola
Sallan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Postipolku 5
98900
Kirjaston puhelin : 
0408318006
Kirjaston sähköposti : 
salla@kirjasto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Salla
Y-tunnus : 
0192936-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Sipola
Puhelin : 
040 5596035
Sähköposti : 
nina.sipola@salla.fi
Hankkeen tavoite: 

Pienten kirjasto -hankkeen tavoitteena on kasvattaa kirjastomyönteistä asennetta, lisätä kirjastonkäyttöä ja edistää lukemisharrastusta alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa parissa. Hankkeen tavoitteena on tukea myös uuden esiopetuksen opetussuunnitelman toteutumista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutetut perheillat ja kirjastoseikkailut sekä lastentöiden näyttelyt kirjastolla. Laadittu varhaiskasvatuksen ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma. Vinkkauslistat ja tapahtumat kirjallisuudesta liittyen lasten herkkyyskausiin ja kehitysvaiheisiin. Pientenkirjastohyllyjen toteuttaminen neuvolan ja terveyskeskuksen odotusaulaan.

Kuvaus : 

Sallan kunnan sivistyspalveluissa toteutetaan Paikallinen vahva koulutuksen järjestäjä-mallia. Siinä kaikki sivistyspalvelut ovat tiiviissä yhteistyössä hallinnollisesti, taloudellisesti ja pedagogisesti. Nämä palvelut ovat vahaiskasvatus, perusopetus, vapaa sivistystyö, perusopetus-, lukio-, kirjasto- kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntapalvelut. Sallan kunnankirjasto on toteuttanut mallin mukaista toimintaa erityisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön puolella. Tämän hankkeen myötä toimintaa laajennetaan varhaiskasvatuksen puolelle.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Monissa tutkimuksissa on todettu että varhainen lukemisharrastus, lapselle ääneen lukeminen ja kotoa opittu kirjallisuuden lukemisen malli edistää lapsen kehitystä ja oppimista myös myöhemmällä iällä. Samoin tutkimuksissa on todettu lukemisharrastuksen hiipuneen, eikä lorujen, riimittelyn ja lukemisen merkitystä lapsen kehitykselle tunnisteta tai sitä ei arvosteta.

Pienten kirjasto -hankkeen tavoitteena on kasvattaa kirjastomyönteistä asennetta, lisätä kirjastonkäyttöä ja edistää lukemisharrastusta alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa parissa. Tämä saavutetaan suunnitelmallisella yhteistyöllä varhaiskasvatuksen kanssa perheitä osallistaen. Hankkeen tavoitteena on tukea myös uuden esiopetuksen opetussuunnitelman toteutumista.

Hankkeessa toteutetaan mm. seuraavia asioita (alustava suunnitelma varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa):

-          vanhempi- ja lapsi vanhempainiltoja, jossa lapsi saa toimii yhdessä vanhempiensa kanssa: Kirjastonkäytön esittelyä sekä lastenkirjojen esittely- ja vinkkausilta lasten vanhemmille ja päivähoidon henkilöstölle

-           saduttaminen, ja tuotosten esille laittaminen kirjastoon näyttelyksi. Satuihin liitetään kuvat, ja tehdään mahdollisesti omia kirjoja

-          kirjastoseikkailut joissa kirjastotilaa tehdään tutuksi uutena oppimisympäristönä

-          minikinoesitykset

-          asiantuntijaluennot (puheterapeutti) lukemisen merkityksestä sekä tietoa vanhemmille ääneen lukemisen merkityksestä

-          Lukemiskasvatusta perheille vinkaten kirjallisuutta eri kehitysvaiheisiin ja herkkyyskausiin liittyen

-          Toteutetaan ”Pientenkirjastohyllyt” eli neuvolan ja terveyskeskuksen odotusaulaan eli kirjojen ja lehtien kokoelma, joka tukee vanhempia kasvatustyössä ja tarjoaa hyvää lastenkirjallisuutta. Aineistohankinta on kirjaston kulu. Piententenkirjastohyllyt toteutetaan ulkomailta tutulla freelittlelibrary periaatteella, eli rakennetaan houkutteleva, satukirjamainen minikirjahylly/kirjasto. Pientenkirjastohyllyn suunnittelutyö kirjastohenkilökunta, toteutus ostopalveluna.

Käytännön toimenpiteinä:

1.       Laaditaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma

2.       Aloitetaan suunnitelman toteuttaminen vuosikellottamalla sovitut asiat

3.       Aloitetaan perheillat ja asiantuntijaluennot

4.       ”Pientenkirjasohyllyn” organisointi ja toteuttaminen neuvolan ja terveyskeskuksen odotusaulaan

5.       Toiminnan arviointi ja raportointi

6.       Toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä.

 

Toteutusaikataulu

Maaliskuu 2017: ”Pientenkirjastohyllyjen” toteutus neuvolan ja terveyskeskuksen tiloihin

Huhti - toukokuussa 2017: Kirjaston varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelman laatiminen

Elo – joulukuu 2017: Suunnitelman mukainen toiminta

Joulukuu 2017: Hankeraportointi

Yhteistyökumppanit

Sallan kunnan varhaiskasvatuksen henkilökunta ja neuvolan henkilökunta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sallan kunnan varhaiskasvatuspalvelut sekä neuvolapalvelut

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön avustuskirjeen teema 3:n mukainen.

 
okm
avi