PIRRe pelastaa pulasta - Imatran seudun kirjastojen yhteinen digiohjaaja
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Verkkopalvelut tutuksi, vanhustenviikon tapahtuma Imatran pääkirjasto, 5.10.16
Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 1
55100
Kirjaston puhelin : 
0206176612
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@imatra.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Imaap
Y-tunnus : 
0159216-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Huuhtanen
Puhelin : 
0206176600
Sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Hankkeen tavoite: 

PIRRe on Parikkalan, Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kirjastojen yhteinen e-aineistojen, verkkopalvelujen ja sähköisen asioinnin opas ja kouluttaja. PIRRe päivystää Imatran seudun kirjastoissa, rohkaisee ja kouluttaa kirjastojen henkilökuntaa ja asiakkaita sekä markkinoi kirjastojen yhteisiä e-aineistoja. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat ikääntyvät asiakkaat.

Hankkeen tavoitteena on erityisesti:
- auttaa ja rohkaista kirjastojen henkilökuntaa asiakkaiden opastuksessa
- parantaa ikääntyvän väestön ja muiden työelämän ulkopuolella olevien tietoyhteiskuntataitoja
- parantaa sähköisten palvelujen saavutettavuutta
- tehdä kirjaston sähköisiä aineistoja tutuiksi

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumista mitataan:
- osallistujien määrällä
- osallistujilta systemaattisesti kerätyn palautteen perusteella

Kuvaus : 

Parikkala, Imatra, Rautjärvi ja Ruokolahti kuuluvat Heili-kirjastokimppaan ja tekevät jatkuvasti yhteistyötä. Imatralla on 27800, Parikkalassa 5200, Rautjärvellä 3700 sekä Ruokolahdella 5400 asukasta. Pienemmissä kunnissa ikääntyneen väestön osuus on yli 30 % ja Imatrallakin yli 27 %. Kirjastojen asiakkaista suuri osa on ikääntyviä ja arjessa korostuu heidän avuntarpeensa sähköisessä asioinnissa. Henkilökunnalta kysytään jatkuvasti apua internetin käytössä, pankkiasioinnissa, junalippujen hankkimisessa, Kelan lomakkeitten täyttämisessä ja tulostamisessa sekä muissa vastaavissa asioissa. Henkilökunta auttaa parhaansa mukaan, mutta oma osaaminen ja käytettävissä oleva aika tuntuvat riittämättömiltä. Ruokolahdella ja Imatralla vanhusneuvosto on esittänyt opastusten järjestämistä kirjastossa, tarve ohjauksen lisäämiseen ja parantamiseen on ilmeinen kaikissa kunnissa.

Hanke järjestää säännöllistä sähköisten palvelujen ohjausta osallistuvien kuntien kirjastoissa. Vuorotellen eri kuntien pääkirjastoissa päivystävä hanketyöntekijä kouluttaa henkilökuntaa sekä asiakkaita verkkopalvelujen käyttöön pienryhmissä sekä henkilökohtaisella ohjauksella. Pääpaino on julkisten palvelujen sekä kirjaston omien sähköisten aineistojen käytössä. Hanke tutustuttaa myös Finnaan, johon Heili-kirjastot ovat siirtymässä. Tarvittaessa PIRRe-ohjaaja antaa ohjausta internetin ja laitteiden peruskäyttöön.

Opastuksissa keskitytään oma-aloitteisuuteen ja rohkaisuun. Tietyn palvelun yksityiskohtien tuntemistesta ei ole hyötyä, koska palvelut sekä laitteet kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Digiohjaaja totuttaa asiakkaita e-asiointiin ja rohkaisee kirjastojen henkilökuntaa aktiivisen vertaisohjaajan rooliin.

Imatran kaupunginkirjasto hallinnoi hanketta ja palkkaa ohjaajan tehtävään työntekijän, jolla on hyvä tietotekninen osaaminen, kouluttajan taidot sekä verkkopalvelujen ja kirjaston toimintaympäristön tuntemus.

Kaikissa kirjastoissa on opastuksiin soveltuvia työasemia. Jokainen kunta hankkii lisäksi omalla kustannuksellaan vähintään kaksi tablettitietokonetta ohjaustilanteisiin ja muuhun asiakaskäyttöön.

Toiminnasta ilmoitetaan aktiivisesti paikallislehdissä. PIRRelle haetaan muutenkin näkyvyyttä mediassa, jotta palvelut ja opastukset saadaan yleiseen tietoon. Hanke mahdollistaa säännöllisen toiminnan useamman kuukauden ajaksi, jolloin opastusta tarvitsevat asiakkaat ehtivät hyvin hakeutua PIRRe-ohjaukseen. Hankeajan päätyttyä verkkopalvelujen ohjaus vakiinnutetaan osaksi vakinaisen henkilökunnan tehtäviä ja varataan tähän kussakin kirjastossa säännöllisesti toistuva aika.

Hanke vastaa valmisteilla olevan kirjastolain antamiin tehtäviin edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta. Elinikäinen oppiminen ja kuntalaisten osallisuus ovat keskeisiä tavoitteita myös kuntien omissa strategioissa. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnankirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

PIRR = 
Parikkalan kunnankirjasto, kirjastonjohtaja Erkki Sirniö
Imatran kaupunginkirjasto, kirjastonjohtaja Marja Huuhtanen
Rautjärven kunnankirjasto, kirjastonjohtaja Kaisa Myllymäki
Ruokolahden kunnankirjasto, vs. kirjastonhoitaja Sanna Halttunen

Aiemmat hankkeet: 

Sähköisten palvelujen opastus kirjastossa -hanke, Iitin kunnankirjasto 2014

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .
Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.