Pulinapöksä -tarinan taikaa lapsiperheille
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Suomussalmen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kiannonkatu 31
89600
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7773227
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Sumsa
FO-nummer : 
01899257
Ansvarsperson : 
Ari Koistinen
Telefonnummer : 
044-5811488
E-post : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa pidetään koirakaverin ympärille rakentuvia tarina- ja satutunteja kahden viikon välein vuoroin Suomussalmen ja Hyrynsalmen kirjastoissa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tarina- ja satutuntien määrä ja osallistujat.

Projektbeskrivning : 

Ylä-Kainuun perhekeskuksen työntekijät havaitsivat keväällä 2013 aiempaa enemmän lasten puheen viivästymistä ja saivat myös eri tahoilta huolestuneita viestejä lasten lisääntyneestä levottomuudesta ja keskittymisvaikeuksista. Perhe- ja lapsityön ammattilaisille muodostui yhteinen käsitys siitä,että yksi syy tähän oli perheiden lisääntyneen "ruutu-ajan" seurauksena tapahtunut lasten ja vanhempien yhdessäolon sekä yhteisten lukuhetkien väheneminen.    
Syksyllä 2013 käynnistyi Suomussalmella Ylä-Kainuun Äitien hallinnoima (Kainuun kulttuuri-infon rahoitus) kulttuuria ja viriketoimintaa lapsiperheille tarjoava hanke. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Suomussalmen pääkirjasto ja Perhekeskeinen Ylä-Kainuu -hanke. Toimintamuodoksi vakiintui viikoittaiset Pulinapöksäksi nimetyt sanataiteen ja draaman maustamat satutunnit, jotka hyödynsivät paikallisen kirjaston aineistoja.
Hankkeen päätyttyä hyvän vastaanoton saanutta Pulinapöksää on haluttu jatkaa eri tahojen vapaaehtoistyönä, ja  mukaan on saatu myös lukukoira Justiina omistajansa kanssa. Kevääseen 2015 saakka tarjotaan pääkirjastossa lapsiperheille yhdessäoloa ja yhteisiä lukuhetkiä karvakaverin seurassa kerran kuukaudessa.
Syksystä 2015 totutettavalla "Pulinapöksä -tarinan taikaa lapsiperheille -hankkeella" korostetaan tarinoiden ja lukemisen merkitystä niin lasten kiellellisen kuin sosiaalisenkin kehityksen kannalta. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa lukutuokioita yhtenä koko perheen yhdessäolon muotona, ja tuoda säännölliset kirjastokäynnit osaksi lapsiperheiden arkea. Tavoitteena on jatkaa Pulinapöksän toimintaa ja viedä sitä myös naapurikuntaan Hyrynsalmelle.  
Hankkeessa pidetään koirakaverin ympärille rakentuvia tarina- ja satutunteja kahden viikon välein vuoroin Suomussalmen ja Hyrynsalmen kirjastoissa. Mukana olevat lukijat ja kertojat ovat pääasiassa paikallisia vapaaehtoisia, esimerkiksi "kirjastomummoja/-vaareja" ja tarvittaessa myös kirjastojen henkilökuntaa. Ylä-Kainuun perhekeskuksella on valmiit kontaktit hankealueen lapsiperheisiin ja he huolehtivat osaltaan hankkeen markkinoinnista ja pitävät esillä lukemisen tärkeyttä normaaleissa tapaamisissaan lasten vanhempien kanssa.  

Samarbetspartner/s: 
Hyrynsalmen kunnankirjasto, Ylä-Kainuun perhekeskus
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Syksyllä 2013 alkanutta kulttuuria ja viriketoimintaa tarjoavaa Pulinapöksä -tarinan taikaa lapsiperheille suunattua toimintaa jatkettiin Suomussalmen kirjastolla ja aloitettiin Hyrynsalmen kirjastolla hankerahoituksen mahdollistama syksyllä 2015. Kaverikoiran ympärille rakentuvia tarina- ja satutunteja pidettiin kahden viikon välein vuoroin Suomussalmen ja Hyrynsalmen kirjastoissa. Vapaaehtoisia lukijoita tilaisuuksiin saatiin jo aiemmin vakiintuneilta yhteistyökumppaneilta perhekeskuksesta, persusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, seurakunnasta, paikallisista järjestöistä, "kirjastomummoista ja-vaareista sekä tarvittaessa myös kirjastojen henkilökunnasta. 9/-15 - 4/-16 välisenä aikana tilaisuuksia pidettiin Hyrynsalmen ja Suomussalmen kirjastoilla yhteensä 26 kertaa. Tarinatuokioita kuuntelemassa ja kaverikoiraa tapaamassa kävi yhteensä reilut 400 lasta vanhempineen. Hankevastaava vieraili "Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivillä" Kajaanissa esittelemässä Pulinapöksä -hanketta lokakuussa 2016.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Lapsiperheet tulivat innolla mukaan Pulinapöksään ja sen saama suosio vahvisti, että tällaisella toiminnalla on molemmilla paikkakunnilla selkeä tilaus. Tuntumaksi jäi, että tavoite juurruttaa lukutuokioita yhtenä koko perheen yhdessäolon muotona ja tuoda säännölliset kirjastokäynnit osaksi lapsiperheiden arkea ainakin osaksi saavutettiin. Vaikutusten arvioimista olisi helpottanut jo etukäteen suunniteltu seurantaosio, jossa olisi haastateltu osallistuvia perheitä hankeen alkaessa ja loppuessa. Kun välistä tilaisuuteen osallistui lähes neljäkymmentä lasta konttaajista koululaisiin, oli pitäjillä täysi työ pitää tilanne hallussa. Kertoina jolloin mukana oli vain muutamia perheitä päästiin toteuttamaan tavoitteita paremmin. Kun vapaaehtoisia oli monista eri toimijoista myös hankeidean kirkas jalkauttaminen jäi hieman puolitiehen. Toisaalta juuri vapaaehtoisten innolla ja omistautumisella on toimintaa viety eteenpäin jo vuosia, eikä tätä intoa varmaan kannata lannistaa kovin ahtailla raameilla. Hankkeen yksi ansio on toiminnassa jo aiemmin syntyneen yhteistyöverkoston vahvistuminen ja laajeneminen. Yhteistyötä tehdään oman kunnan sisällä, kunnan ja maakunnan välillä, yli kuntarajan ja mukana on myös järjestöjä ja yksityishenkilöitä. Suomussalmen perhekeskus koordinoi jatkossakin tätä yhteistyötä Lapsen parhaaksi -ryhmän puitteissa.

Fortsatta åtgärder: 

Pulinapöksän toimintaa jatkettiin Hyrynsalmella yhteistyössä Suomussalmen perhekeskuksen kanssa syksystä 2016.
Suomussalmella on tavoitteena aloittaa lukukoiratoiminta yhteistyössä perhekeskuksen ja perusopetuksen kanssa keväällä 2017.

Projektet börjar : 
01/07/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 710
Egen finansiering: 
€805
Budget sammanlagt: 
€3 515
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 516
Egen finansiering: 
€516
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€470

Statistik:
Antalet evenemang: 
26kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
424henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.