Rajamäen kirjasto omatoimiaikaan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmijärven kunnankirjasto/Rajamäen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiljavantie 1
05200
Kirjaston puhelin : 
040 317 2980
Kirjaston sähköposti : 
rajamaki.kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Soile Kamunen
Puhelin : 
040 317 4658
Sähköposti : 
soile.kamunen@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on vastata asiakkaiden toiveisiin ja laajentaa Rajamäen kirjaston aukioloaikoja nykyisestään muuttamalla kirjasto omatoimikirjastoksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan tarkastelemalla kirjaston kävijä- ja lainamääriä omatoimiajalla.

Kuvaus : 

Nurmijärvellä on pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa, yksi Klaukkalassa ja toinen Rajamäellä. Rajamäen kirjasto sijaitsee Rajamäen taajaman keskustassa koulujen ja kauppojen läheisyydessä, siellä missä ihmiset liikkuvat. Kirjaston asiakkailta on tullut toivomuksia aukioloaikojen laajentamisesta erisyisesti ilta-aikaan. Lisäksi on toivottu, että kirjasto olisi myös lauantaisin pidempään auki. Tähän on varmasti osasyynä se, että Rajamäen alueelta käydään paljon töissä mm. pääkaupunkiseudulla, jolloin työpäivistä saattaa muodostua pitkiä. Viikonloppuisin Rajamäen alueelta käydään usein asioimassa lähialueiden suuremmissa taajamissa. Näin ollen kirjastossa asioimista voi olla hankalaa sovittaa yhteen omien aikataulujen kanssa. Tällä hetkellä Rajamäen kirjasto on auki ma, ti ja to klo 10-19, ke ja pe klo 10-17 sekä la 10-14. Kirjastossa on vakituista henkilökuntaa kolme. Nykyisellä henkilöstömäärällä aukioloaikoja ei ole mahdollista kasvattaa, ovathan ne jo nyt laajat henkilökunnan määrän suhteutettuna.

Hankkeen tavoitteena on vastata asiakkaiden toiveisiin ja laajentaa Rajamäen kirjaston aukioloaikoja muuttamalla kirjasto omatoimikirjastoksi. Henkilökunnan on tarkoitus olla edelleen paikalla asiakkaiden saatavilla samoin kuin ennen omatoimiaikaa. Omatoimikirjastossa asiakkaiden on mahdollista käyttää kirjaston palveluja joustavammin omien aikataulujensa mukaisesti, lisäksi kokoelman ja tilan käyttö tehostuisivat. Kirjaston omatoimiaika lisäisi myös joustavuutta aineiston palauttamiseen, koska Rajamäen kirjastossa ei ole palautusluukkua. Omatoimikirjaston mahdollistavat tekniset ratkaisut lisäisivät myös kirjaston esteettömyyttä. Omatoimiaikana asiointi on tarkoitus pitää ikärajattomana, näin kaikenikäisillä asiakkailla on mahdollisuus asioida kirjastossa laajemmilla aukioloajoilla.

Nurmijärven kunnan strategiassa yhtenä tavoitteena ylläpitää hyvinvointia edistäviä palveluja mm. toimimalla nykyistä tehokkaammin sekä kehittämällä palveluita ottaen huomioon kuntalaisten hyvinvointi, elämäntilanne ja palvelutarve. Omatoimikirjasto tukisi osaltaan tätä kuntastrategian tavoitetta, sen tehostaessa Rajamäen kirjaston tarjoamia palveluja ja ottaessa enemmän huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet, joita heillä on liittyen kirjastopalvelujen käyttämisen ajankohtaan.

Nurmijärven kunnankirjasto hakee avustusta Rajamäen lähikirjaston muuttamiseksi omatoimikirjastoksi seuraavasti:

10 000 euroa omatoimikirjaston kulunvalvontaan ja muuhun omatoimikirjasto-sovellukseen sisältyvään, 5000 euroa projektin hallintaan ostopalveluna, 6000 euroa yhden vuoden vartiointipalvelun kustannuksiin (jatkossa kirjasto rahoittaa itse), 6200 euroa toiseen palautus-lainausautomaattiin pöytineen jo olemassa olevan lisäksi, 800 euroa pariin uuteen kirjavaunuun asiakkaiden omatoimisista palautusta varten, 2000 euroa ovellisten lukittavien hyllyjen hankintaan palvelutiskin yhteyteen, 2000 euroa henkilökunnan kannettaviin tietokoneisiin (tällä hetkellä pöytäkoneet joita ei voi siirtää lukittaviin tiloihin omatoimiaikaan) sekä 2000 euroa uusiin pöytiin asiakaskoneille joissa olisi keskusyksiköille lukittava kaappi (7 kpl). Avustusta haetaan siis yhteensä 34 000 euroa.

Hankkeen oma rahoitus:

25 000 euroa rakennustekniset muutokset (arviolta 15 000 euroa työn osuus + 10 000 euroa tarvikkeet), 4000 euroa kirjaston henkilökunnan työpanos (osuus nousee ellei projektin hallintaa voida ostaa ulkopuoliselta), 500 euroa henkilökunnan perehdytys ja koulutus (matkakuluja) sekä 500 euroa mainonta ja asiakasohjeiden laatiminen. Omarahoitus yhteensä 30 000 euroa.

Hanke on tarkoitus aloittaa keväällä 2017, tällöin rakennusteknisten muutosten kustannuksista laaditaan kunnassa investointiesitys. Varsinaiset muutostyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana ja saattaa ne loppuun kyseisen vuoden loppuun mennessä.

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€34 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€30 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€64 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi