Riemukas päivä kirjastossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Auran kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 7
21381
Kirjaston puhelin : 
040-540 9841
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Aura
Y-tunnus : 
0132103-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Rissanen
Puhelin : 
040-540 9841
Sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
Hankkeen tavoite: 

Kutsumme lapsiperheitä tutustumaan kirjaston palveluihin ja innostumaan yhdessä lukemisesta. Hankkeen kohderyhmänä ovat pienten lasten vanhemmat ja erityisesti kirjaston ei-käyttäjät. Tavoitteena on kannustaa perheitä kirjaston käyttöön ja tehdä lukemisesta luonteva osa vapaa-ajan viettoa. Täten mahdollisimman moni lapsi pääsee osalliseksi kirjallisuuden tunnetusti hyvistä vaikutuksista: kieli kehittyy, mielikuvitus ja sanavarasto laajenevat, kuuntelu- ja keskittymiskyky parantuvat ja myöhemmin koulussa lukemaan oppiminen helpottuu. Kirjasto on ilmainen ja tasa-arvoinen kohtaamispaikka, johon voi tulla viettämään aikaa ja viihtymään.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumassa kerätään palautetta suullisesti ja kirjallisesti. Määrällisesti voidaan seurata uusien asiakkaiden määrää sekä vinkatun aineiston lainamääriä. Samalla kerätään tietoa asiakkaiden palvelutarpeista ja –odotuksista. Erityisesti kiinnostaa aikaisempien ei-käyttäjien haastattelu, jotta voimme parantaa palveluamme.

Kuvaus : 

Kirjasto on vuosittain osallistunut Auran MLL:n järjestämille 1-vuotissyntymäpäiville, jonne kutsutaan kaikki samana vuonna yhden vuoden täyttävät lapset perheineen. Kirjastolla on ollut oma esittelypiste, jossa on kerrottu kirjastosta, esitelty kohderyhmälle sopivaa aineistoa ja tehty kirjastokortteja uusille asiakkaille. Tämä on hyvä tilaisuus tavata suuri osa ikäluokasta ja antaa ensikosketus kirjastoon.

Yksivuotissyntymäpäivien jälkeen kuluu viisi vuotta ilman vanhempien ja kirjaston välisiä ohjattuja kontakteja. Osa perheistä käyttää kirjastoa hyvinkin aktiivisesti, mutta osa ei ollenkaan. Seuraavan kerran ei-käyttäjiin saadaan yhteys esikoulussa, jolloin lapset vanhempineen suorittavat Kainaloinen-lukudiplomin. Diplomiin kuuluu viisi kuvakirjaa, jotka vanhempi tai muu lapselle läheinen aikuinen lukee ääneen lapsen kanssa. Tässä vaiheessa on huomattu, että kirjasto ja lukeminen ovat monelle perheelle hyvin kaukaisia asioita. Nämä perheet haluamme projektin avulla tavoittaa.

Aiempien kokemusten valossa on tarpeen käynnistää hanke, jolla lapsiperheet tavoitetaan myös vauvaiän ja kouluiän välillä. Perheet kutsutaan kirjastoon 1-2 käynnille yhteiseen puuhapäivään. Vanhemmille esitellään kirjaston tiloja ja toimintaa sekä vinkataan kasvatus- ja parisuhdeoppaita sekä lapsille ääneen luettavaksi sopivia satu- ja kuvakirjoja ja vaikka yhdessä katsottavia elokuvia. Aikuisia varten voidaan myös pyytää paikalle lukuneuvoja. Samanaikaisesti lapsille järjestetään hauskaa ja kehittävää ohjelmaa kuten esimerkiksi lorutusta, sadutusta, satuhierontaa, satujoogaa, muskaria tai nukketeatteria. Tarkoituksena on, että koko perhe tulee yhdessä viettämään aikaa kirjastoon, joten eri-ikäisille lapsille varataan hieman erilaista ohjelmaa. Perheille kerrotaan myös Celia-kirjaston palveluista. Jokaiselle perheelle lahjoitetaan kirjastokäynnin yhteydessä puuhakirja. Siinä on erilaisia väritys- ja sokkelotehtäviä, jotka liittyvät kirjastoon ja kirjallisuuden teemoihin. Puuhakirjaa täyttäessä voi muistella kirjastokäynnillä saatuja oppeja ja innostua seuraavasta käynnistä.

Hanke toteutetaan Auran ja Pöytyän kirjastojen yhteistyönä ja yhteistyökumppaneina ovat MLL:n Auran, Karinaisten, Pöytyän ja Yläneen osastot. Tapahtumat järjestetään Auran kirjastossa ja jokaisessa Pöytyän kolmesta kirjastosta.

Hankkeen kustannusarvio on 5730 euroa. Se koostuu asiantuntijapalkkioista, heidän matkakuluistaan sekä materiaalihankinnoista. Asiantuntijoita käytetään ohjelman järjestämisessä ja aktiviteettien ohjaamisessa, sekä puuhakirjan laadinnassa. Kirjaston omarahoitusosuus on 900 euroa. Se koostuu lähinnä henkilökunnan työpanoksesta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pöytyän kirjastot, MLL:n Auran ja Pöytyän osastot
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 830
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 730
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi