Salon lähikirjastojen toiminnan kehittäminen kansalaistoiminnan tarpeita tukeviksi tiloiksi
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Salon kirjasto
Bibliotekets adress : 
Vilhonkatu 2
24100
Ansvarsperson : 
Jaakko Lind
Telefonnummer : 
044-7784962
E-post : 
jaakko.lind@salo.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Salon kirjastopalveluihin kuuluvien lähikirjastojen toimintaa. Hankkeeseen sisältyy Kiskon, Kuusjoen, Suomusjärven ja Särkisalon lähikirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoksi. Lisäksi nykyisiä tilaratkaisuja muutetaan siten, että alueella toimivat kolmannen sektorin toimijat, kuten yhdistykset, voisivat pitää kokouksia, tapahtumia ja näyttelyitä.  

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vaikuttavuutta seurataan arvioimalla kirjastopalveluiden käyttöä (lainausluvut, kävijämäärät, luokka- ja ryhmäkäyntien määrä sekä ryhmien koot). Vastaavasti myös yhteistyökumppaneiden toimintaa arvioidaan seuraamalla käyttötuntien ja kävijämäärien kehitystä.  

Projektbeskrivning : 

Hankkeen toimintasuunnitelma sisältää kirjastopalveluiden muuttamisen laajennetun aukiolon omatoimikirjastoiksi. Kaikki hankkeen kiinteistöt ovat vuosikymmeniä vanhoja ja alun perin ne ovat olleet muussa kuin kirjastokäytössä. Kaikkiin kiinteistöihin kohdistuvia muutostöitä ovat valaistusten uusiminen toimimaan liiketunnistimien avulla. Erityishaasteena on Suomusjärven kirjastossa sijaitsevan parvirakennelman poistamisen ja lattiapinnoitteen uusimisen. Parvella ja saman huoneen lattiassa on laattoja, jotka on liimattu asbestia sisältävällä liimalla. Liiman poistaminen vaatii erityistä osaamista ja huolellisuutta. Kaikkiin omatoimikirjastotiloihin asennetaan kulunvalvontajärjestelmät, joiden avulla säädellään tilojen käyttöä kirjastosihteerien poissa ollessa. 

Samarbetspartner/s: 
yhdistykset
Projektet börjar : 
01/01/2018
Projektet avslutas : 
31/05/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€57 000
Egen finansiering: 
€171 000
Budget sammanlagt: 
€228 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€55 000