Sanataidetta ja hyvinvointia kirjastosta
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kankaistentie 5
51200
Kirjaston puhelin : 
040-523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859 657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kangasniemen kirjasto ja Laukaan kirjasto jakavat oppimista yhdessä tekemällä  -  jaetaan vanhaa ja opitaan uutta. Alakoululaisille tarjotaan sanataidepajatoimintaa ja kirjavilimaattitunteja. Kokonaan uutena otamme haltuun hyvinvointikirjoittamisen, jossa kohderyhmänä ovat aikuiset. Tavoitteena on löytää kirjallisuusterapeuttisesta kirjoittamisesta uusi kirjastotyön muoto, jota opetellaan ja kokeillaan yhdessä. Hankkeen aikana kirjaston henkilökunta koulutetaan näihin uusiin kirjaston toimintamuotoihin.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Henkilökunnan koulutuksen määrät. Hankkeen aikana järjestettyjen tapahtumien määrä. Tapahtumiin osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana kangasniemeläisille eskarilaislle ja 1-2 luokkalaisille tehdään tutuksi sanataidepajatoimintaa. Sanataidepajoissa lapset tutustuvat kirjastoon ja kirjallisuuteen  elämyksellisesti ja itse tekien. Laukaan 3-4 luokkalaisille puolestaan tarjotaan Kirjavilimaatti-tunteja. Kirjavilimaatti yhdistää elokuvan ja kirjan, ja tarjoaa alakouluikäisille ohjatun oppitunnin, jonka aikana perehdytään kirjoihin, niistä tehtyihin käsikirjoituksiin ja elokuviin. Kirjavilimaatti kehittää medialukutaitoa ja haastaa lapset pohtimaan eri medioiden välittämiä tapoja esittää kirjoitettu tarina. Oppitunti koostuu kirja- ja elokuvapareista, ohjaajan materiaaleista ja oppilaiden tehtävämonisteista.

Kokonaan uutena otamme haltuun hyvinvointikirjoittamisen jossa  kohderyhmänä ovat aikuiset. Tavoitteena on löytää kirjallisuusterapeuttisesta kirjoittamisesta uusi kirjastotyön muoto, jota opetellaan ja kokeillaan yhdessä. Kirjoittamisen kautta avataan uusia ulottuvuuksia luovuuteen, innostumiseen, rauhoittumiseen ja levollisuuteen.

Luova kirjoittaminen voi olla myös terapeuttista kirjoittamista. Se voi olla mm. vuorovaikutustaitojen ja oman itsensä määrittelemisen koulutusta. Kirjallisuuterapiassa yksilö antaa tekstille merkityksen. Tekstillä on juuri se merkitys, jonka ihminen itse sille lukiessaan ja kuullessaan antaa. Kirjallisuusterapiassa ihminen tunnistaa kirjallisuuden ja oman kirjoittamisen kautta omia tunteitaan. Tunnemaailman tarkastelu tapahtuu turvallisissa puitteissa tukea ja rinnakkaiseloa saaden.  Kirjallisuusterapialla on useita työvälineitä ihmisen lukittujen tuntemusten ja kokemusten esiintuomiselle. Terapeuttisen kirjoittamisen mahdollisuuksia ja haasteita on löytää sanat yksilölle itselleen käsitellä omaa käyt-täytymistään. Sanataiteen (kirjoitus- ja luku-harjoituksin) avulla on mahdollista saada yksilö  itse motivoitumaan ja lähestymään mi-nuuttaan ja puhumaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan ääneen, kirjoittamaan tuntemuksensa ilman vähättelyä ja sensurointia, pelkojaan ja estojaankin kumoten. Terapeuttisissa kirjoitusharjoituksissa  haetaan keinoja päästä itsensä kieltämisen tilasta itsensä hyväksyvään kohtaamiseen. Tällainen terapeuttinen kirjoittaminen on kirjoittajalleen armeliasta, koska sääntöjä ei ole, ja paperi on yksilölliselle totuudelle avoin ja vastaanottavainen.

Menetelmä on jatkossa osa kirjaston palvelutarjontaa asiakkaille suunnattuna pajoina ja teemailtoina. 

Hankkeen aikana tarjotaan koulutusta henkilökunnalle seuraavasti:

- sanataidepajakoulutusta 2 x 4 h (Laukaa)

- hyvinvointikirjoittaminen 4 x 5 h Kangasniemi)

- sanataidepajan mentorointi Kangasniemellä 2 x

- kirjavilimaatin mentorointi Laukaassa 2 x

- yhteinen hyvinvointikirjoittaminen 2 x

 

 Lopputulos

Hankkeen myötä Laukaan ja Kangasniemen kirjastot tarjoavat ohjattua sanataidepajatoimintaa alakoululaisille. Lasten medialukutaitokriittisyyttä ja lukemisharrastusta tuetaan ohjatuilla Kirjavilimaatti-tunneilla, joissa yhdistyvät elokuvakerronta, käsikirjoittaminen, kirja ja lukeminen sekä mainosviestintä. Kirjastojen henkilökunnasta löytyy osaamista ja taitoa ohjattujen sanataidepajojen ja kirjavilimaatti-tuntien ohjaamiseen.

Mitä kirjastot tästä hyötyvät - tavoitetila

Molempien kirjastojen toimintatavat ja kirjastojen palvelutarjonta laajenevat ja vahvistuvat. Kirjastojen henkilökunnan tieto/taito-osaaminen lisääntyy. Lasten lukemisharrastusta tuetaan sanataiteen, kirjoittamisen ja elokuvakerronnan kautta. Hankkeen myötä kirjastot vastaavat omalta osaltaan uuden OPS:n tavoitteisiin kirjasto-kouluyhteistyössä.

 Molemmat kirjastot pääsevät tutustumaan itselle uusiin, mutta toisen kirjaston hyväksi huomaamiin ja toimivaksi testattuihin menetelmiin käytännössä. Molemmat kirjastot pääsevät kokeilemaan jotain itselle uutta myös hyvinvointikirjoittamisen menetelmän myötä. Henkilökunta pääsee kokeilemaan itselle uutta matalalla kynnyksellä ja voi jatkokehittää ideaa omassa toiminnassaan. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Laukaan kunnankirjasto / Laura Hekkala-Vatula
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Laukaan kunnankirjasto/Laura Hekkala-Vatula

Vuojärventie 2
41310 Laukaa

laura.hekkala-vatula@laukaa.fi

puh. 050 3153495

Aiemmat hankkeet: 

Alakoululaisten kirjavilimaatti 1.8.2014-31.5.2015

Poikien lukutaito nousuun 1.8.2016-31.12.2017

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi