Sanataiteen osaajiksi Kihniössä
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kihniön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kihniöntie 46
39820
Kirjaston puhelin : 
03 4441246
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kihnio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kihni
Y-tunnus : 
0133862-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Latvajärvi
Puhelin : 
044 7865561
Sähköposti : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Hankkeen tavoite: 

Sanataidetyöpajojen järjestäminen Kihniön yhtenäiskoulussa kaikille ikäryhmille - kehittävät kielellistä ilmaisua ja tutustuttavat eri kirjallisuuden lajeihin

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutuneet työpajat - pajojen tuotokset

Kuvaus : 

Sanataiteen harrastaminen tukee kielellisen ilmaisun kehittymistä, sanavarasto laajenee ja mielikuvitus kehittyy. Sanataidetyöpajat tukevat koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ja antavat kipinää oman kielellisen ilmaisun kehittämiseen. Pajoissa on räätälöity jokaiselle ikäryhmälle sopiva tapa päästä tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin ja tekstityyppeihin ja samalla päästä mielikuvitusmatkalle oman luovuuden siivittämänä. Myös nettiin kirjoittamiseen pajat antavat valmiuksia.

Hankkeen turvin järjestetään Kihniön yhtenäiskoulun kaikille luokka-asteille, esikoulusta yseihin, 60-90 min kestävä sanataidetyöpaja. Työpajojen tuottajaksi on suunniteltu Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:tä Tampereelta, koska heillä on laaja kokemus pajojen vetämisestä. Tampereella ja ympäristökunnissa pyörivät jatkuvat sanataidepajat, mutta täällä kaukana isoista kaupungeista tällaiseen on mahdollisuus vain erityisavustuksen turvin. Oppilaat voivat valita pajan aiheen ja toteutustavan Yöstäjän laajahkosta tarjontavalikoimasta. 

Päivähoitoikäisille järjestetään myös satuaiheinen tapahtumapäivä myöhemmin sovittavalla ohjelmalla, esim. se voisi olla Satusukellus-niminen työpaja.

Näin kaikki kihniöläiset peruskoululaiset ja alle kouluikäiset lapset pääsevät hankkeen piiriin.

Kirjastoon tuodaan esille pajojen tuotoksia, sikäli kun niitä on paperilla.

Työpajaohjaajien pitkä matka Tampereelta tekee hankkeeseen kustannuksia, koska päivässä voidaan toteuttaa vain kaksi pajaa. Jokaisella pajalla on kaksi ohjaajaa.

Kustannukset jakaantuvat:

Varsinaiset työpajat, 10 kpl, á 150-200 €                 1850 €

alle kouluikäisten Satusukellus tms, 2-3 kpl                300 €

matkat ja päivärahat, 6 päivää, á 2 henkilöä, n.         1650  €

yhteistyön ja aikataulujen suunnittelu,

kirjastohenkilöstön työtä, omarahoitusta, 12 h          300 €

aineet, tarvikkeet yms., omarahoitusta                    100 €

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kihniön yhtenäiskoulu ja päivähoito, Sanataideyhdistys Yöstäjä ry
Aiemmat hankkeet: 

  

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Sanataiteen harrastaminen tukee kielellisen ilmaisun kehittymistä, sanavarasto laajenee ja mielikuvitus kehittyy. Sanataidetyöpajat tukevat koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ja antavat kipinää oman kielellisen ilmaisun kehittämiseen. Pajoissa on räätälöity jokaiselle ikäryhmälle sopiva tapa päästä tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin ja tekstityyppeihin ja samalla päästä mielikuvitusmatkalle oman luovuuden siivittämänä. Myös nettiin kirjoittamiseen pajat antavat valmiuksia.

Hankkeen turvin järjestetään Kihniön yhtenäiskoulun kaikille luokka-asteille, esikoulusta yseihin, 60-90 min kestävä sanataidetyöpaja. Työpajojen tuottajaksi on suunniteltu Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:tä Tampereelta, koska heillä on laaja kokemus pajojen vetämisestä. Tampereella ja ympäristökunnissa pyörivät jatkuvat sanataidepajat, mutta täällä kaukana isoista kaupungeista tällaiseen on mahdollisuus vain erityisavustuksen turvin. Oppilaat voivat valita pajan aiheen ja toteutustavan Yöstäjän laajahkosta tarjontavalikoimasta. 

Päivähoitoikäisille järjestetään myös satuaiheinen tapahtumapäivä myöhemmin sovittavalla ohjelmalla, esim. se voisi olla Satusukellus-niminen työpaja.

Näin kaikki kihniöläiset peruskoululaiset ja alle kouluikäiset lapset pääsevät hankkeen piiriin.

Kirjastoon tuodaan esille pajojen tuotoksia, sikäli kun niitä on paperilla.

Työpajaohjaajien pitkä matka Tampereelta tekee hankkeeseen kustannuksia, koska päivässä voidaan toteuttaa vain kaksi pajaa. Jokaisella pajalla on kaksi ohjaajaa.

Pajat toteutuivat esikoululaisista ysiluokkaan ja saivat suuren suosion. Kukin paja oli räätälöity kyseiselle ikäryhmälle sopivaksi ja ne tutustuttivat eri kirjallisuuden lajeihin ja panivat oppilaat tekemään itse erilaisia tekstejä, varsinkin runoja. Runot valittiin päägenreksi koska niitä usein pidetään vaikeaselkoisina ja vaikeasti lähestyttävinä. Pajaviikon päätteeksi sanataideyhdistyksen pajaohjaajat lähettivät koululle videon johon oli kuvattu kaikkien pajojen lopputuotokset.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Oppilaat rohkaistuivat tekemään omia runoja ja esittämään niitä muille.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 030
Oma rahoitus yhteensä: 
€230
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
220henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 800