Sastamalan kirjaston senioripalvelujen uudistaminen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sastamalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sillankorvankatu 1
38210
Kirjaston puhelin : 
040 138 2040
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sastamala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sasta
Y-tunnus : 
0144411-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Sillanpää
Puhelin : 
040 505 6836
Sähköposti : 
sari.sillanpaa@sastamala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Sastamalan kirjaston ikäihmisille suunnattuja palveluja ja löytää yhteistyökumppaneita palvelujen toteuttamiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- kotikirjastonpalvelujen asiakasmäärä - järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osanottajamäärä

Kuvaus : 

Sastamalassa kuten monessa muussakin kunnassa väestöstä runsas neljännes on yli 65-vuotiaita. Osa ahkerista kirjastonkäyttäjistä joutuu tällä hetkellä luopumaan kirjaston palveluista siinä vaiheessa, kun kirjastoon ei enää syystä tai toisesta pääse. Kirjastopalveluiden tarjoaminen asukkaan kotiin edesauttaa lukemaan tottuneen ikäihmisen selviytymistä omassa kodissaan. Kirjaston kotipalvelujen järjestäminen on laajassa kunnassa hyvin haasteellista ja monikuntaliitoksen jälkeisessä tilanteessa yhteisiä käytänteitä palvelun hoitamiselle ei ole toistaiseksi kyetty luomaan. Kaupungin eri alueilla kirjaston kotipalvelua on järjestetty hyvin pienimuotoisesti ja eri tavoin. Kotipalvelua ei myöskään koetun resurssipulan takia ole uskallettu markkinoida juurikaan, koska on katsottu, että kovinkaan suurta asiakasmäärää ei kyetä palvelemaan. Yhteistyökumppaneita palvelujen tuottamiseen ei tällä hetkellä juurikaan ole. Kirjastolla on edelleen sairaalassa ja useissa ikäihmisten hoivakodeissa siirtokokoelmia, joiden tarpeellisuutta ja käyttöä ei ole useaan vuoteen pohdittu. Kirjaston seniorihankkeen tavoitteena on kirjaston kotipalvelutoiminnan uudistaminen niin, että yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa luodaan toimintatapa kirjastopalveluja tarvitsevien asiakkaiden löytämiseksi koko kaupungin alueelta. Tämän lisäksi palvelun markkinointia kehitetään. Hankkeessa etsitään yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia mm. kolmannelta sektorilta esim. ainestokuljetusten hoitamiseen. Hoivapaikoissa nykyään olevat siirtokokoelmat kartoitetaan ja niiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta pohditaan yhdessä henkilöstön kanssa. Kirjaston tapahtumatumatoiminta on tällä hetkellä pääosin kohdennettu lapsille. Ideoita ja ajatuksia ikäihmisille kohdennetuista tilaisuuksista ja tapahtumista on paljon: - kirjastossa aiotaan järjestää seniorikirjavinkkausta, johon asiakkaita haastetaan vinkkaamaan heihin vaikuttaneita kirjoja vinkkejä kaipaaville. Vinkkaukset voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa kaikkien iloksi. - ikäihmisten aamukahvien järjestäminen esim. kerran kuukaudessa höystettynä kirjaston palveluiden markkinoinnilla (esim. Celia), tablettiopastuksilla, sähköisten palvelujen opastuksilla sekä muilla tietoiskuilla on suunnitteilla. - ääneenlukutuokioita samalla käsitöitä tehden halutaan järjestää. - eläkeläisjärjestöjä kutsutaan kylään kirjastoon ja markkinoidaan samalla kirjaston palveluja.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kotihoito, vanhusneuvosto, eläkeläisjärjestöt, SPR, Työteekki
Aiemmat hankkeet: 

Esim: Voimaa vanhuuteen Kangasalla sekä useita muita hankkeita eri kunnissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn eritelyn mukaisesti. Ks. Perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi