Satusalkut
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma tuotanto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
(02) 2620 624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Maija Maunu
Puhelin : 
044 9072 924
Sähköposti : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Ajantasaisen, monipuolisen ohjaus- ja oheismateriaalin hankkiminen kirjastojen satutunteja varten siten, että monipuoliset satutuokiot ovat toteutettavissa kaikissa maakunnan kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
  • salkun käyttömäärä (lainauskerrat)
  • salkun käyttömäärä/kirjasto
Kuvaus : 

 Varsinais-Suomen maakunnassa on paljon kirjastoja, jotka järjestävät ja pitävät satutunnit itse. Yksin työskentelevillä kirjastonhoitajilla ei välttämättä ole aikaa satutuntien kehittämiseen tai elävöittämiseen. Asiasta on moneen otteeseen keskusteltu jo vuosien ajan ja viime aikoina asiaan on palattu Varsiston kokouksissa.

 Maakunnan kirjastoissa kaivataan materiaaleja, joiden avulla oman kirjaston satutunteja voi uudistaa innostavalla ja osallistavalla tavalla. Kun suomea toisena kielenä puhuvien osuus kirjaston asiakkaista lisääntyy, satua elävöittävät konkreettiset esineet ja leikit auttavat tarinan ymmärtämistä. Tässä käytämme hyväksemme syrjinnän ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimintatapoja joita on kehitetty Uumajan kunnan kirjastojen ”Brytiga böcker” –hankkeessa, jossa mm. kuvakirjojen avulla edistettiin normikriittistä ajattelua.

 Moniaistiset satua elävöittävät materiaalit sopivat myös erityislasten satutuntien pitämiseen, sillä moniaistinen satutunti pitää sisällään muutakin kuin luetun tekstin ymmärtämistä.

 Tavoitteet

Satusalkku-hankkeessa on tarkoitus valmistaa yhdeksän (9) moniaistisen satutunnin kokonaisuutta, ns. ”satusalkkua”.

 Satusalkun sisältö voisi olla seuraavanlainen:

-          kirjavinkkejä suomeksi ja ruotsiksi (mahdollisesti myös muilla kielillä)

-          sadun aihepiiriä elävöittävää materiaalia (esineitä, käsinukkeja, kankaita, yms.)

-          keskustelun aloitusaiheita

-          leikki- ja askarteluvinkkejä

 Satusalkkujen käyttö

 Satusalkut kiertävät maakunnassa käytössä olevien pelisalkkujen (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tietoa-el%C3%A4myksi%C3%A4-ja-taitoa-pelaamalla) mallin mukaan, jolloin kirjastot voivat varata materiaalit netissä olevan varausjärjestelmän kautta. Materiaalia käyttävä kirjasto myös varastoi salkun, kunnes se on lähetettävä seuraavalle varaajalle. Satusalkuilla ei ole omaa kotikirjastoa vaan ne ”kelluvat” maakunta-alueen kirjastoissa. Tarvittaessa satusalkkuja voidaan kaukolainata myös muille kirjastoille.

 

Mitä hankkeessa tehdään:

Hankkeeseen palkataan projektisuunnittelija, joka vastaa projektin toteutuksesta. Suunnittelijalla toivotaan olevan kokemusta satutuntien pitämisestä. Suunnittelija organisoi hankkeeseen osallistuvien artesaanien ja kirjastojen välisen yhteistyön. Salkkujen sisällön valmistuttua suunnittelija pitää esimerkki-satutunteja, jotka videoidaan ja julkaistaan netissä. Näitä videolinkkejä satutunteja pitävät kirjastot voivat käyttää hyväkseen satutuntia suunniteltaessa.

 Hankkeessa eri artesaanit/artesaaniopiskelijat valmistavat materiaalit yhdeksään satusalkkuun. Salkkujen sisältö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä ohjausryhmän kanssa.

 Hankkeessa osallistutaan Porvoon kaupunginkirjaston vuotuisen satutapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen siten, että varsinaissuomalaisia kirjaston työntekijöitä pitää Porvoon satupäivänä uusia salkkuja käyttäen satutunteja. Samalla varsinaissuomalaiset kirjastoammattilaiset saavat Porvoon tapahtumaa seuraamalla lisäkoulutusta satujen pitämiseen. Porvoon kaupunginkirjastossa on käytössä päiväkodeille lainattavat satukassit, ja tutustumme niiden käyttöön. 

Aikataulu:

Hankkeen aikataulu 1.9.2017- 28.2.2018

Budjetti:

 

 Haettava avustus

Projektisuunnittelija (½ vuotta)

16 900

Artesaanien palkkiot

  2 500

Materiaalikulut

   1 000

Matkakulut

      500

Yhteensä

20 900

 

 

Omarahoitusosuus

 

Oma työpanos 6 kk (4 x 0,1 htv)

Porvoon työntekijöiden työaika (1 x 3 pv)

 5 520

    460

Työasemat, tilat, peruslaitteet ja verkkoyhteydet

    800

Puhelin- ja datasiirtokulut

    600

Matkakulut

    200

Yhteensä

7 120

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Porvoon kaupunginkirjasto yhteyshenkilö Catharina Latvala, Varsinais-Suomen kirjastot
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 580
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi