Satusalkut
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma tuotanto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
(02) 2620 624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Maija Maunu
Puhelin : 
044 9072 924
Sähköposti : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Ajantasaisen, monipuolisen ohjaus- ja oheismateriaalin hankkiminen kirjastojen satutunteja varten siten, että monipuoliset satutuokiot ovat toteutettavissa kaikissa maakunnan kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
 • salkun käyttömäärä (lainauskerrat)
 • salkun käyttömäärä/kirjasto
Kuvaus : 

 Varsinais-Suomen maakunnassa on paljon kirjastoja, jotka järjestävät ja pitävät satutunnit itse. Yksin työskentelevillä kirjastonhoitajilla ei välttämättä ole aikaa satutuntien kehittämiseen tai elävöittämiseen. Asiasta on moneen otteeseen keskusteltu jo vuosien ajan ja viime aikoina asiaan on palattu Varsiston kokouksissa.

 Maakunnan kirjastoissa kaivataan materiaaleja, joiden avulla oman kirjaston satutunteja voi uudistaa innostavalla ja osallistavalla tavalla. Kun suomea toisena kielenä puhuvien osuus kirjaston asiakkaista lisääntyy, satua elävöittävät konkreettiset esineet ja leikit auttavat tarinan ymmärtämistä. Tässä käytämme hyväksemme syrjinnän ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimintatapoja joita on kehitetty Uumajan kunnan kirjastojen ”Brytiga böcker” –hankkeessa, jossa mm. kuvakirjojen avulla edistettiin normikriittistä ajattelua.

 Moniaistiset satua elävöittävät materiaalit sopivat myös erityislasten satutuntien pitämiseen, sillä moniaistinen satutunti pitää sisällään muutakin kuin luetun tekstin ymmärtämistä.

 Tavoitteet

Satusalkku-hankkeessa on tarkoitus valmistaa yhdeksän (9) moniaistisen satutunnin kokonaisuutta, ns. ”satusalkkua”.

 Satusalkun sisältö voisi olla seuraavanlainen:

-          kirjavinkkejä suomeksi ja ruotsiksi (mahdollisesti myös muilla kielillä)

-          sadun aihepiiriä elävöittävää materiaalia (esineitä, käsinukkeja, kankaita, yms.)

-          keskustelun aloitusaiheita

-          leikki- ja askarteluvinkkejä

 Satusalkkujen käyttö

 Satusalkut kiertävät maakunnassa käytössä olevien pelisalkkujen (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tietoa-el%C3%A4myksi%C3%A4-ja-taitoa-pelaamalla) mallin mukaan, jolloin kirjastot voivat varata materiaalit netissä olevan varausjärjestelmän kautta. Materiaalia käyttävä kirjasto myös varastoi salkun, kunnes se on lähetettävä seuraavalle varaajalle. Satusalkuilla ei ole omaa kotikirjastoa vaan ne ”kelluvat” maakunta-alueen kirjastoissa. Tarvittaessa satusalkkuja voidaan kaukolainata myös muille kirjastoille.

 

Mitä hankkeessa tehdään:

Hankkeeseen palkataan projektisuunnittelija, joka vastaa projektin toteutuksesta. Suunnittelijalla toivotaan olevan kokemusta satutuntien pitämisestä. Suunnittelija organisoi hankkeeseen osallistuvien artesaanien ja kirjastojen välisen yhteistyön. Salkkujen sisällön valmistuttua suunnittelija pitää esimerkki-satutunteja, jotka videoidaan ja julkaistaan netissä. Näitä videolinkkejä satutunteja pitävät kirjastot voivat käyttää hyväkseen satutuntia suunniteltaessa.

 Hankkeessa eri artesaanit/artesaaniopiskelijat valmistavat materiaalit yhdeksään satusalkkuun. Salkkujen sisältö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä ohjausryhmän kanssa.

 Hankkeessa osallistutaan Porvoon kaupunginkirjaston vuotuisen satutapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen siten, että varsinaissuomalaisia kirjaston työntekijöitä pitää Porvoon satupäivänä uusia salkkuja käyttäen satutunteja. Samalla varsinaissuomalaiset kirjastoammattilaiset saavat Porvoon tapahtumaa seuraamalla lisäkoulutusta satujen pitämiseen. Porvoon kaupunginkirjastossa on käytössä päiväkodeille lainattavat satukassit, ja tutustumme niiden käyttöön. 

Aikataulu:

Hankkeen aikataulu 1.9.2017- 28.2.2018

Budjetti:

 

 Haettava avustus

Projektisuunnittelija (½ vuotta)

16 900

Artesaanien palkkiot

  2 500

Materiaalikulut

   1 000

Matkakulut

      500

Yhteensä

20 900

 

 

Omarahoitusosuus

 

Oma työpanos 6 kk (4 x 0,1 htv)

Porvoon työntekijöiden työaika (1 x 3 pv)

 5 520

    460

Työasemat, tilat, peruslaitteet ja verkkoyhteydet

    800

Puhelin- ja datasiirtokulut

    600

Matkakulut

    200

Yhteensä

7 120

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Porvoon kaupunginkirjasto yhteyshenkilö Catharina Latvala, Varsinais-Suomen kirjastot
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen arviointi
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla ja sen tuottamien materiaalien suosio alueen kirjastoissa jopa ylitti odotukset. Hankkeen aikana salkut liikkuivat Varsinais-Suomen alueella. Maakunnassa on 27 kuntaa, ja salkkuja lainattiin niistä 13:a, eli kunnista katettiin 48 %. Lainaava kirjasto piti varattua salkkua keskimäärin 2 viikkoa, jonka aikana tarjottiin useampi aiheeseen sopiva satutunti. Salkun lainanneet kirjastot järjestivät yhteensä keskimäärin 4 satutuntia salkulla. Tapahtumien määrät vaihtelivat kuitenkin kirjastojen välillä. Kunnista eniten satusalkkuja käytti Kemiönsaari, jossa kahdella satusalkulla pidettiin 11 kaksikielistä satutuntia, joilla tavoitettiin yhteensä 135 lasta. Yläneen kirjastossa Pöytyän kunnassa osa lasten satutunneista järjestettiin vanhainkodissa, jolloin satusalkkuhankkeen piiriin saatiin myös 16 senioria. Yhteensä maakunnassa pidettiin hankkeen aikana 55 satutuntia, jotka tavoittivat yhteensä 897 lasta. Hankkeen päätyttyä salkut siirtyivät Satakuntaan, jossa niiden avulla järjestetään satutunteja keväällä 2019.

Toiminnan tarkempi kuvaus

Projektisuunnitelma päivitettiin suhteutettuna saatuun määrärahaan (haettu 20 900, saatu 15 000) siten, että projektikoordinaattorin työaikaa lyhennettiin huomattavasti alkuperäisestä suunnitelmasta (suunniteltu 16 900, toteutuu 7 280). Toisaalta yhteistyömatkaan lisättiin varoja aiottua enemmän (suunniteltu 500, toteutuu 2 600), ja päätettiin hankkia laadukkaat kovat matkalaukut (materiaalit suunniteltu 1000, toteutuu 1350) Menoerien muutokset ja samalla painotusten muutos hyväksytettiin puhelulla Päivi Ahlgrenille 9.3.

Kun salkut olivat olleet jonkin aikaa käytössä eri kirjastoissa, sisältöön lisättiin vielä aikuisten roolihahmoasuja VarSat-verkoston jäsenien toiveesta.

Tekijät

 • Projektissa työskenteli projektisuunnittelijana Leena Pylkkö 19.3.–18.5.2018.
 • Raision ammattikoulun tekstiilialan opiskelijoille mainostettiin tilaisuutta työskennellä hankkeen artesaanina syksyllä 2017, sekä uudestaan tammikuussa 2018. Mainokset jaettiin sähköisesti opettajakunnan kautta, sekä fyysisesti koulun ilmoitustaululla. Heli Yli-Antolan kanssa sovittiin sisällön laatimisesta yhteen, ja Liise Saaren kanssa kolmeen laukkuun.
 • Lisäksi projektisuunnittelija otti yhteyttä kirjastoissa kiertäneeseen nukketeatterintekijään Kerttu Aaltoseen, ja hänen kanssaan sovittiin yhden salkun sisällön laatimisesta, sekä esimerkkisatutuntien pitämisestä.Kuudennen laukun sisällön toteutti projektisuunnittelija itse. 
 • Sadunkertoja Paola Frabonia pyydettiin pitämään videoitava esimerkkisatutunti ruotsiksi, ja Kerttu Aaltosta (nukketeatteri Piironginlaatikko). pyydettiin muokkaamaan ja pitämään videoitava nukketeatteriesitys.
 • Syksyllä toteutetun yhteistyömatkan suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Porvoon kaupunginkirjaston henkilökuntaa, erityisesti palveluesimies Catharina Latvala.
 • Osana yhteistyömatkaa museolehtori Hannele Tenhovuori esitteli Porvoon kaupunginmuseon museopedagogiikkaa lapsille.

Toiminta maalis-toukokuussa

 • Työryhmän ehdotuksista salkkujen aiheiksi valikoitui: kummitukset ja pelot, metsän eläimet, synttärit ja juhlat, kuninkaalliset, noidat sekä merirosvot.

 • Projektisuunnittelija keräsi aiheista kirja-, loru- askartelu- ja leikkivinkkejä suomeksi ja ruotsiksi.

 • Artesaanit valmistivat salkkujen materiaalit siten, että ne sopivat projektisuunnittelijan antamiin teemoihin ja satuihin.

 • Kirjastolaisten omaan käyttöön dokumentointiin 5 eri satua Kerttu Aaltosen ja Paola Frabonin kanssa. Projektisuunnittelija editoi videot, ja julkaisi ne VarSat-verkoston käyttöön perustetussa google drive -kansiossa. VarSat:lle on perustettu oma google-tili, jonka tunnukset on jaettu verkostolle.

 • Salkuille laadittiin varauskalenteri alueelliseen ekstranetiin. Salkut kelluvat, jolloin kirjasto varastoi salkun, kunnes seuraava kirjasto pyytää lähettämään sen. Salkut kulkevat sisäisissä kuljetuksissa kirjavarauslaatikoiden tavoin.

 

Toiminta lokakuussa

 • Yhteistyömatka Porvoon kaupunginkirjastoon toteutetaan Porvoon pääkirjaston perinteikkäiden, päiväkotiryhmille suunnatun satuviikon yhteyteen.
 • 18 lastenkirjastotyötä tekevää alueen kirjastolaista matkusti tilausbussilla Porvooseen 30.10, ja palasi takaisin 31.10. Matka sisälsi yöpymisen Porvoon keskustassa. Matkalla edustettuina olivat Varsinais-Suomesta Turun, Kaarinan, Raision, Nousiaisten, Maskun, Uudenkaupungin, Liedon, Salon ja Loimaan kirjastot, sekä Satakunnasta Harjavallan, Rauman ja Euran kirjastot. Satusalkut tulivat mukaan matkalle.
 • Matkan tarkoitus oli, että alueen kirjastolaiset saavat tutustua satusalkkujen materiaaleihin, ja saada ideoita niiden käytöstä. Porvoossa järjestettiin satutyöpajoja, sekä päästiin pienissä ryhmissä mukaan Porvoon kirjaston satutunneille erityiseen satuhuoneeseen. Porvoon kirjaston henkilökunta esitteli Porvoon kirjastoa sekä kirjaston nk. satukassien sisältöä. He myös osallistuivat osaan työpajoista, saaden inspiraatiota seuraaviin satuviikkoihinsa.
 • Hankkeen aikana Varsojen verkostossa nousi toive siitä, että kirjastoissa jo jonkin verran kiertänyt Myyrä-nukketeatteripaketti saataisiin parempaan käyttöön. Paketteja on Satakunnankin kirjastoissa, mutta paketista puuttuu näytelmäkäsikirjoitus. Nukketeatterintekijä Kerttu Aaltosta pyydettiin käsikirjoittamaan Myyrä-hahmoille satu, jonka voi esittää yhden kirjastolaisen voimin. Aaltosen esimerkkiesitys Raumalla myös videoitiin, jotta kirjastolaiset voivat ottaa esityksestä mallia.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Materiaalit on esitelty kirjastojen sisäistä lainaamista varten alueellisilla verkkosivuilla osoitteessa https://ls-kirjastot.fi/materiaalipankki/lainattavat-materiaalit/

Satutuntiesimerkkejä on julkaistu Varsojen omassa google drive -kansiossa. Julkaistuja satuja on yhteensä 9, osa on suomen-osa ruotsinkielisiä. Sadut liittyvät eläin-ja noitasalkun, luontolaatikon sekä Myyrä-materiaalipaketin sisältöihin.

1. Juhlalaukku / Födelsedagar

 Kirjavinkit / lämpliga böcker

 • Nordqvist: Viirun syntymäpäivät / Pannkakstårtan

 • Beskow: Täti Ruskean syntymäpäivä / Tant Bruns födelsedag

 • Geffenblad: Astons presenter

 • Bergström: Mikko Mallikas ja syntymäpäiväkutsut / Alfons Åberg fyller år

 • Lundholm: Sven går på kalas

 + loru-ja leikkivinkkejä, laukussa mm. huovutettu 9-osainen lettukakku, sekä huovutettu kakku, jossa irrotettavat kynttilät, sekä Täti Ruskea-nukke.

Laukun laati artesaaniopiskelija Heli Yli-Antola

 2. Eläinlaukku/ djurväskan

Kirjavinkit:

 • E. Bulatova: Vaarin kinnas, ukrainalainen satu  Sagan om Vanten, t.ex. i boken ”I sagolandet : Mickel Räv : sagor om djur” ”Snipp snapp snut”
 • Gustavsson, Per: Sagor att berätta och leka

 • Beskow: Pikku-Tommin kalaretki / Sagan om den nyfikna abborren

 • Kalastaja ja hänen vaimonsa, Grimmin kauneimmat sadut, sekä Kristiina Louhen ”Tie satulinnaan : klassisia satuja”

 • Fiskaren och hans gumma (t.ex. i Den röda barnkammarboken)

 • Jartti, Tero: Kuinka karhu menetti häntänsä, Jartin versio luettavissa myös osoitteessa http://papunet.net/pelit/rullattava/

 • Hur björnen fick sin korta svans, t.ex. i boken Gustavsson, Per: Sagor att berätta och leka

+ leikkivinkkejä, lorukortit, värityspohja 4 merenelävää

Kalastaja ja hänen vaimonsa-satu:

 • 3 kimallekangasta (kalleuksia, joita vaimo toivoo)

 • aarrelipas, jossa kultakääty ja 4 eri aarre-tai korunauhaa

 • hauki, lahna, 3 ahventa, 1 taikakala

 • merikangas

Paola Frabonin Kalastajasatu - ja karhun häntä –satu (ruotsiksi) Varsojen jaetussa google drivessa, sekä Kerttu Aaltosen Vaarin kinnas-esitys (suomeksi).

Laukun laati: Leena Pylkkö

3. Noitalaukku / häxor

 • Nukketeatterihahmot satuun: Tiina tonttutyttö (Haavio, Martti)
 • Esim. teoksissa ”Petterin kinnas ja muita suomalaisia satuja”, sekä ”Suomalaisten satujen helmiä 2”.
 • Tiina-tonttu –näytelmän osat huivin sisällä: 4 tonttua, 2 virkattua maisemaa: tonttula ja noidan linna, tyyny, lankakerä, lahjapaketti, maisema jota pitkin Tiina-tonttu kulkee, noitanukke huivissa.
 • + lorupussi (kaksikielinen)
 • 7 erilaista pussukkaa, joissa noitamaisia esineitä, sekä asiaan kuuluva loru
 • Taikaliemitarvikkeet: kattila, kori, 3 pulloa, neuvojakäärme
 • Aikuisen vaatteet: Esiliina, huivi, harlekiinimainen yläosa, 2 hattua, koru, käsineet

Laukun laati: Nukketeatteri Piironginlaatikko, Kerttu Aaltonen

Ruotsinkieliset runot kokosi Leena Pylkkö

4. Kuninkaallinen laukku / kungliga väskan

Kirjavinkit

Laukun laati: artesaaniopiskelija Liise Saari

5. Pelkolaukku / rädslor

Teemoja: nukkumaanmeno, pelot, pelottavat ja kummalliset eläimet ja ötökät, kummitukset, eksyminen.

Kirjavinkit:

 • Vettenterä, Minttu: Ihmissatuja pikkukummituksille

 • Donaldson, Julia: Urhea pikku Mörkyli / Lill-Gruffalon

 • Wieslander: Päiväkummitus kohtaa kummituksen / Dagspöket möter ett spöke

 • Appelgren, Tove: Nukuhan jo, Vesta-Linnea / Sov nu, Vesta-Linnéa

 • Frölander-Ulf, Lena: Minä, Muru ja metsä / Jag, Fidel och skogen

 • Leathers, Philippa: Hui, sanoi pikku kani / Den svarta kaninen
  Punahilkka-satu

 • Lisää runoja kirjassa ”Haamuhetki kullan kallis” (toim. Tuula Korolainen)

 • Tehtäviä, leikkejä, lorupussi (kaksikielinen)

 • Metsärasia: kankaanpaloja, ötökkä, 4 kummitusta
 • aikuisen varusteet: Haamukangas silmärei´illä, punahilkan viitta.

Laukun laati: artesaaniopiskelija Liise Saari, Lorupussin laatinut Kerttu Aaltonen, ruotsinkieliset lisäykset Leena Pylkkö

6. Merirosvot / sjörövare

Kirjavinkit/ boktips

 • Kunnas, Mauri: Aarresaari

 • Widmark, Martin: Sjörövar-Rakel

 • Lööf, Jan: Isäni on merirosvo / Morfar är sjörövare

Sisältö mm:

2 papukaijaa, merirosvohahmo, aarrekartta kotelossa, aarrelipas.

Laukun laati: artesaaniopiskelija Liise Saari

7. Luontolaatikko

Sis. 2 aikuisen eläinpukua, pehmoeläiminä 2 pöllöä, orava, kissa, sammakko

 • Kirjavinkit: Haugton: Ihan hukassa, Warnes: Vaarallinen

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satusalkku-hanke vastasi erittäin hyvin alueen kirjastolaisten tarpeeseen uudistaa satutunteja. Satusalkut ovat olleet erittäin suosittuja kirjastolaisten keskuudessa, ja tarve satutuntien elävöittämiseen on suuri sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa. Toisaalta kevätkaudella 2019 Varsinais-Suomessakin on tarjolla muutamia kirjastoille lainattavia materiaaleja, kuten uudistetut Myyrä-käsinukkepaketit.  Satusalkkujen varauskalenteri julkaistiin hankekoordinaattorin työn päättyessä toukokuussa, ja olivat sen jälkeen hyvin varattuja syksystä 2018 alkaen.

Yhteistyömatkalla Porvooseen toteutettiin työpajoja, joissa kirjastolaiset pääsivät paremmin kokeilemaan, miten salkkujen esineitä voi käyttää satutuntien elävöittämiseen.

Hankkeen aikana alkanut alueellinen yhteistyö Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastojen välillä on lähtenyt hyvin käyntiin. VarSat-verkoston tapaamisissa on jaettu käytännön vinkkejä ja ideoita satutuntien pitämisestä, jolloin alueen satutuntien laatu nousee ja niistä tulee asiakkaille entistä houkuttelevampia. 

Jatkotoimenpiteet: 

Salkut siirtyivät joulukuussa 2018 Satakuntaan. Siellä salkut kulkevat sisäisissä kuljetuksissa kirjastojen välillä kevätkaudella 2019. Kevään lopulla salkut palaavat Varsinais-Suomeen. Jatkossa käyttö vaihtelee samalla tavoin puolen vuoden jaksoissa Varsinais-Suomen ja Satakunnan välissä.

Alueen kirjastoissa on tehty kokeiluja kaksikielisten satutuntien pitämisessä, sekä satutuntien yhdistämisessä senioripalveluihin. Nämä toimintatavat ovat herättäneet kiinnostusta VarSat-verkostossa, ja niitä toteutetaan mahdollisuuden mukaan muissakin alueen kirjastoissa.

 

 

Varsojen verkoston google drive –tilillä on julkaistu 9 esimerkkivideota satutuntien pitämisestä. Jatkossa kirjastolaiset voivat jatkaa materiaalien lisäämistä yhteiseen kansioon. Sekä videoituja satutunteja että muita satutapahtumien reseptejä on Varsojen kokousten keskusteluissa pidetty hyödyllisinä. Satuhetkien pitämiseen liittyvien vinkkien jakaminen jatkuu myös alueellisen VarSat-verkoston tapaamisissa. Näin saadaan toteutumaan alueen kirjastolaisten toive kehittyä satutuntien pitäjinä.

 

Satuhetkien pitäminen huomioidaan myös alueellisessa Tarinatornado-koulutuksessa keväällä 2019.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 580
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 015
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 387
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
24henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
55kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
897henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi