Soiva kirjasto
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on järjestää tilaisuuksia, joissa esiintyy laajasti eri musiikinlajeja edustavia muusikoita. Kirjaston kokoelmia tehdään samalla tutuksi esittelemällä kyseiseen musiikinlajiin liittyvää aineistoa: äänitteitä, nuotteja, kirjoja. Tarkoituksena on osoittaa yhteyksiä eri musiikinlajien välillä ja musiikinlajien sisällä, esitellä kirjaston musiikkiosaston tarjontaa sekä madaltaa kynnystä musiikkiosaston käyttöön. Laajempi tavoite on innostaa asiakkaita musiikin harrastamiseen tai syventämään omaa suhdetta harrastukseen.

Hankkeen tapahtumat esittelevät elämyksellisesti eri musiikinlajeja ja samalla pääkirjaston musiikkiosaston tarjontaa. Tarkoituksena on saada esiintymään sekä paikallisia muusikoita että musiikintekijöitä laajemmalta alueelta. Konsertteihin voidaan yhdistää myös musiikinlajiin liittyvä luento tai epämuodollinen esittely. Musiikinlajien kirjo konserteissa pyritään saamaan mahdollisimman laajaksi. Tapahtumat innostavat asiakkaita musiikin aktiiviseen harrastamiseen ja tarjoavat taide-elämyksiä. Kirjasto tukee musiikkiharrastusta tarjoamalla sen tueksi opintoaineistoa, eri musiikinlajien nuottimateriaalia ja äänitteitä.

Kirjastossa on aloitettu Musiikkivinkkaus–palvelu, jossa asiakas voi pyytää lisätietoa haluamastaan musiikki-ilmiöstä. Asiaan syvennytään tarkemmin yhdessä kirjastonhoitajan kanssa, levyjä kuunnellen ja aiheesta keskustellen. Tämä toiminta voidaan myös yhdistää Soiva kirjasto –projektiin.

Esiintymispaikkana toimii Vihdin pääkirjaston luentosali, joten konserttien yhdistäminen kirjaston musiikkiaineistoihin on luontevaa. Myös esimerkiksi nuorten osastolla on mahdollista järjestää esiintymisiä, jos ne tyyliltään rinnastuvat nuorten aineistoihin. Yhteistyötä tehdään Vihdin kunnan nuorisotoimen, koulujen, paikallisten muusikoiden, sekä paikallisen elävän musiikin yhdistyksen kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi