Soiva kirjasto
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pisteenkaari 9
03100
Bibliotekets telefonnummer : 
09 4258 3181
Bibliotekets e-postadress : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-kod : 
FI-Vihti
FO-nummer : 
0131905-6
Ansvarsperson : 
Merja Lonkainen
Telefonnummer : 
044 042 1149
E-post : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on esitellä kotimaisen musiikin laajaa kirjoja sekä saada tapahtumiin osallistujia, jotka eivät muuten käytä kirjastoa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mittareina käytetään tapahtumien määriä ja osallistujamääriä.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on järjestää tilaisuuksia, joissa esiintyy laajasti eri musiikinlajeja edustavia muusikoita. Kirjaston kokoelmia tehdään samalla tutuksi esittelemällä kyseiseen musiikinlajiin liittyvää aineistoa: äänitteitä, nuotteja, kirjoja. Tarkoituksena on osoittaa yhteyksiä eri musiikinlajien välillä ja musiikinlajien sisällä, esitellä kirjaston musiikkiosaston tarjontaa sekä madaltaa kynnystä musiikkiosaston käyttöön. Laajempi tavoite on innostaa asiakkaita musiikin harrastamiseen tai syventämään omaa suhdetta harrastukseen.

Hankkeen tapahtumat esittelevät elämyksellisesti eri musiikinlajeja ja samalla pääkirjaston musiikkiosaston tarjontaa. Tarkoituksena on saada esiintymään sekä paikallisia muusikoita että musiikintekijöitä laajemmalta alueelta. Konsertteihin voidaan yhdistää myös musiikinlajiin liittyvä luento tai epämuodollinen esittely. Musiikinlajien kirjo konserteissa pyritään saamaan mahdollisimman laajaksi. Tapahtumat innostavat asiakkaita musiikin aktiiviseen harrastamiseen ja tarjoavat taide-elämyksiä. Kirjasto tukee musiikkiharrastusta tarjoamalla sen tueksi opintoaineistoa, eri musiikinlajien nuottimateriaalia ja äänitteitä.

Kirjastossa on aloitettu Musiikkivinkkaus–palvelu, jossa asiakas voi pyytää lisätietoa haluamastaan musiikki-ilmiöstä. Asiaan syvennytään tarkemmin yhdessä kirjastonhoitajan kanssa, levyjä kuunnellen ja aiheesta keskustellen. Tämä toiminta voidaan myös yhdistää Soiva kirjasto –projektiin.

Esiintymispaikkana toimii Vihdin pääkirjaston luentosali, joten konserttien yhdistäminen kirjaston musiikkiaineistoihin on luontevaa. Myös esimerkiksi nuorten osastolla on mahdollista järjestää esiintymisiä, jos ne tyyliltään rinnastuvat nuorten aineistoihin. Yhteistyötä tehdään Vihdin kunnan nuorisotoimen, koulujen, paikallisten muusikoiden, sekä paikallisen elävän musiikin yhdistyksen kanssa.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Vihdin pääkirjastossa järjestettiin keväällä 2017 konserttisarja nimellä ”Kirjastossa soi”. Hankkeeseen saatiin AVI:lta 5000€ suuruinen avustus. Kaikkiaan kuusi esiintymistä toteutettiin kirjaston luentosalissa. Tavoitteena oli esitellä kotimaisen musiikin laajaa kirjoa ja mahdollisesti yleisölle ennestään tuntemattomia tai vähemmän tuttuja musiikinlajeja. Ajatuksena oli myös saada paikalle väkeä, joka ei muuten käytä kirjastoa. Konserttien yhteydessä esiteltiin pienimuotoisesti kirjaston musiikkivalikoimaa – CD-levyjä, nuotteja, musiikkikirjoja - ao. musiikinlajeihin liittyen. Kuudessa konsertissa kuultiin jazzia, nykytaidemusiikkia, rhythm and bluesia, viihdekuorolaulua, irlantilaista kansanmusiikkia ja kotimaista kansanmusiikkia. Kaikki tilaisuudet olivat pääsymaksuttomia. Sarja oli yleisömäärien kannalta menestys. Noin 60 henkeä vetävä luentosali oli neljässä kuudesta konsertista ääriään myöten täynnä ja kaksi muuta saivat n. 40 hengen yleisön. Tilaan piti improvisoida lisäpaikkoja ja osa yleisöstä joutui silti seuraamaan esitystä seisaaltaan seinustalta. Kahdessa konsertissa ilmeni positiivinen ongelma: jotkin asiakkaat, jotka huomasivat salin olevan jo täynnä, poistuivat paikalta. Yleisöä kuudessa konsertissa oli kaikkiaan n. 350 henkeä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Yleisön palaute oli pääosin positiivista, vain ahtaasta esiintymistilasta valitettiin. Musiikkityylien kirjoa kiitettiin pääosin mielenkiintoiseksi ja tarjontaa pidettiin laadukkaana. Tapahtumien maksuttomuus sai myöskin kiitosta. Tällaisille konserteille on selvästi paikkakunnalla tarvetta, sillä paikallisten kaupallisten musiikkitilaisuuksien järjestäjien tarjonta on varsin yksipuolista ja painottuu nuorisomusiikkiin. ”Kirjastossa soi” –konserttien yleisö oli suurimmalta osalta keski-ikäistä, mikä oli toisaalta myös pieni epäonnistuminen – nuorisoa ei saatu ainakaan juuri näillä musiikkitilaisuuksilla riittävän hyvin liikkeelle.

Fortsatta åtgärder: 

Talvella 2017-2018 ollaan järjestämässä jatko-osaa ”Kirjastossa soi” –sarjalle, viisi konserttia kirjaston luentosalissa. Siihenkin ollaan saatu avustus AVI:lta.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€14 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 000
Egen finansiering: 
€1 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
350henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000