Someron kirjastoautotoiminta miehen iässä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Ilkka Ärrälä
Someron kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiiruuntie 2, PL 42
31400
Kirjaston puhelin : 
040 1268 330
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@somero.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Somero
Y-tunnus : 
0153082-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
040 1268 330
Sähköposti : 
laura.tyysteri@somero.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on tuoda piristystä Someron kirjastoautopalvelun käyttäjien arkeen autopalvelun 50-vuotisen taipaleen kunniaksi. Lisäksi tavoitteena on parantaa autopalvelun näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä tiivistää pääkirjaston ja kirjastoauton yhteistyötä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Järjestettyjen tapahtumien määrä ja tapahtumien osallistujamäärä

- Kirjastoautopalvelulle saatu näkyvyys

Kuvaus : 

Ollessaan 100-vuotias Someron kunta aloitti kirjastoautotoiminnan vuonna 1967. Ensi vuonna on aika juhlia miehen ikään ehtinyttä 50-vuotiasta kirjastoautoa. Itse kärry on vaihdettu jo useamman kerran uuteen. Viimeisin tulokas Tenruusi II on vuosimallia 2008. Hyvin sillä huristelee teillä ja kylillä. Kirjastoauto palvelee kuntalaisia viitenä päivänä viikossa taajamasta laitakyliin. Yksittäisten pysäkkien lisäksi tärkeitä toimipaikkoja ovat päiväkodit, kyläkoulut ja vanhusten palvelutalot. Juhlavuoden kunniaksi haluamme ilahduttaa Tenruusin asiakkaita tuottamalla ohjelmallisia tilaisuuksia autoon sekä lapsille että aikuisille. Haemme avustusta kirjailija- ym. asiantuntijavierailujen järjestämiseen kirjastoautossa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Someron koulut, päiväkodit, vanhuspalvelut, Somero-seura
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastoautotoiminta aloitettiin Somerolla vuonna 1967. Tässä hankkeessa on juhlistettu somerolaisen kirjastoautotoiminnan 50-vuotista taivalta. Hankkeen tarkoitus oli ilahduttaa kirjastoauton asiakkaita tuomalla autoon ohjelmallisia tilaisuuksia.

Kirjastoauto palvelee kuntalaisia viitenä päivänä viikossa ympäri Someroa taajamasta laitakyliin. Palvelun suurimmat käyttäjäryhmät ovat lapset ja vanhukset, joille myös hankkeen tapahtumat ensisijaisesti suunnattiin.

Hankkeen aikana kirjastoautossa tai sen pysäkeillä järjestettiin 2 harmonikkakonserttia vanhustentalojen pysäkeillä, 5 satutuokiota päiväkotien pysäkeillä sekä 4 taikuriesitystä päiväkotien pysäkeillä. Satutuntien yhteydessä päiväkotien lapset saivat koristelle kirjastoauton syntymäpäiväkoristeilla.

Sekä kirjastoautossa että pääkirjastossa toteutettu tapahtumakokonaisuus oli yhteisöllisen kirjoittamisen projekti ”Muistojen ja unelmien kirjastoauto”, jossa luovan kirjoittamisen ohjaaja keräsi auton asiakkailta muistoja ja tarinoita kirjastoautosta. Lapset pääsivät kuvittamaan myös kirjastoauton tulevaisuutta. Asiakkaiden kommenteissa korostui kirjastoautopalvelun tärkeys etenkin päiväkodeille, kouluille ja syrjäkylien asukkaille. Projektin tuotoksista koostettu teksti on esillä Someron verkkokirjastossa.

Kirjastoautossa järjestettyjen tapahtumien lisäksi pääkirjastossa järjestettiin kirjastoautotoiminnan 50-vuotisjuhlanäyttely, jossa esiteltiin palvelun historiaa ja nykypäivää sekä pohdittiin myös tulevaisuutta. Näyttelyn osana oli myös kirjastoauton pysäkeiltä otettujen valokuvien tunnistuskilpailu. Myös yhteisöllisen kirjoittamisen projektissa kerättyä materiaalia hyödynnettiin osana näyttelyä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Yhteisöllisen kirjoittamisen projektissa ”Muistojen ja unelmien kirjastoauto” kerätystä materiaalista koostettu kollaasikirjoitus: https://somero.verkkokirjasto.fi/web/arena/somerosivut

Sekä hankkeen tapahtumat, yhteisöllisen kirjoittamisen projekti että juhlanäyttely saivat mukavasti näkyvyyttä paikallisessa mediassa. Aiheesta julkaisivat kirjoituksia ainakin Somero-lehti, Salon Seudun Sanomat ja Forssan Lehti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa huomattiin, että etukäteen hankkeeseen ajatellut tapahtumat eivät välttämättä sovi hyvin auton pieniin tiloihin (esim. kirjailijavierailut). Niiden sijaan päätettiin järjestää erityisesti lapsille ja vanhuksille suunnattua pienimuotoista ohjelmaa, joka tuo virkistystä ihmisten arkeen ja vie samalla kulttuuria Someron keskusta-alueen ulkopuolelle.

Hankkeeseen kuuluvien tapahtumien suunnittelu rakensi kirjaston sisällä tiiviimpää yhteistyötä pääkirjaston ja kirjastoauton välillä. Itse tapahtumat lisäsivät kirjastoautopalvelun näkyvyyttä. Varsinkin yhteisöllisen kirjoittamisen projekti toi esiin kirjastoautopalvelun tärkeyttä sen käyttäjille. Juhlanäyttelyn kautta heidän ajatuksiin saatiin tuotua tiedoksi myös muille ihmisille, kuntapäättäjät mukaan lukien.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke innosti kirjaston henkilökuntaa tapahtumien järjestämiseen kirjastoautossa ja esimerkiksi satutuntien pitämistä autossa aiotaan jatkaa hankkeen jälkeenkin aina silloin tällöin.

Aloituspäivämäärä : 
15/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 802
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 302
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
15kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
159henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi