Sompion Nuorista Kirjastoväärtejä
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kirjaston logo
Sompion kirjasto
Bibliotekets adress : 
Jäämerentie 1, PL 94
99601
Bibliotekets telefonnummer : 
0400 276 114
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@sodankyla.fi
ISIL-kod : 
FI-SOMPI
FO-nummer : 
0193169-1
Ansvarsperson : 
Tiina Heinänen
Telefonnummer : 
040 7223827
E-post : 
tiina.heinanen@sodankyla.fi
Projektets målsättning: 

Edistää nuorten lukemista ja osallistaa heitä kirjaston toimintaan.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1.Tapahtumien lukumäärä.

2.Osallistujien määrä.

Projektbeskrivning : 

Sompion kirjasto on kolmen kunnan yhteinen seutukirjasto. Tarkoitus on toteuttaa seuraavat asiat kirjaston jokaisessa toimipisteessä eli Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Sodankylässä.

TAVOITE

Nuoret ovat kirjaston arvoystäviä, kavereita, väärtejä. Tavoitteena on osallistaa nuoria kirjaston toimintaan ja saada heistä kirjastotoimijoita. Nuoret uskaltavat ehdottaa uusia asioita ja voivat itse toteuttaa ideoitaan kirjastossa, he ovat mukana kirjaston nuorten osaston uusinnan suunnittelussa. Nuoret tuntevat kirjaston omakseen. Innostus lukemiseen kasvaa myös kirjailijavierailujen avulla.

MITÄ TEHDÄÄN?

1.Järjestetään kaksi-kolme kirjailijavierailukiertuetta Sompion kirjaston alueen kouluissa ja kirjastoissa. Alue on laaja: Sodankylän keskustassa on kaksi isoa koulua ja kyläkouluja neljä sekä Pelkosenniemen koulu 50 km:n päässä ja Savukosken koulu 90 km:n päässä. Vierailut toteutetaan Lukukeskuksen kautta. Toiveena esim. kirjailijat Aleksi Delikouras ja Katariina Romppainen.

2.Myös kirjastoautossa järjestetään vinkkauskiertue.

3.Kirjastoissa järjestetään lautapeli-iltoja ja palapeli-iltoja.

4.Kirjastoissa järjestetään Tarinapäiviä yhdessä nuorten kanssa. Tarinapäivät voivat sisältää esim. räppiä, runoa ja raapaleita.

5.Kirjastojen nuorten osastojen uusimisen suunnittelu aloitetaan.

Samarbetspartner/s: 
Sompion kirjaston jäsenkunnat: Pelkosenniemi, Savukoski ja Sodankylä
Tidigare projekt: 

Nuoriso- ja lukemisen edistämishankkeita lukuisia.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

A.Kolme kirjailijakiertuetta

1.Jyri Paretskoi 31.10.-3.11.2016
2.Tapani Bagge 27.2.-3.3.2017
3.Katri Tapola 13.-17.11.2017

Kirjailijat vierailivat kouluilla, kirjaston Kirjakahviloissa, pitivät nuorille ja aikuisille kirjoitustyöpajat ja osallistuivat kirjaston tapahtumiin. Jyri Paretskoilla oli kummitusjuttutyöpaja kirjaston Halloweenissa 31.10.2016 (jossa vieraili yli 300 henkeä). Katri Tapola esitteli kirjoittamaansa Toiveretki-kirjaan perustuvaa näyttelyä kirjastossa ja osallistui suomalais-arabialaisiin juhliin.

B.Sompion kirjaston alueen peruskoulunuorten haastattelut (luokat 7-9), joissa kartoitettiin nuorten toiveita kirjastotilojen sekä toiminnan suhteen. Nuorten osastojen suunnittelu aloitettiin.

C.Isot tapahtumat, järjestäminen yhteistyössä nuorten kanssa:
1.Kauhukirjallisuus-Halloween 31.10.2016 klo 18-21. Runsas 300 osallistujaa.
2.Suuret Nalle-juhlat Nallepäivänä 27.10.2017 klo 17-19. Liittyi kirjastossa olleeseen Nalle-näyttelyyn. Runsas 60 osallistujaa.
3.Suomalais-arabialaiset juhlat 16.11.2017 klo klo 17-19. Liittyi kirjastossa olleeseen suomalais-arabialaiseen Toiveretki-näyttelyyn. Runsas 50 osallistujaa.

D.Valitettavasti varsinaisia Tarinapäiviä ei ehditty järjestää, eikä myöskään kirjastoauton vinkkauskiertuetta.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa ei tuotettu materiaalia, vaan elämyksiä ja kerättiin tietoa tulevaa suunnittelua varten.

Sanomalehtiartikkeleita tosin kirjoitettiin useita kirjailijavieraista ja tapahtumista.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

*Kirjailijavierailut olivat innostavia oppilaille sekä lukemis- että kirjoittamismielessä. Palaute oli hyvin kiittävää.

*Oli tärkeää saada kuulla nuorten toiveita suhteessa kirjaston tilaan ja toimintaan. Savukoskella päästiin niin pitkälle, että nuorten ryhmä teki oman ehdotuksensa nuorten tilasta ja uusia kalusteita saatiin hankittua toiveiden mukaan kunnan investointirahoilla. Pelkosenniemen kirjaston tilanne on hankala, evakkotila kunnanvirastolla ei anna mahdollisuuksia mihinkään konkreettisiin toimiin. Sodankylän nuorten osaston suunnittelu on alussa.

*Tapahtumat ovat aina piristäviä ja niissä edistetään kirjallisuuden tuntemusta sekä kokemista.

Fortsatta åtgärder: 

*Sompion kirjaston EVVK:sta Kirjastoväärtiksi-hanke jatkaa tätä hanketta. Nyt meillä on työntekijä uudessa hankkeessa, mikä helpottaa toimintaa suuresti. Tämä hanke tehtiin normitöiden ohella, sen takia ei kaikkea suunniteltua ehditty tehdä.

*Nuorten osastojen ja toiminnan suunnittelu sai siis alkusysäyksen tässä hankkeessa ja nyt EVVK:ssa toteutetaan esille tulleita ideoita. EVVK pyrkii myös tavoittamaan niitä nuoria, jotka eivät vielä ole tietoisia kirjaston mahdollisuuksista. Yhteistyötä tehdään monien eri tahojen kanssa, esim. etsivän nuorisotyön.

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
01/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 920
Egen finansiering: 
€2 730
Budget sammanlagt: 
€13 650
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 623
Egen finansiering: 
€4 550
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
75kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
1 547henkilö/person
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
440henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Hakemus on valtakunnallisten kirjastopoliittisten linjausten mukainen edistäessään nuorten lukuharrastusta.