SUKELLUS KIRJALLISUUDEN TUNTEMATTOMIIN MAAILMOIHIN
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Lopen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 3
12700
Kirjaston puhelin : 
0197586320
Kirjaston sähköposti : 
loppi.kirjasto@loppi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Loppi
Y-tunnus : 
0150919-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Yli-Halla
Puhelin : 
0197586321, 0505003421
Sähköposti : 
leena.yli-halla@loppi.fi
Kuvaus : 

Kirjallista sukellusta lasten ja nuorten kirjojen tuntemattomiin maailmoihin lukuharrastuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi näkyy todella tarvittavan, koska osa innokkaistakin lapsilukijoista unohtaa kirjaston tarjoamat lukuelämyspalvelut yläkouluun siirryttyään puhumattakaan heistä, joilla lukuharrastus ei ole koskaan ollut kovinkaan vireää. Hankkeen tarkoituksena on tarjota yläkoululaisille virikkeitä ja uusia näkökulmia lukuharrastuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi. Erityisenä haasteena on, miten pojat saataisiin johdatettua lukuharrastuksen pariin. Tavoitteena on hankkeen avulla saada yläkoululle kirjailijavieraaksi sekä mies- että naiskirjailija kuten myös mies- ja naispuolinen kirjavinkkari. Näin ryhmäjaoilla voitaisiin tarjota pojille täsmäsukellusta kirjallisuuteen. Yläasteella opiskelu on entistä vaativampaa, löytyy uusia vapaa-ajan harrastuksia, joten yhä useammalla nuorella lukeminen jää koulun opetussuunnitelmiin kuuluvien teosten lukemiseen eikä kiinnostusta riitä enää lukuharrastukseen. Tai ehkä ainakin osalla riittäisi mielenkiintoa kirjallisuutta kohtaan, jos olisi enemmän tietoa kirjojen tarjoamista maailmoista. Opetussuunnitelmiin kuuluu myös kirjastonkäytön ja tiedonhaun opiskelua, mutta äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman puitteissa lukuharrastusta ylläpitämistä tukevaan opiskeluun ei kuitenkaan ole riittävästi mahdollisuuksia. Kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyönä Lopella on yritetty herätellä nuorison kiinnostusta kirjoihin mm. kirjallisuusnuopparien avulla eli eri teemojen ja kirjallisuuslajien siirtokokoelmilla nuorisotiloissa ja nuorten kirjallisuus¬aiheisilla www.sivusto-osoitteiden esillä pidolla, mutta nuorisotiloissa on tarjolla niin paljon muutakin kiinnostavaa harrastustoimintaa, eikä kirjastolla, yläkoulu-lukiolla ja nuorisotoimella ole taloudellisia tai henkilöstöllisiä resursseja tarjota enempää toimintaa tai tapahtumia nuorison kiinnostuksen herättämiseksi kirjallisuusharrastusta kohtaan. Hankkeen tarkoituksena on myös vahvistaa tulevien yläkoulun oppilaiden innokkuutta lukuharrastukseen siten, ettei kirjallisuus harrastuksena unohtuisi niin helposti alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Tavoitteena on avata kirjallisuuden maailmoja niin, että kaikki alakoulujenkin oppilaat olisivat tasa-arvoisessa asemassa riippumatta siitä, asuvatko he Lopen kirkonkylässä, muissa taajamissa tai haja-asutusalueella. Kirkonkylän alakoulua (noin 240 oppilasta) lukuun ottamatta muut alakoulut - 2 taajamakoulua (noin 170 oppilasta kummassakin) ja 4 pikkukylän koulua (oppilaita 40 - 60) - käyttävät kirjastoauton palveluja. Alakouluilla tai kirjastolla ei ole resursseja hankkia kirjavinkkareita ja kirjailijavieraita esittelemään kirjallisuutta. Resursseja ole myöskään oppilaiden kuljettamiseen tutustumiskäynnille kirjastoon, vaan koulut saavat hoidettua ainoastaan opetussuunnitelman mukaiset pakolliset kuljetukset. Loppi on pinta-alaltaan laaja, joten matka kouluilta kirkonkylällä sijaitsevaan pääkirjastoon edellyttää bussikuljetusta. Oppilaiden tasa-arvoisuuden ja tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoamisen perusteella sekä lukuinnostuksen säilyttämiseksi hankkeen tavoitteena on voida tarjota kaikille alakoulun oppilaille edes kerran tutustumiskäynti Lopen pääkirjastoon. Kaikki perheet eivät käy kirjastossa, joten tämä voi olla lapsille ainutkertainen tilaisuus nähdä pääkirjasto. Kirjastossa kirjaston henkilökunta tutustuttaa kirjastotiloihin ja kirjastonkäyttöön. Kirjailija- ja kirjavinkkarivierailut tapahtuvat kouluilla. Suurin osa muiden koulujen paitsi Kirkonkylän koulun oppilaista on koulukuljetusten piirissä, joten koulukuljetuksiin ja myös oppilaiden ruokailuun liittyvien aikataulujen vuoksi sekä kirjaston tilaresurssien johdosta kirjallisuuden esittelytilaisuuksia ja kirjastoon tutustumista ei voida ajankäytöllisistä syistä yhdistää.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi