Suomi 100 Lakialla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Isonkyrön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrööntie 15
61500
Kirjaston puhelin : 
06 4715 700
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@isokyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Isoku
Y-tunnus : 
0178131-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Mia Penttala-Salli
Puhelin : 
050 466 4120
Sähköposti : 
mia.penttala-salli@isokyro.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on juhlistaa itsenäisyyden juhlavuotta Lakia-kirjastojen alueella tarjoamalla tasa-arvoisesti sukupuolesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta juhlatapahtumia, tietoa ja sisältöjä kaikille kuntalaisille. Kirjastokartassa on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia, mutta Lakia-kirjastot tekevät edelleen yhteistyötä yhteisen juhlavuoden hankkeen merkeissä. Viiden Lakia-kirjaston alueella Isossakyrössä, Jalasjärvellä, Kauhavalla, Laihialla ja Lapualla asuu yli 52 000 ihmistä ja heidän ulottuvilleen halutaan tuoda itsenäisyyden juhlavuoden monipuolisia tapahtumia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Juhlavuoden tapahtumien, näyttelyiden, koulutustapahtumien ym. määrä /kunta

Juhlavuoden tapahtumiin osallistuvien määrä /kunta

 

 

Kuvaus : 

Kirjastoyhteistyö Etelä-Pohjanmaalla muuttuu maakunnalliseksi ja kuntaliitoksia on tapahtunut, mutta ei ole tarvetta unohtaa pitkää historiaa ja hyvää yhteistyötä Lakia-kirjastojen kesken. Asiakkaatkin tietävät, mikä on ”Lakia”.  Lakia-kirjastot Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia ja Lapua hakevat yhdessä hankerahaa Suomi 100 – juhlavuodelle ja jatkavat yhteistyötään hankkeen kautta Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teeman "Yhdessä" mukaisesti. Taloudellisesti tiukkoina aikoina kirjastojen omat resurssit ovat vähäiset juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen eikä erityisiä omia määrärahoja juhlavuoden tapahtumiin ole voitu varata.

Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 on Suomelle ja suomalaisille tärkeä vuosi. Juhlavuoden juhlinta ei keskity pelkästään itsenäisyyspäivän tienoille, vaan on tärkeää huomioida se läpi vuoden. Kirjastot ovat olleet erittäin merkittävässä roolissa itsenäisessä Suomessa tasa-arvoisina kansan sivistäjinä.  Kirjastojen on tärkeää osallistua itsenäisyyden juhlistamiseen tarjoamalla tasa-arvoisesti sukupuolesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta juhlatapahtumia, tietoa ja sisältöjä kaikille kuntalaisille.

Sotahistoria, suomalaiset sotilaat ja esim. miespuoliset presidentit ja muut historian vaikuttajat ovat oikeutetusti esillä itsenäisyyden juhlavuodessa. Lakia-kirjastojen Suomi 100 -hanke haluaa nostaa esiin myös suomalaisia vaikuttajanaisia ja heidän kauttaan itsenäisen Suomen historiaa. Suomi on tarvinnut ja tarvitsee myös naisia. Suomalaista naista halutaan juhlistaa luento- ja kirjailijavierassarjoilla, jotka on mahdollista toteuttaa hankerahoituksella:

Luento- ja kirjailijavierailijasarjat keväällä/kesällä ja syksyllä 2017 kaikissa viidessä Lakia-kirjastossa, yht. kahdeksan esiintyjää :

 -kaunokirjallisuuden edustajat, esim. Sirpa Kähkönen ja Kirsti Manninen

 -tietokirjallisuuden edustajat, esim. Mirkka Lappalainen ja Anna Kortelainen

 - pohjalaisia vaikuttajia, esim. Anneli Jäätteenmäki ja Paula Risikko

 -taiteilijoita, esim. Eeva Litmanen ja Paula Koivuniemi

 

Itsenäisyyden juhlavuoden hankkeella halutaan myös järjestää muuta erityistä yhteistä ohjelmaa Lakia-kirjastoissa:

-Lakia-kirjastojen alueella (Laihia, Lapua, Kauhava, Isokyrö, Jalasjärvi) järjestetään keväällä 2017 valokuvauskilpailu teemalla ”Kuvaa suomalainen kirja – itsesi kanssa tai ilman”. Kilpailun voittajan ja 20 parasta kuvaa valitsee valokuvausalan ammattilaiset, esim. kansanopistojen opettajista ja ammattilaiskuvaajista koottava raati. Voittajalle hankitaan hankerahalla palkinnoksi tabletti, lisäksi kirjapalkintoja. Parhaista kuvista kootaan valokuvanäyttely, joka kiertää Lakia-kirjastot loppuvuodesta 2017.

-Lakia-kirjastot ovat jo varanneet Kansallisarkistolta Pro Finlandia I –ja Pro Finlandia II –näyttelyt, jotka kiertävät keväällä ja syksyllä kaikki Lakia-kirjastot. Näyttelyt tarkastelevat Suomen kehitystä itsenäiseksi valtioksi ulkovaltojen näkökulmasta.

 

Lakia-kirjastot haluavat tuoda itsenäisyyden juhlavuoden myös lapsille:

-Itsenäisyyteen, Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvä teatteri- tai nukketeatteriesitys järjestettäisiin hankerahoituksella kaikissa Lakian alueen kirjastoissa (pääkirjastot + Alahärmä, Ylihärmä, Kortesjärvi ja Tiistenjoki). Esiintyjät olisivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta ja näin tuetaan myös paikallista lastenkulttuuria.

 

Kukin Lakia-kirjasto on suunnitellut myös oman kirjaston lähtökohdista itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa, joista osa vaatii taloudellista panostusta, osa vain työntekijöiden aikaa ja intoa. Kukin kirjasto haluaa myös juhlistaa itsenäisyyden juhlavuotta omilla, paikkakunnalle sekä kirjaston toiminnalle ja asiakkaille sopivilla tavoilla, jotka pystyttäisiin hankerahoituksella järjestämään:

-Esimerkiksi Lapualla toivottaisiin em. kirjailijavieraiden vierailevan myös kouluilla. Isossakyrössä on suunniteltu teatteriretkeä Seinäjoen kaupunginteatteriin kirjoihin perustuviin ”Täällä Pohjantähden alla III” sekä ”Koirien Kalevala” –näytöksiin. Yhteinen bussilla toteutettava retki mahdollistaa kirjallisen teatterielämyksen varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Laihialla on suunnitteilla suomalaisuuteen liittyviä musiikkiesityksiä ja retkiä. Kauhavalla ja Jalasjärvellä toteutettaisiin paikkakunnilla toivottuja vierailuja ja esityksiä kirjastoissa ja/tai kouluilla.

-Kussakin kirjastossa on lisäksi myös Suomeen ja itsenäisyyteen liittyviä kirja- ja muita näyttelyitä, elokuvaesityksiä, satutunteja ym.

 

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on merkittävä vuosi Suomelle ja suomalaisille. Kirjastojen tulee olla mukana juhlavuodessa perustoimintaperiaatteensa mukaan eli edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen – kuntalaisten varallisuudesta tai asuinkunnasta riippumatta.

Rahoitusta haetaan ym. tapahtumien toteuttamiseen kaikissa viidessä Lakia-kunnassa, sekä yhteisiin vierailuihin ja projekteihin että joka kunnan omaan juhlaohjelmaan. Kustannukset koostuvat pääsääntöisesti esiintyjäpalkkioista ja heidän matkakuluistaan. Kirjastot suunnittelevat myös esim. retkiä, jolloin rahoitusta käytetään bussimatkoihin ja pääsylippuihin. Pieni osa hankerahoituksesta käytetään valokuvakilpailun palkintoihin ja näyttelykuluihin. Omakustannusosuus syntyy henkilökunnan työpanoksesta ja matkakuluista, mm. kirjallisuuden ja muun materiaalin hankinnasta sekä kirjastojen omien tapahtumien ilmoituskuluista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jalasjärven kirjasto, Kauhavan kaupunginkirjasto, Laihian kunnankirjasto, Lapuan kaupunginkirjasto, kansalaisopistot tmv, palveluntuottajat
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€48 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€54 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000
 
okm
avi