SUOMI 100 -luentosarja Lappeenrannan maakuntakirjastossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heli Pukki
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05 6161
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, tuoda esiin karjalaisuutta, alueen omaa historiaa ja kulttuuria, mutta myös katsoa tulevaisuuteen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien kävijämäärä keskimäärin 50 kuulijaa/tilaisuus.

Tapahtumien lukumääräinen lisääntyminen tilastointivuonna.

 

Kuvaus : 

Lappeenrannan maakuntakirjasto järjestää vuosittain satoja tapahtumia, joihin osallistuu tuhansia asiakkaita, lapsia, nuoria ja aikuisia. Tapahtumamäärärahat ovat kuitenkin suhteellisen pienet, joten aina kun haluaisimme tarjota asukkaille jotain enemmän tai erikoisempaa, määrärahat eivät riitä. Samoin lähikirjastoissa tapahtumia pystytään järjestämään valitettavan vähän.

 

Haluaisimme tarjota asukkaille koko vuoden kestävän luentosarjan Suomen historiaan ja kulttuuriin liittyen. Luentosarjan voisi toteuttaa yhteistyössä Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Lappeenrannan kaupungin museoiden kanssa. Luentojen sisällössä painottuisi Etelä-Karjalan historia ja elämä rajan läheisyydessä.

 

Luennoitsijoissa voisi olla historioitsijoita, tieto- ja kaunokirjailijoita. Mukaan olisi hienoa saada myös jotain draamallista ja toisaalta pienimuotoista, jonka voisi toteuttaa myös lähikirjastoissa. Tilaisuuksien mielenkiintoa nostaisi ammattitaitoisen haastattelijan mukana olo. Luentoja olisi myös syytä markkinoida tehokkaammin, kuin mihin kirjastolla on tällä hetkellä mahdollisuuksia.

Kustannukset:

 

Luennoitsijoiden esiintymispalkkiot matkakuluineen

8 luentoa pääkirjastossa á 500 €, yhteensä 4000 €

- sisältää luentopalkkiot á 400 euroa, matkakulut (laskennallinen Helsinki-Lappeenranta-Helsinki) 8 kertaa      á 60 euroa  ja majoituskulut 4 kertaa á 80 euroa.

 - luentopalkkio sisältää lomakorvauksen.

 - puolet luennoitsijoiden luentopalkkioista maksetaan omarahoitusosuutena (1600 euroa).

 

Haastattelijoiden palkkiot

8 luennoitsijahaastattelua pääkirjastossa á 150 €, yhteensä 1200 €

 

Jokaisessa 9 lähikirjastossa ja kirjastoautossa 1 tapahtuma vuoden aikana, á 500 €, yhteensä 5000 €

 - sisältää esiintyjän palkkiot á 400 euroa, matkakulut á 60 euroa (laskennallinen Helsinki-Lappeenranta-Helsinki).

- esiintyjän palkkio sisältää lomakorvauksen.

- omarahoitusosuuteen tarjoilukulut á 30 euroa/kerta ja muut järjestelykulut á10 euroa/kerta,

 

Markkinointikulut 9 x maksettu ilmoitus maakuntalehdessä ja 9 x ilmaisjakelulehdessä, á 170 €,

- yhteensä 3060 €

 

Omarahoitusosuus:

Erikoiskirjastonhoitajan työtunnit (tapahtumien ja vierailujen järjestäminen ja suunnitteleminen):

Tehtäväkohtainen palkka 2561 €, sivukuluineen ja lomarahoineen 3482 €, jolloin tuntipalkka on 22,91 € 

3 h / tapahtuma = 18 x 3 tuntia = 54 tuntia

- 54 tuntia, osuus yhteensä 1237 euroa.

 

Palvelujohtajan työtunnit (Projektin ohjaus)

- tehtäväkohtainen palkka 3600 euroa, sivukuluineen ja lomarahoineen 4896 €, jolloin tuntipalkka on 32,21 €

- 10 työtuntia, osuus yhteensä 322 euroa

 

Palvelupäällikön työtunnit (projektin hallinnointi)

- tehtäväkohtainen palkka 2800 euroa, sivukuluineen ja lomarahoineen 3808 €, jolloin tuntipalkka on 25,05 €

- 6 työtuntia, osuus yhteensä 150 €.

 

Palkkakustannusten lisien laskennassa käytetyt kertoimet:

- sivukulut 31 %

- lomarahat 5 %

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lappeenrannan kaupungin museot, Etelä-Karjalan kansalaisopisto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lappeenrannan kaupungin museot

Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 260
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 709
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 969
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi