Syntynyt lukemaan : tuttikerholaisesta eskariksi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
U-M Kivi
Alavieskan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pokelantie 3
85200
Kirjaston puhelin : 
044-5395 269
Kirjaston sähköposti : 
alavieskan.kirjasto@alavieska.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Alavi
Y-tunnus : 
0184674-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Mari Kivi
Puhelin : 
044-5395268
Sähköposti : 
ulla-mari.kivi@alavieska.fi
Kuvaus : 

Alavieskan kunnankirjasto haluaa tukea lasten ja koko perheen lukemisharrastukseen kasvamista ja innostumista, mikä on projektin ensisijainen tavoite.  Samalla voidaan tuottaa lapsiperheille elämyksiä ja tarjota kirjasto lapsiperheiden yhteisöllisenä kohtauspaikkana.  Kohderyhmä on 0-6-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. Projektin aikana luodaan käytännöllinen ja toimiva malli, jota voidaan toteuttaa kirjastossa projektin päätyttyäkin.  

Projektin tavoitteet ovat linjassa myös Tiekkö-kirjastojen 2015-2020 ja Oulun eteläisen kirjastojen 2015-2020 strategisiin linjauksiin. Molemmissa strategioiden painopistealueiksi on kirjattu kirjallisuuden harrastus ja lukemisen edistäminen.

Projektiin palkataan työntekijä neljäksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä kartoittaa ja ottaa yhteyttä kunnassa toimiviin palvelujen tarjoajiin ja vapaaehtoissektorin toimijoihin, joiden palveluja lapsiperheet käyttävät kuten neuvola, varhaiskasvatus, perhekahvila ja seurakunta. Yhteydenottojen jälkeen luodaan lukemisharrastuksen edistämistä ja kirjastopalvelujen tarjoamista koskeva toimintasuunnitelma, joka toteutetaan kertaalleen projektin aikana. Suunnitelmassa huomioidaan eri-ikäiset lapset siten, että toiminnan sisältö on kohderyhmälle sopiva.

Projektityöntekijän tehtävänä on pyrkiä mukaan lapsiperheille suunnattuihin tilaisuuksiin ja toisaalta kutsua lapsiperheitä ja lapsiperheiden kanssa työskenteleviä kirjastovierailuille.  Projektityöntekijä on lukemiskulttuurin lähettiläs, jonka tehtävä on vakuuttaa ja vaikuttaa siten, että lukemisen merkitys kirkastuu aikuisille osallistujille. Kerrotaan kirjaston palveluista, vinkataan ja järjestetään asiantuntijaluento. Lapsille järjestetään monipuolisia satutunteja ja teatteria sekä lukuponin vierailuja. Toiminnan tavoitteena on, että lapset kokevat kirjaston miellyttäväksi paikaksi, josta tulee osa heidän elämäänsä. 

Kirjastoon hankitaan elokuvalisenssi, jotta vauva-vanhemmat-elokuvaillat ovat mahdollisia ja elokuvaesityksiä voidaan järjestää myös pienille lapsille. Alavieskassa ei ole elokuvateatteria.

Kirjastohenkilöstö antaa oman työpanoksensa projektiin osallistuen tapahtumien tuottamiseen jotka suunnitellaan yhdessä projektityöhenkilön kanssa. 

Toimivan mallin luomiseksi kaikki projektiin liittyvät asiat dokumentoidaan tarkasti, ettei jatkossa toimintaa tarvitse käynnistää nollapisteestä uudelleen ja uudelleen, vaan toteuttamissuunnitelman päivitys riittää. Toteuttamissuunnitelmaan kirjataan, miten kirjasto tukee suunnitelmallisesti lasten kasvamista lukijoiksi ja miten eri-ikäiset pienet lapset tavoitetaan parhaiten.

Aiemmat hankkeet: 

Hankkeeseen on saatu idea italialaisesta Nati per leggere-ohjelmasta: http://www.natiperleggere.it/

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi