Tarinat, jotka heräävät eloon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pöytyän kirjaston sadut
Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Yläneentie 6
21870
Kirjaston puhelin : 
040 6722967
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@poytya.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Potki
Y-tunnus : 
1929519-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Leinonen
Puhelin : 
0406722967
Sähköposti : 
minna.leinonen@poytya.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoite on saada alakoulun 4.-6.lk oppilaat rakastamaan ja luomaan tarinoita, ja sitä kautta innostumaan lukemisesta. Tämä toteutetaan oman tarinankerronnan kautta. Oppilas kirjoittaa oman tarinan ja tekee siihen kuvituksen. Kollektiivinen tarinankerronta toteutuu oman tarinan kertomisella ja sen jakamisella internetiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-Syntyneet kertomukset, jotka ovat luettavissa netistä (kirjaston kotisivulle oma sivu)

-Oppilaiden oma-arviointi niin tarinoinnin kuin lukemisen innostavuudesta ja lisääntymisestä

Kuvaus : 

Tarinat haluavat herätä eloon. Ne haluavat tulla kuulluiksi, luetuiksi ja osaksi yhteistä kulttuuriperimää. Tarinat ovat osa ihmisenä olemista; ne herättävät mielikuvituksen, empatian, kulttuurisen identiteetin, kielellisen taituruuden ja lisäävät ymmärrystä sekä tietoa.

Pisa-tutkimuksessa Suomi on aina kuulunut kärkimaihin. Toki olemme siellä kärjessä edelleen, mutta laskusuuntaisesti. ”PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.”[1] Suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt kaikilla osa-alueilla.[2] Luetun ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yksilö pärjää elämässään. Me kirjastossa haluamme saada lapset rakastamaan lukemista jo alakouluiästä lähtien, jotta halu lukemiseen säilyisi läpi elämän.

Vinkkaus on yksi tapa lukemiseen houkuttamisessa. Se on hyvä tapa, mutta se ei välttämättä toimi niillä, jotka eivät halua lukea, jotka eivät ole tottuneet kotona lukemisen kulttuuriin. Me voimme omalta osaltamme edesauttaa ja edistää lukemista kirjastossa, sillä me olemme täynnä tarinoita. Yhdessä sanataideohjaajan kanssa voimme innostaa oppilaita tarinoihin ja kerronnan kulttuuriin.

Kirjojen lukeminen on tarinoiden lukemista. Tarinankerronta on oleellinen osa ihmisenä olemista. Se on seurannut meitä vuosisatoja, tehden meistä oman kulttuurimme tuotteita ja saanut meidät ymmärtämään oman ympäristömme ulkopuolella olevaa kulttuuria. Tarinankerronta oli kollektiivinen tilanne, mutta lukemistaidon kehittyminen teki meistä yksinään ja hiljaa lukevia individualisteja.

Pöytyän ja Auran kirjastojen hanke edistää tarinankerrontaa niin, että 4.-6.lk oppilaat innostuvat tarinoista ja kerronnasta. Kollektiivinen kerronta luo oman intensiivisen tilanteensa, jossa toteutuu myös vertaisryhmän vaikuttavuus, joka poikkeaa yksin lukemisesta. Tarina alkaa elää.

Kun lapset innostuvat tarinoista, he innostuvat kirjoista ja lukemisesta, sillä tarinat löytyvät sieltä. Miksi 4.-6.lk? Neljäsluokkalaisten luku- ja kirjoitustaito on jo niin hyvä, että he voivat itse luoda tarinoita, eivätkä he ole vielä kadottaneet mielikuvitustaan eivätkä heittäytymisen riemua.

Tarkoitus on siis edistää niin lukuintoa kuin kykyä kertoa tarinoita. Tässä käytetään apuna ulkopuolista sanataideohjaajaa, joka käy jokaisessa kirjastossa kaksi kertaa – kerran syksyllä ja kerran keväällä. Sanataideohjaaja inspiroi ja ohjaa oppilaita uudenlaiseen ajatteluun ja sanoilla leikkimiseen. ”Sanataide on luovaa, kielellistä ilmaisua, osa arkipäivää kirjojen, tarinoiden ja median kautta. Sanataiteen harrastaminen tukee kielen ja mielikuvituksen kehittymistä sekä tekstien ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa.”[3]

Koululaiset kirjoittavat ja kuvittavat omia tarinoitaan, sillä informaatiolukutaito käsittää myös kuvanlukutaidon. Tarkoitus on haastaa koululaiset tuottamaan niin tekstiä kuin kuvia itse ja kertomaan sekä jakamaan valmiin tuotoksen muille. Kuva ja tarina voivat kertoa samaa tarinaa, mutta toisiaan täydentäen ja hieman toisistaan poiketen luoden näin monitahoisemman tavan lukea kertomusta.

Kuvat tehdään suoraan tietokoneelle, jolloin tarvitaan tämän mahdollistavia laitteita. Tarinat kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Kuvat ja tarina yhdistetään esitettäväksi muille oppilaille niin tarinankerrontatilanteessa kuin kirjaston kotisivuilta sinne lisättävän sivuston kautta.

Toteutus

Tarinankerronta toteutetaan yhteistyössä Pöytyän ja Auran alakoulujen 4.-6.lk kanssa. Oppilaat tulevat kirjastoon luokka kerrallaan suunnittelemaan ja tekemään tarinaa. Ryhmätyöskentelykin on mahdollista, sillä ei tästä ole tarkoitus aiheuttaa traumaa heille, joilla tarinointi on vaikeaa tai vierasta. Oppilaat osallistuvat toiveidensa mukaan kahteen eri teemaiseen sanataideohjaajien työpajaan. Työpajat ostetaan sanataideyhdistykseltä.[4]

Tarinan tuottaminen vaatii ainakin tutustumiskerran, jolloin käydään läpi tarinoita ja kerrontaa sekä tutustutaan laitteisiin. Sen jälkeen oppilaat voivat suunnitella tarinoitaan rauhassa vaikka raakavedoksia käsin piirtäen ja kirjoittaen, koulussa, kotona tai kirjastossa. Kun tarinat ovat toteutuskelpoisella tavalla valmiita, niitä aletaan tehdä valmiiksi esim. iPadejä apuna käyttäen.

Kirjastonhoitaja(t) voi käydä sanataideohjaajan ja/tai luovan kirjoittamisen kurssin, jolloin oppilaiden ohjaaminen on hänellekin helpompaa.

Rahoitus

9,7 tuuman iPad Pro 699 euroa x 7 = 4893 €

Smart Keyboard 169 euroa x 7 = 1183 €

kynä 109 euroa X 7 = 763 €

Koululaisille työpajoja 8 x 160 € / 90 min + matkat Tampereelta. (Kaikki 4 kirjastoa 1 syksyllä ja 1 keväällä.) 1280 € + matkat 2000 € = 3280 €

Yhteensä: 10 119 €

Oma rahoitus

kirjaston henkilökunnan (3 x kirjastonhoitaja) työpanos projektissa (Auran ja Pöytyän) 6000 euroa.

Aloituspäivämäärä : 01/09/2017

Lopetuspäivämäärä : 31/12/2018

 Syksy 2017

Koulujen kanssa asiasta on toki sovittava jo keväällä 2017, jolloin he tekevät suunnitelmia seuraavaksi lukuvuodeksi. Syksyllä 2017 oppilaat tulevat kirjastoon, jossa heille kerrotaan mitä tehdään ja opetetaan laitteiden käyttöä. Sanataideohjaaja tulee kirjastoihin vetämään sanataidepajan. Sen jälkeen jatketaan tarinan työstöä kirjoittaen ja piirtäen kirjastoissa kirjaston henkilökunnan avustuksella.

Kevät 2018

Syksyllä on sovittu koulujen kanssa milloin tulevat kirjastoihin. Sanataideohjaaja tulee jokaiseen kirjastoon vetämään sanataidepajan. Keväällä tarinat ovat muotoutuneet jo lähes valmiisiin muotteihinsa, joita vielä hienosäädetään. Valmiit tarinat viedään kirjaston ja koulujen kotisivuille. Tarinat myös kerrotaan ääneen, jotta kertomusperinteen kollektiivisuus konkretisoituu. Tarinat elävät.

Syksy 2018

Itsearviointia ja arviointia siitä miten meni. Mikä onnistui ja mikä ei mennyt aivan kuten piti. Saivatko oppilaat uutta intoa tarinoihin, lukemiseen, kirjoihin ja kertomiseen?  Miten tarinoiden ääneen lukeminen vaikutti oppilaisiin, varsinkin kun tarinat olivat heidän ja heidän vertaisryhmiensä kirjoittamia ja kuvittamia? Miten kirjaston henkilökunta pystyy käyttämään kokemaansa esimerkiksi vinkkauksessa? Oliko kokemus sellainen, että sitä kannattaa jatkaa edelleen?


[1] http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/pisa-tutkimus/?lang=fi

[2] http://www.minedu.fi/pisa/2012.html?lang=fi

[3] http://www.yostaja.fi/mita-on-sanataide

[4] http://www.yostaja.fi/koululaisille

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sanataideohjaaja(t), Pöytyän alakoulujen opettajat ja oppilaat, Auran kirjaston henkilökunta, Auran alakoulun opettajat ja oppilaat sekä tarvittaessa kunnan atk-tukihenkilöt.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tarinat haluavat herätä eloon. Ne haluavat tulla kuulluiksi, luetuiksi ja osaksi yhteistä kulttuuriperimää. Tarinat ovat osa ihmisenä olemista; ne herättävät mielikuvituksen, empatian, kulttuurisen identiteetin, kielellisen taituruuden ja lisäävät ymmärrystä sekä tietoa.

Pisa-tutkimuksessa Suomi on aina kuulunut kärkimaihin. Toki olemme siellä kärjessä edelleen, mutta laskusuuntaisesti. ”PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.”[1] Suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt kaikilla osa-alueilla.[2] Luetun ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yksilö pärjää elämässään. Me kirjastossa haluamme saada lapset rakastamaan lukemista jo alakouluiästä lähtien, jotta halu lukemiseen säilyisi läpi elämän.

Vinkkaus on yksi tapa lukemiseen houkuttamisessa. Se on hyvä tapa, mutta se ei välttämättä toimi niillä, jotka eivät halua lukea, jotka eivät ole tottuneet kotona lukemisen kulttuuriin. Me voimme omalta osaltamme edesauttaa ja edistää lukemista kirjastossa, sillä me olemme täynnä tarinoita. Yhdessä sanataideohjaajan kanssa voimme innostaa oppilaita tarinoihin ja kerronnan kulttuuriin.

Kirjojen lukeminen on tarinoiden lukemista. Tarinankerronta on oleellinen osa ihmisenä olemista. Se on seurannut meitä vuosisatoja, tehden meistä oman kulttuurimme tuotteita ja saanut meidät ymmärtämään oman ympäristömme ulkopuolella olevaa kulttuuria. Tarinankerronta oli kollektiivinen tilanne, mutta lukemistaidon kehittyminen teki meistä yksinään ja hiljaa lukevia individualisteja.

Pöytyän ja Auran kirjastojen hanke edistää tarinankerrontaa niin, että 4.-6.lk oppilaat innostuvat tarinoista ja kerronnasta. Kollektiivinen kerronta luo oman intensiivisen tilanteensa, jossa toteutuu myös vertaisryhmän vaikuttavuus, joka poikkeaa yksin lukemisesta. Tarina alkaa elää.

Kun lapset innostuvat tarinoista, he innostuvat kirjoista ja lukemisesta, sillä tarinat löytyvät sieltä. Miksi 4.-6.lk? Neljäsluokkalaisten luku- ja kirjoitustaito on jo niin hyvä, että he voivat itse luoda tarinoita, eivätkä he ole vielä kadottaneet mielikuvitustaan eivätkä heittäytymisen riemua.

Tarkoitus on siis edistää niin lukuintoa kuin kykyä kertoa tarinoita. Tässä käytetään apuna ulkopuolista sanataideohjaajaa, joka käy jokaisessa kirjastossa kaksi kertaa – kerran syksyllä ja kerran keväällä. Sanataideohjaaja inspiroi ja ohjaa oppilaita uudenlaiseen ajatteluun ja sanoilla leikkimiseen. ”Sanataide on luovaa, kielellistä ilmaisua, osa arkipäivää kirjojen, tarinoiden ja median kautta. Sanataiteen harrastaminen tukee kielen ja mielikuvituksen kehittymistä sekä tekstien ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa.”[3]

Koululaiset kirjoittavat ja kuvittavat omia tarinoitaan, sillä informaatiolukutaito käsittää myös kuvanlukutaidon. Tarkoitus on haastaa koululaiset tuottamaan niin tekstiä kuin kuvia itse ja kertomaan sekä jakamaan valmiin tuotoksen muille. Kuva ja tarina voivat kertoa samaa tarinaa, mutta toisiaan täydentäen ja hieman toisistaan poiketen luoden näin monitahoisemman tavan lukea kertomusta.

Kuvat tehdään suoraan tietokoneelle, jolloin tarvitaan tämän mahdollistavia laitteita. Tarinat kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Kuvat ja tarina yhdistetään esitettäväksi muille oppilaille niin tarinankerrontatilanteessa kuin kirjaston kotisivuilta sinne lisättävän sivuston kautta.

 

Toteutus

Tarinankerronta toteutetaan yhteistyössä Pöytyän ja Auran alakoulujen 4.-6.lk kanssa. Oppilaat tulevat kirjastoon luokka kerrallaan suunnittelemaan ja tekemään tarinaa. Ryhmätyöskentelykin on mahdollista, sillä ei tästä ole tarkoitus aiheuttaa traumaa heille, joilla tarinointi on vaikeaa tai vierasta. Oppilaat osallistuvat toiveidensa mukaan kahteen eri teemaiseen sanataideohjaajien työpajaan. Työpajat ostetaan sanataideyhdistykseltä.[4]

Tarinan tuottaminen vaatii ainakin tutustumiskerran, jolloin käydään läpi tarinoita ja kerrontaa sekä tutustutaan laitteisiin. Sen jälkeen oppilaat voivat suunnitella tarinoitaan rauhassa vaikka raakavedoksia käsin piirtäen ja kirjoittaen, koulussa, kotona tai kirjastossa. Kun tarinat ovat toteutuskelpoisella tavalla valmiita, niitä aletaan tehdä valmiiksi esim. iPadejä apuna käyttäen.

Kirjastonhoitaja(t) voi käydä sanataideohjaajan ja/tai luovan kirjoittamisen kurssin, jolloin oppilaiden ohjaaminen on hänellekin helpompaa.

Rahoitus

9,7 tuuman iPad Pro 699 euroa x 7 = 4893 €

Smart Keyboard 169 euroa x 7 = 1183 €

kynä 109 euroa X 7 = 763 €

Koululaisille työpajoja 8 x 160 € / 90 min + matkat Tampereelta. (Kaikki 4 kirjastoa 1 syksyllä ja 1 keväällä.) 1280 € + matkat 2000 € = 3280 €

Yhteensä: 10 119 €

Oma rahoitus

kirjaston henkilökunnan (3 x kirjastonhoitaja) työpanos projektissa (Auran ja Pöytyän) 6000 euroa.

Aloituspäivämäärä : 01/09/2017

Lopetuspäivämäärä : 31/12/2018

 Syksy 2017

Koulujen kanssa asiasta on toki sovittava jo keväällä 2017, jolloin he tekevät suunnitelmia seuraavaksi lukuvuodeksi. Syksyllä 2017 oppilaat tulevat kirjastoon, jossa heille kerrotaan mitä tehdään ja opetetaan laitteiden käyttöä. Sanataideohjaaja tulee kirjastoihin vetämään sanataidepajan. Sen jälkeen jatketaan tarinan työstöä kirjoittaen ja piirtäen kirjastoissa kirjaston henkilökunnan avustuksella.

Kevät 2018

Syksyllä on sovittu koulujen kanssa milloin tulevat kirjastoihin. Sanataideohjaaja tulee jokaiseen kirjastoon vetämään sanataidepajan. Keväällä tarinat ovat muotoutuneet jo lähes valmiisiin muotteihinsa, joita vielä hienosäädetään. Valmiit tarinat viedään kirjaston ja koulujen kotisivuille. Tarinat myös kerrotaan ääneen, jotta kertomusperinteen kollektiivisuus konkretisoituu. Tarinat elävät.

Syksy 2018

Itsearviointia ja arviointia siitä miten meni. Mikä onnistui ja mikä ei mennyt aivan kuten piti. Saivatko oppilaat uutta intoa tarinoihin, lukemiseen, kirjoihin ja kertomiseen?  Miten tarinoiden ääneen lukeminen vaikutti oppilaisiin, varsinkin kun tarinat olivat heidän ja heidän vertaisryhmiensä kirjoittamia ja kuvittamia? Miten kirjaston henkilökunta pystyy käyttämään kokemaansa esimerkiksi vinkkauksessa? Oliko kokemus sellainen, että sitä kannattaa jatkaa edelleen?


[1] http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/pisa-tutkimus/?lang=fi

[2] http://www.minedu.fi/pisa/2012.html?lang=fi

[3] http://www.yostaja.fi/mita-on-sanataide

[4] http://www.yostaja.fi/koululaisille

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 119
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 119
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
134henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
182henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi