Tarinoita taaperoille
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on osallistaa lapsia tarinan tuottamiseen ja samalla tuoda esille mediakasvatuksen merkeissä tarinankerronnan eri muotoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujamäärät ja palaute

Kuvaus : 

Projektin tavoitteena on osallistaa ja aktivoida lapset oman tarinan tekemiseen, kohderyhmänä 2-4-vuotiaat. Vihdissä on vahva perinne lasten satutunneissa ja olemme kehittäneet satutunteja projektirahoituksella toiminnalliseen suuntaan. Tässä olemme huomanneet että lapset mukaan aktivoimalla saamme mukaan nekin lapset joiden on vaikea keskittyä perinteiseen satutuntiin. Pienille lapsille on ollut lorutunteja projektirahoituksella, vanhemmille toiminnallisia satutunteja - nyt haluaisimme kehittää toimintaamme taaperoille.  Samalla pyrimme erityisesti huomioimaan mediakasvatuksen tuomat haasteet: miten taaperot havannoivat eri medioita ja miten kirjasto tässä voi tukea päiväkotien mediakasvatusta.

 Lasten osallistamisessa oman tarinan tekemiseen on monta eri keinoa, sadutus, nukketeatteri, varjoteatteri, kuvakortit, iPadien eri sovellukset. Tavasta tai tekniikasta huolimatta rikastaisimme lapsen mielikuvitusta ja johdattaisimme sanojen/tarinoiden maailmaan. Mahdollisuuksia on useita, projektin tavoitteena onkin samalla hankkia koulutusta ja kokemusta eri tavoista, mikä toimisi parhaiten näin pienten lasten kanssa.   Lasten osallistaminen tarinoiden tekemiseen antaa varmasti keinoja opettaa samalla medialukutaidon alkeita.

Erityisesti haluaisimme tavoittaa haja-asutusalueiden päiväkodit, joiden on vaikea kuljettaa lapsia kirjastoon.

Palkkakustannukset:
1 työntekijän palkkakustannukset sivukuluineen 3 500 €
matkakulut:  1000 €

 Materiaalihankinnat:
kuten varjoteatterin rakentaminen, appsien ostot 2 000 €

Kouluttautuminen:
500 €

Aiemmat hankkeet: 

Rallatellen
2012 AVI-hanke

Tarut eläviksi
2014 AVI-hanke

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

"Tarinoita taaperoille" projekti toteutettiin kevään ja syksyn 2017 aikana. Kohderyhmänä olivat Vihdin päiväkotien 2-4-vuotiaiden ryhmät. Tavoitteena oli osallistaa lapsia tarinan tuottamiseen ja samalla tuoda esille mediakasvatuksen merkeissä tarinankerronnan eri muotoja. Suunnitteluvaiheessa todettiin, että jätämme erilaiset sovellukset ja ipadit kokonaan pois hankkeesta. Sen sijaan keskityimme lasten aisteihin, ja sitä kautta osallistamaan lapsia tarinoiden maailmaan.

Aistien aktivointi
Tarinoita taaperoille satuhetkissä tavoitteena oli aktivoida lapsia aistien kautta tekemään tarinoita/satuja. Miltä kuulostaa, mitä kuulee, mitä näkee, mitä syö, miten liikkuu, miltä tuoksuu, mitä ääniä päästää, mitä tuntee, miltä tuntuisi koskettaa sitä, onko sillä kavereita, missä elää? Taustalla vaikutti ajatus siitä, miten kokonaisvaltaisesti eri mediamuodot vaikuttavat aisteihin. Satuhetkestä tehtiin elämystunti.

Teemat
Valittiin kolme teemaa:
- värit, erityisesti 2-vuotiaat
- sammakko
- hiisi-peikko (Vihdin oma maskotti).

Rakenne
Satuhetki alkoi satukellolla ja siihen liittyvällä lorulla. Käytössä oli teemojen mukaisesti satukirjoja ja erilaisia apuvälineitä. Hetki päättyi Loppuleijaan.

Apuvälineet
Joka satuhetkessä käytettiin eri materiaaleista koostuvia erivärisiä kangastilkkuja, joiden avulla oli hyvä aktivoida aisteja: miltä tuntuu, kuulostaa ja niin edelleen. Kehitettiin myös kurnutus-, tuuli- ja lorinakoneet. Kurnutuskone tehtiin liimaamalla kertakäyttöisiä kuohuviinipikareita yhteen, tuulikone muovitusmuovien pahvisista hylsyistä ja lorinakone muovipulloista, jotka täytettiin puoliksi vedellä.

Värit
Käytössä oli iso monta metriä pitkä värimato, jossa on erivärisiä palleroita ja jolla on iloinen ilme. Mietittiin lempivärejä, miltä värit tuntuvat, onko joku väri iloinen, surullinen, ystävällinen, yksinäinen ja niin edelleen. Käytettiin myös kangastilkkuja ja tuulikonetta.

Sammakko
Apuna oli sammakko -käsinukke ja hiukan asiatietoja sammakoista. Kangastilkuilla rakennettiin sammakon elinympäristöä. Kurnutuskone, tuulikone ja lorinakone olivat ahkerassa käytössä. Varsinkin kurnutuskone tuotti suurta iloa lapsille. Lopuksi katsottiin sammakko-DVD.

Hiisi-peikko
Satutäti pukeutui hiisi-peikoksi. Varsinaista satukirjaa ei hiisi-peikosta ole. Sen sijaan on tarina, miten hiisi-peikko päätyi Vihtiin ja miten siitä tuli Hiidenveden suojelija, miten Vihdin kartanot saivat alkunsa, miten Lohjanharju syntyi. Juteltiin hiiden historiasta, (ennen oli pyhä paikka), hiidenkiukaista, vihtiläisistä hiisi-paikannimistä. Hiisi-aihe kosketti lapsia ja he miettivät esimerkiksi hiiden elämää Hiidenvedessä, sen tunteita, kavereita, vesistön likaantumista, ja miten hiisi-peikkoa voi auttaa Hiidenveden suojelussa. Tuuli- ja kurnutuskone olivat myös käytössä. Lapset kuuntelivat hievahtamatta Venton kirjan "Peikonhäntä".

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projekti onnistui hyvin. Kaikki kolme teematuntia jäävät jatkossa kirjaston tarjoamaan ohjelmatarjottimeen päiväkodeille. Myös päiväkodeilta ja ryhmien vetäjiltä tuli hyvää palautetta.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuus koostuu työntekijöiden hankkeeseen käyttämistä työtunneista:
94.25h x 23 euroa (tuntipalkka) = 2167,75 euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 168
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 168
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
48kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
376henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi