Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Toenperän kirjaston kotisivut, kuvaaja Päivi Lehmusvuori
Toenperän kirjasto, Juvan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Yhdystie 3
51900
Kirjaston puhelin : 
0408680519
Kirjaston sähköposti : 
juvan.kunnankirjasto@juva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Juva
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Lehmusvuori
Puhelin : 
0400-608884
Sähköposti : 
paivi.lehmusvuori@juva.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kokeilla syventävää taidekasvatusta  kirjastojen toimintatapana niin kuvataidekasvatuksen kuin kirjallisuuskasvatuksen menetelmillä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

MIttareina hankkeessa voi käyttää järjestettyjen tapahtumien määrää ja niihin osallistuneiden määrää.

Kuvaus : 

Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin

Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Taide ja kirjallisuus ovat Martha Nussbsaumin (2011) mukaan olennaisia välineita lasten kasvussa demokraattiseen ja tasapainoiseen ihmisyyteen. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä.

Kirjasto on matalan kynnyksen palvelulaitos, jonka ydintehtävänä on niin sana-  kuin kuvataiteen vastaanottamisen ja tekemisen edistäminen. Kirjallisuus, taide ja etenkin tämänhetkin mediataide ja -maailma sisältävät kuvaa jo enemmän kuin tekstiä. Toenperän Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille polkuja niin kuvien, sanojen kuin omien tunteiden ja ajatusten hallintaan ja ilmaisuun taidekasvatuksen keinoin.

Juvalaiset taiteilijat Anu Ahonen, Eija Riitta Parkkinen ja Hanna Räty ovat tunnustettuja ammattilaisia. Hankkeessa he ohjaavat lasten taidetuokioita kaksi kertaa kuukaudessa kukin yhden lukukauden aikana kahdelle ryhmälle. Taidetuokiot ovat monialaisia: lapset saavat virikkeitä kaikille aisteille ja tutustuvat kaikkiin kulttuurin alueisiin. Lisäksi taidetuokiot ovat innovatiivisia, ja sisältävät lapsille myös uudenlaista osallistuvaa taiteen tekemistä.Tuokioissa käytetään laadukkaita, taiteilijatason materiaalejä niin värejä kuin papereita, jolloin kuvan tekeminen on suoraan palkitsevaa ja innostavaa.

Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa teatteriohjaaja-nukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8-vuotiaille lapsille. Katja Kähkösen kehittämässä satutuntimenetelmässä aktivoidaan lasta ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan sekä piirtämällä että Aatoksen ajatuksia esittämällä nukketeatterin keinoin. Aiheesta on ilmestynyt menetelmäopaskirja Lastenkulttuurikeskus Verson kustantamana: http://www.versoverkko.fi/cms/tiedostot/tiedostopankki/SatujaAatos_web.pdf.

Juvan kunta on kesällä 2014 tehnyt päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta. Toenperän Juvan kirjasto haluaa olla aktiivinen toimija pakolaisten kotouttamisessa Juvalla. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa kahden lukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa lukukauden ajan.

Kirjasto järjestää taidetuokioiden lisäksi ja niiden tueksi yhdessä koulutoimen kanssa kolme taidekasvatusta käsittelevää tilaisuutta vanhemmille ja kasvattajille. Tilaisuuksissa ovat luvanneet puhua etelä-savolaiset taidekasvatuksen asiantuntijat taiteilija Anu Ahonen, taidekasvattaja Mervi Riikonen ja taiteen erikoisasiantuntija Riitta Moisander.

Hankkeen taitelijat:

Kuvataitelija Anu Ahonen on valtiotieteen maisteri, kuvataiteilija ja vapaa toimittaja. Hän on julkaissut teoksen Lasten oma akvarellikirja vuonna 2013.

Katja Kähkönen on joroislainen teatteriohjaaja ja nukketeatterin ammattilainen, joka on valmistunut Turun ammattikorkeakoulusta ja työskennellyt Slovenian Valtion nukketeatterissa. Hänellä on oma vauva- ja taaperoteatteri A.E.I.O.U.

Riitta Moisandet on juuri eläkkeelle jäänyt Etelä-Savon taidetoimikunnan pääsihteeri, sittemmin taiteen erikoisasiantuntija, Savonlinnan taidelukion entinen rehtori.

Eija Riitta Parkkinnen juvalaissyntyinen kuvataiteilija, joka on toiminut Helsingissä ja Tukholmassa. Hän on vetänyt kieli- ja kuvataidekylpyjä maahanmuuttajille.

Mervi Riikonen on taidekasvattaja ja Lastenkulttuurikeskus Verson ideoija ja alkuunpanija, itsekin nukketeatteritaiteilija ja kuvataiteilija.

Hanna Räty on juvalainen kuvataiteilija, aktiivinen näyttelyjen pitäjä ja kuvataidetta Järvi-Suomen kansalaisopistossa opettava taiteilija.

 

Budjetti

taidetuokion ohjaus a 40 € kertoja yhteensä 40     1600 €

sanataiteen ohjaus a 40 €  kertoja yhteensä 32      1280 €

taidekasvatusluennot a 100 €   kertoja 2 x3             600 €

sosiaalikulut a 25%                                                   870 €

Matkakulut                                                             1400 €

Materaalikulut                                                           900 €

                                                                               6650 €

Kirjaston työpanos

-          organisointi                                                 1200 €                                                                         

-          markkinointi                                                1200 €

-          järjestelyt                                                    1200 €

Tiedotus                                                                 1200 €

                                                                              4800 €           

 Yhteensä                                                              11 450 €

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Juvan sivistystoimi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin aloitettiin syyskuussa 2015. Taidekasvatustuokioita Juvan kukkokoulun oppilaille ja Juvan päiväkoti- ja esikouluryhmille veti ensimmäisenä syksynä taiteilija Eija Riitta Parkkinen. Menetelmänä oli kahden eri väritysjärjestelmän käyttö yhtäaikaa: akvarellin ja pastelliliitujen. Teemoja käytettiin myös. Keväällä Anu Ahonen jatkoi taidetuokioita. Tällä kertaa tuokiot oli kohdennettu etenkin esikoululaisille sekä alkuopetuksen oppilaille. Tuokiot haluttiin ulottaa myös kyläkouluille. Anu Ahonen kävi jokaisessa kuudessa alakoulussa, joiden palaute oli erinomaista. Taiteilija Ahosen perusajatuksena oli tarjota kokemus hyvistä väreistä ja hyvästä akvarellipaperista oppilaille - kokemus värin kylläisyydestä, imeytyvyydestä ja  ilmaisuvoimasta. Kolmantena lukukautena syksyllä 2016 oli vuorossa akryylivärit. Niiden käyttöön opasti taiteilija Hanna Räty. Myös hän kävi kaikilla kyläkouluilla. Akryylivärituokiot olivat kaikki kahden oppitunnin pituisia, koska tunti ei riitä prosessin läpikäymiseen. Akryylituokiot oli kohdennettu etenkin 3-6-luokkalaisille. Töistä tuli erittäin hienoja. 

Hankkeen tavoitteena oli taiteentekemisen kokemuksen tarjoaminen myös maahanmuuttajalapsille. He osallistuivatkin hyvin itse taidetuokioihin niin valmistavalla luokalla kuin jo omilla luokka-asteillaankin. Halusimme vielä kokeilla kohdennettua ryhmää maahanmuuttajille ja tarjosimme yhdessä kansalaisopiston kanssa MUKISA-ryhmää koko lukuvuoden ajan 2016-2017. Valmistavan ryhmän vielä toimiessa ryhmä toimi hyvin, mutta opiskelijoiden hajaantuessa omille luokilleen keväällä 2017 ryhmä ei enää vetänyt osallistujia. Rahoitus ryhmään tuli Järvi-Saimaan kansalaisopistolta, joten hankerahaa ei tämän ryhmän järjestämiseen tarvittu. Ryhmän vetäjänä toimi taiteilija Eija Riitta Parkkinen. Joka ryhmässä oli myös mukana joku kirjaston työntekijä.

Hankkeen aikana järjestettiin myös kolme taidekasvatusluentoa. Anu Ahonen oli puhumassa Juvan kirjastolla 19.3.2016. Pääsihteeri emerita Riitta Moisander puhui opettajien Veso-päivässä  3.9.2016 ensin opettajille ja sen jälkeen kirjastolla klo 13 yleisölle. Moisanderin luennot olivat yleisömenestyksiä ja saivat erittäin hyvän palautteen.

Hankkeen aikana kirjasto tarttui myös Mikkelin taidemuseon kiertuehankkeeseen: taidemuseo tarjosi kirjastolle kokoelmanäyttelynsä kiertueversion asetelmista. Näyttelyn nimi oli Hiljaiseloa. Näyttelyn oheistoimintana taidemuseo tarjosi Kirsi Maria Törönen-Ripatin taidekasvatustuokioita yhden päivän ajan. Juvan kukkokoulu tarttui tilaisuuteen ja kirjasto maksoi Törönen-Ripatille toisen päivän taidekasvatuspuhuntatuokiot. Törönen-Ripatin elävä ja havainnollinen taiteesta puhuminen sai paljon positiivista palautetta niin opettajilta kuin sivistystoimen henkilöstöltä samoin kuin kirjaston omalta henkilökunnalta.

Saimme jatkoaikaa hankkeelle ja säästyneellä rahoituksella pystyimme järjestämään kirjailija Hannele Huovin "Koko Juva lukee" -kiertueen helmikuussa 2017 kaikille alakouluille. Hän luki runojaan ja satujaan oppilaille, jotka lukivat hänelle joko omia runojaan tai Hannelen kirjoittamia runoja. Koko kiertue oli yhtä juhlaa! Kaksi viimeistä ryhmää pidetiin kirjastolla, jossa oli seuraamassa innokasta yleisöä. Hannele Huovi seppelöitiin kiertueen lopuksi.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Taidekasvatus on hyvin luontevaa toimintaa kirjastolle etenkin maaseutuymäristössä, jossa muu taiteeseen johdatteleva toiminta on vähäistä ja suhteellisen harvojen tavoitettavissa. Niin kirjallisuus kuin kuvataidekin ovat kirjaston keskeisiä sisältöjä. Kuvan merkitys on kirjallisuuden omana ilmaisumuotona lisääntynyt jatkuvasti: kuvakirjan, sarjakuvan, sarjakuvanovellin, helppolukuisten teosten tärkeä kerrontaelementti on kuva. Kirjaston kokoelman yksi merkittävä osa on taide, jossa kuva on merkittävä osassa.

Taidetuokioiden järjestäminen tarjosi toimeentuloa paikallisille taiteilijoille ja antoi tunnettuutta myös lehtijuttujen kautta. Se oli myös luonteva yhteistyön jatko näyttelyiden lisäksi.

Taidetuokiot oli helppo järjestää - kirjastolta ne vaativat panokseksi suunnittelun, rahoituksen hankkimisen sekä tiedotuksen. Vain MuKiSa-ryhmässä oli mukana kirjaston henkilökuntaa vakituisesti. Taidetuokiot keräsivät myös innokkaan vapaaehtoisten avustajien ryhmän!

Koulujen ja päiväkotien vastaanotto ryhmille oli erittäin hyvä. Etenkin akryylituokiot olivat sellaisia, mihin koulut itse eivät kovin helposti yllä. Hyvien välineiden hankkiminen myös antaa jatkossa mahdollisuuden käyttää kuvataidetta toiminnassa.

Hannele Huovin osallistuminen "Koko Juva lukee" -kiertueeseen antoi erinomaisen sysäyksen kouluille käydä päin runoilmaisua ja antaa intoa omaan lukuharrastukseen.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen jatkona seuraa Hannele Huovin kiertue myös Toenperän muissa kirjastoissa ja niiden alakouluilla. Ja taidekasvatus jatkuu myös Toenperän Juvan kirjastossa. Lastenkulttuurikeskus Verson satutunnit ovat olleet tosi ilahduttava uusi ja korkeatasoinen toimintamuoto. Kevään musiikkisatutunnit olivat erinomaisen suosittuja.

Taidekasvatuksen toimintamuodon tuntuessa tutulta ja luontevalta, oli helppo myös tarttua Arkkitehtuurimuseon tarjoamaan taidekasvatushankkeeseen: syksyllä 2017 Juvan kirjastoon saapuu Arkkitehtuurin löytölaatikko. Sen ryhmäkäynneistä huolehtii mikkeliläinen taidekasvattaja Kirsi Maria Törönen-Ripatti kolmena päivänä syyskuussa.

Maahanmuuttajille tarjottua taidekasvatusta Juvan kirjasto ei jatka. Palaute asiasta on ollut selvä: uudet juvalaiset haluavat osallistua kaikille yhteisesti tarjouttuihin mahdollisuuksiin, mutta eivät halua eivätkä tarvitse alkuvaiheen jälkeen erityiskohdennettuja palveluita.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 650
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 450
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 876
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 876
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
60henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
49kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
589henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi