Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin jatkuu Toenperällä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Anu Ahosen akvarellimaalaustuokio Juvan kirjastossa keväällä 2016
Toenperän Juvan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Raili Kostian tie 2
51900
Kirjaston puhelin : 
040 8680519
Kirjaston sähköposti : 
juvan.kunnankirjasto@juva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Joro
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Lehmusvuori
Puhelin : 
0400 608884
Sähköposti : 
paivi.lehmusvuori@juva.fi
Hankkeen tavoite: 

Toenperän Juvan kirjasto on toteuttanut hyvin onnistunutta hanketta Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin tarjoamalla juvalaisille lapsille paikallisen ammattitaiteilijan taidetuokioita vuosina 2015-2016. Eija Riitta Parkkinen, Anu Ahonen ja Hanna Räty ovat ohjanneet kirjastolla ja koululla lasten taidetuokioita. Hanke jatkuu helmikuussa Kirjailijakettu Hannele Huovin satu- ja runolukutuokioilla kaikilla Juvan kouluilla 0-4-luokkalaisille. Sen tavoitteena on lasten ja koulujen inspiroiminen Juvan kirjaston itsenäisyyden 100-vuoden tempaukseen Koko Juva lukee 24.2.

Lukukettu-kirjallisuusdiplomimme on koko Toenperän laajuinen. Haluamme tarjota kettukirjailijamme Hannele Huovin runo- ja satuhetket myös Joroisten ja Rantasalmen kaikkien koulujen 0-4-luokkalaisille.

Hankkeen tavoitteena on antaa Toenperän kirjaston kuntien koko ikäluokalle esikoululaisista neljäsluokkalaisiin elämyksellinen ja vaikuttava kohtaaminen lastenkirjallisuutemme kiistattoman mestarin, runoilijan, satukirjailijan, laulunsanoittajan, vauvateatterin kehittäjän, aapiskirjailijan kanssa. Samalla toimimme yhteistyössä koulujen kanssa, jotta oppilaat lukisivat/esittäisivät kohtaamisessa itse Hannele Huovin runoja hänelle. Haluamme siis lasten kohtaavan taiteilijan ja hänen sanankäyttönsä ja sen avulla motivoida niin oppilaita kuin opettajia kirjallisuuden ja sanojen monimuotoiseen ja intohimoiseen käyttämiseen. Lukutaito tarvitsee inspiroitumista ja innostamista!

Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen taide-elämysten avulla sekä luomalla lukutaidon mahdollistamia osallisuuden kokemuksia itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Taide ja kirjallisuus ovat Martha Nussbsaumin (2011) mukaan olennaisia välineitä lasten kasvussa demokraattiseen ja tasapainoiseen ihmisyyteen. Kirjasto on matalan kynnyksen palvelulaitos, jonka ydintehtävänä on niin sana-  kuin kuvataiteen vastaanottamisen ja tekemisen edistäminen. Kirjallisuus, sanojen hallinta ja tarinat antavat lapsille välineitä omien tunteiden ja ajatusten hallintaan ja välittämiseen toisille ihmiselle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujat

Vierailukerrat

Kuvaus : 

Lastenkirjailja, Urpon ja Turpon äiti, Hannele Huovi vierailee Rantasalmen ja Joroisten kouluilla kahdella eri viikolla. Ensimmäinen vierailu kestää kaksi päivää, jolloin hän kiertää Rantasalmen kirkonkylän koulun toisena päivänä ja toisena päivänä vierailee Tuusmäen ja Kaitaisen kyläkouluilla. Toinen vierailu kestää kolme päivää Joroisissa: ensimmäinen päivä sisältää kohtaamiset lasten kanssa Kuvansin koululla ja kaksi seuraavaa päivää Joroisten kirkonkylän koulun tunnit. Joroisten kirkonkylällä on kaikkia luokka-asteita kaksi luokkaa, joten 1-4-luokat vaativat 2 päivää.

Kustannusarvio vierailuille:

Palkkio 2 + 3 pv 1900 euroa

                             Kaitaisten koulu ja Tuusmäen koulu 1 pv 4 tuntia esiintymistä

                             Rantasalon koulu 1 pv 4 tuntia esiintymistä

                             Kuvansin koulu 1 pv 4 tuntia esiintymistä

                             Joroisten kirkonkylän koulu 2 pv 8 tuntia esiintymistä

Sosiaalikulut 456  euroa

Päivärahat 200 euroa

Matkarahat 360 euroa kilometrikorvauksina Keuruu-Joroinen

Yöpyminen noin 3 x 70 euroa= 210 euroa

Yhteensä  3126 euroa

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Joroisten sivistystoimi, Rantasalmen sivistystoimi
Aiemmat hankkeet: 

Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 250
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 450
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 200

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi