Tiistenjoen sivukirjasto omatoimikirjastoksi
Vuoden 2018 AVI-hanke   


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Tiistenjoen sivukirjasto, Paavolantie 7
62165
Yhteyshenkilön nimi : 
Seija Peltola
Puhelin : 
040-8615814
Sähköposti : 
seija.peltola@hotmail.fi
Hankkeen tavoite: 

Tiistenjoen sivukirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi. Kirjastotoiminnalla on pitkä historia, lokakuussa 2017 kirjastossa vietettiin 125-vuotisjuhlia. Tiistenjoen kirjasto sijaitsee 15 km Lapuan keskustasta. Lapua - "perhekoon kaupunkina" - yrittää pitää sivukylienkin asukkaat kirjasto palvelujen ulottuvilla. Kirjasto palvelee etenkin Tiistenjoen laajaa talousaluetta (Tiistenjoki, Paavola, Ylikylä, Lakaluoma, Karhunkylä, Hirvijoki, Männikkö) sekä toimii koulukirjastona.

Kirjaston lainaustoiminta on pysynyt aktiivisena ja vireänä säästösyistä tehdyistä aukioloaikojen supistamisesta huolimatta. Kirjasto sijaitsee alakoulun yhteydessä ja sillä on tärkeä tehtävä lasten- ja nuorten lukuharrastuksen tukemisessa ja edistämisessä. Tällä hetkellä koulu ja kirjasto tekevät yhteistyötä, esim. koulun opettaja pitää koululaisille kirjakerhoa, kirjavinkkausta ja pienimmille satutuokiota kerran viikossa (mukana lukukaveri koira). Osallistuminen on ollut aktiivista ja suosittua. Kirjaston palvelut nähdään tärkeänä myös varhaiskasvatuksessa. (esim. ryhmäperhepäivähoidon käynnit kirjastossa).

Tiistenjoen kirjastossa on ajan tasalla oleva Eepos-tietokantaohjelma, mikä mahdollistaa kirjojen ja av-aineiston lainaamisen koko Etelä-Pohjanmaan alueelta. Palvelujen turvaamiseksi kirjasto muutettaisiin omatoimikirjastoksi, mikä mahdollistaisi ottaa tilat tehokäyttöön omatoimiaukioloajoin, silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Työssäkäyvienkin kirjastokäynnit helpottuvat aukioloaikojen lisääntyessä.

Muutetaan Tiistenjoen kirjasto pääosin omatoimikirjastoksi, johon hankitaan lainaus/palautusautomaatti, valvontakamerat 6 kpl, kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/-lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, RFID-lukijoita ja RFID tunnisteita av-aineistoa varten, kaapelointi ja asennukset ym.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- käynnit
- lainausten määrä
- asiakkaiden palaute

Kuvaus : 

Hanke toteutetaan 1.4.2018 - 31.12.2019.

Muutetaan Tiistenjoen kirjasto pääosin omatoimikirjastoksi, johon hankitaan tarvittavat laitteet.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


 
okm
avi