Tikusta asiaa - kirjastosta kunnan innovaatiopääkonttori
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Myrskylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 5
07600
Kirjaston puhelin : 
040 181 2020
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@myrskyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Myrsy
Y-tunnus : 
0203282-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400 320 787
Sähköposti : 
jan.nystrom@myrskyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on osallistaa kuntalaisia kirjaston sisältöjen tuottamiseen ja luoda kirjastolle asema kunnassa uusien innovaatioiden jako- ja kokeilupaikkana.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastojen kokoelmiin kuuluu kaikille avoin kirjaston keksintökokoelma

Kirjastoissa on järjestetty vähintään neljä Tikusta asiaa -iltaa

Vähintään yksi kirjaston asiakkaiden tekemä e-kirja on kirjastojen kokoelmissa

Kuvaus : 

Myrskylän ja Pukkilan kirjastoja lähestytään usein mitä mielenkiintoisimmilla ehdotuksilla. On keksijöitä jotka ovat suunnitelleet aurinkosähkölämmitysjärjestelmän ja haluaisivat tulla kertomaan miten jokainen voi tehdä samanlaisen, on innostuneita ikäihmisiä, jotka ovat oppineet miten muistitikulle voi tallettaa omia kirjoituksiaan ja valokuviaan ja haluavat tulla opettamaan tätä muillekin, on omakustannekirjailijoita, jotka haluavat kertoa miten julkaistaan oma kirja. Joku haluaa tarjota ilmaisen langattoman verkon kehittämällään tekniikalla tai opettaa miten vanhasta tietokoneesta saa uuden asentamalla avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän. Me kirjastossa olemme erittän innostuneita kaikesta tällaisesta, koska meidän mielestämme kirjaston pitäisi olla juuri se paikka missä kuntalaiset voivat jakaa omia keksintöjään, taitojaan ja innostuksen kohteitaan yhteiseksi hyödyksi ja iloksi. Hankkeen kohderyhmää ovat kaiken ikäiset kuntalaiset.

Nyt haluamme pienen avustuksen turvin tehdä tästä visiosta totta. Hankkeen ideana on järjestää tilaisuuksia, joihin kuntalaiset voivat tulla kertomaan omista keksinnöistään, harrastuksistaan, taidoistaan, mielenkiintoisista kokemuksistaan, matkoistaan ym. Kuntalaisten ideoita peilaamaan ja syventämään voimme kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita Tilaisuudet kuvataan videolle ja jaetaan internetissä sekä säilytetään kirjaston kokoelmissa pysyvästi. Lisäksi järjestämme kurssin, jossa opettelemme miten tehdään e-kirja jollekin yleiselle e-kirjaformaatille.

Tarvitsemme avustusta tilaisuuksien järjestämisen työvoimakustannuksiin, kuvaamisen kustannuksiin, e-kirjakurssin hankkimiseen ostopalveluna, matkakustannuksiin Pukkila-Myrskylä välille sekä asiantuntijavieraiden kustannuksiin

Omarahoitusosuus kostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta ja mteriaalikustannuksista sekä markkinointikustannuksista

Kustannuslaskelma

Haettava avustus:

6 tilaisuutta, valmisteluaika 20h tilaisuus = 120 h. Sijaisen tai hanketyöntekijän palkkaaminen 18€ * 120 = 2160€

Edellisen sivukulut (31%) = 670€

Asiantuntijavieraiden kustannukset 3 X 300 = 900€

E-kirjakurssi 4 kertaa  900€

Kuvaaminen 50€ kerta = 300€

Matkakustannukset 20 * 16 km = 320 km * 0,43 = 138

Haettu avustus yhteensä 5068€

Omarahoitusosuus:

Kirjastojen henkilökuntien hankkeen suunnitteluun, raportointiin ja yleisiin järjestelyihin käyttämä työaika 2h viikko X 10 kk = 80h * 18 = 1440€

edellisen sivukulut (31%) =446€

Materiaalikustannukset työnäytöksiin 200 €

Lehti-ilmoitukset 2 kpl = 600 €

Omarahoitusosuus yhteensä 2686€

Hankkeen kustannukset yhteensä 7754

Hankkeen aikataulu

Hanke aloitetaan keväällä 2017 kuntalaisille tiedottamisella. Halukkaiden esiintyjien kanssa tavataan ja keskustellaan ja sovitaan heidän esiintymisensä käytännön järjestelyistä. Ensimmäinen tilaisuus on syksyllä 2017 ja ne jatkuvat syksylle 2018.

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pukkilan kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Jaana Selin, Pukkilan kunnan viestintäsihteeri. jaana.selin@pukkila.fi

Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto kylässä. Myrskylän kirjasto.

Kerran kuussa kirjastoon. Urjalan kirjasto.

Aloituspäivämäärä : 
04/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 068
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 686
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 754
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi