Tila- ja toimintakonsepti uuteen kirjastoautoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 5202417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Rossi
Puhelin : 
040 4899737
Sähköposti : 
asko.rossi@porvoo.fi
Kuvaus : 

Porvooseen ollaan hankkimassa vuonna 2016 uusi, moderni ja monikäyttöinen kirjastoauto. Auto palvelee aamupäivisin päiväkoteja ja kouluja ja iltareiteillä haja-asutusalueita. Uuteen autoon haetaan uudenlaista lapsiasiakaspainotteista konseptia, jonka palveluista voivat myös naapurikunnat voivat hyötyä. Monitoimiauton palvelukonseptin suunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamista osana kirjaston peruspalvelua. Pääpaino on lukemisen edistämisessä, koulu- ja päiväkotireittien toteuttamisessa. Uuteen kirjastoautoon tulee lasten ja nuorten aineisto pääpainona oleva teoskokoelma. Auto palvelee entiseen malliin vaihtuvalla kokoelmallaan, mutta aikaa käytetään entistä huomattavasti enemmän myös erilaisiin tapahtumiin ja pyritään uuden teknologian välinein ja toimintatavoin edistämään monilukutaitoa ja tuottamaan yksittäisille lapsille elämyksiä. Kirjastoauton asiakastila pyritään saamaan monikäyttöiseksi ja joustavaksi erilaisin moduuliratkaisuin. Auton kokonaisuus, ulkoasu, tilasuunnittelu, sisustus, hyllyratkaisut suunnitellaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Esteettömyys ja ergonomia huomioidaan kaikissa yksityiskohdissa. Auton reittien suunnittelu tehdään osittain yhteistyössä naapurikuntien kanssa, pysäkki- ja palveluaikaa järjestetään tarvittaessa myös alueen muille lähikunnille. Haetaan tilasuunnittelua, palvelumuotoilua varten projektityöntekijän palkkaa 12 kuukaudeksi. Porvoon bussitiimi käyttää työaikaa konseptin suunnitteluun. Reitistö suunnitellaan yhdessä lähikuntien kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Aalto-yliopisto/ Matti Mikkilä
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Porvoon sosiaali- ja terveystoimi

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€56 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€62 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 020
 
okm
avi