Tilaa tapahtumille - kirjaston toinen kerros monikäyttötilaksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Iisalmen kaupunginkirjasto, Flickr
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
+358 40 830 2712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
+358 40489 4006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteet

  1. Tehdä kirjaston toisesta kerroksesta monikäyttöinen tila, jossa voimme tarjota asiakkaillemme tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn, kansalaistoimintaan tai tapahtumiin
  2. Päivitetään tilaa entistä viihtyisämmäksi, ”koko kansan olohuoneeksi”.
  3. Tuetaan kirjaston kasvavaa tapahtumatuotantoa luomalla sille sopivat puitteet.
  4. Markkinoidaan uudistunutta tilaa niin tapahtumien järjestäjille ja yhteistyökumppaneille kuin asiakkaille järjestämällä avajaistilaisuus.
Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit

-       asiakaspalautteen kerääminen uudistetusta tilasta asiakaskyselyn avulla

-       tapahtumissa kävijöiden lukumäärä

-       tapahtumien lukumäärä

Kuvaus : 

Kirjastoilla on yhteiskunnassa tärkeä ja monipuolinen sivistystehtävä. Kirjastossa ei ainoastaan hankita tietoa, käytetä ja lainata aineistoja, vaan siellä myös opitaan, harrastetaan, kokoonnutaan, työskennellään ja toimitaan yhdessä.
(Hallituksen kirjastolain uudistamisesitys eduskunnalle 11.5.2016)

Tilat ovat tehokkaassa käytössä ja niiden yhteiskäyttö on mahdollistettu. Kirjaston tiloja tarjotaan erilaisten tapahtumien käyttöön ja tämä tarjonta on synnyttänyt positiivisen toiminnallisen kierteen. Kulunvalvontajärjestelmien avulla tiettyjen tilojen itsepalvelukäyttö on tehty mahdolliseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011: Yleisten kirjastojen laatusuositus)

 Kirjastoissa järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kirjastoista on muodostunut niin sanottu kolmas tila, fyysinen ja digitaalinen sosiaalinen areena, jossa luodaan yhteisöjä. Nykypäivän kirjastoa on luonnehdittu monikulttuuriseksi olohuoneeksi.
(Hallituksen kirjastolain uudistamisesitys eduskunnalle 11.5.2016)

Iisalmen kaupunginkirjasto toimii kahdessa kerroksessa. Haluamme kehittää kirjaston toisen kerroksen asiakastilaa siten, että se muuntautuu monikäyttöiseksi tilaksi, joka soveltuu  lainattavalle aineistolle, opiskeluun, työskentelyyn, harrastuksiin, kokoontumiseen ja yhdessä toimiseen hallituksen kirjastolain hengen mukaisesti. 

Kirjasto on kehittänyt tapahtumatuotantoaan viimeisen kahden vuoden aikana: vuonna 2015 kirjaston tapahtumiin ja koulutuksiin osallistui noin 10 000 henkilöä. Erityisesti aikuisten tapahtumatuotannossa on hyödynnetty kirjaston toista kerrosta. Siellä on järjestetty mm. musiikkiesityksiä ja kirjailijavierailuita sekä   kirja- ja neulekahviloita ja esitelty digitoituja kotiseutuaineistoja.

Toteutus

  1. Hankitaan yläkertaan kalusteita ja tekniikkaa tukemaan tilan monikäyttöä
  2. Järjestetään avajaistilaisuus, jossa on kirjailijavieraita sekä musiikki- tai kulttuuriesityksiä
  3. Luodaan yläkerrasta ja kirjaston tiloista markkinointimateriaalia tapahtumanjärjestäjille ja asiakkaille. 

Tämän hankkeen tavoitteena on muuttaa kirjaston toinen kerros monikäyttöiseksi tilaksi, joka soveltuu niin lainattavalle aineistolle kuin opiskeluun, tapaamisiin ja tapahtumiin. Haemme avustusta kalusteiden, valaistuksen ja tekniikan päivittämiseen. Tilan on kuitenkin palveltava asiakkaitamme myös silloin, kun yläkerrassa ei tapahtumia järjestetä, joten  tilan muutakin yleisilmettä muutetaan niin, että se on viihtyisämpi asiakkaille sekä tapahtumien aikana, että niiden ulkopuolella. Avustuksella hankitaan mukavia kalusteita sekä sisustetaan tilaa palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Projektityöntekijä käynnistää hankkeen (mm. hankintojen kartoitus), luo markkinointimateriaalin kirjaston tiloista asiakkaille ja tapahtumanjärjestäjille sekä tekee loppuraportoinnin aluehallintovirastolle.

Jotta uusi tila tulisi mahdollisimman tutuksi asiakkaillemme, haemme hankkeessa rahoitusta myös uuden monikäyttötilan avajaistilaisuuden järjestämiseksi. Tarkoituksena on saada paikalle kirjailijavieras sekä musiikki- tai kulttuuriesityksiä. Lisäksi hankkeessa markkinoidaan  kirjaston tiloja yleisesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä tapahtumajärjestäjille. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 900

Avustusta ei saa käyttää kalusteiden hankintaan eikä rakennus- ja sisustustöihin. Muilta osin hanke on hakuehtojen mukainen ja avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi