TOIMINTAA TARINOIHIN
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raahen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rantakatu 45
92100
Kirjaston puhelin : 
040-1326 799
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raahe.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raahe
Y-tunnus : 
171817-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Töyräs
Puhelin : 
044-1393 322
Sähköposti : 
timo.toyras@raahe.fi
Hankkeen tavoite: 

Antaa lapsille tarinoiden ja toiminnallisuuden kautta valmiuksia miettiä omaa ja suomalaisuuden taustaa yhdistettynä tekemiseen ja ekologiseen ajatteluun.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tarinatuokioihin osallistujien määrä. 

Palautteet tuokioista sekä osallistujilta, vetäjältä ja mahdollisesti vanhemmilta.

Kuvaus : 

TAUSTA

Raahen kaupunginkirjastossa lapset ovat aina olleet tärkeässä asemassa. Viime vuosina lasten- ja nuortenkirjastoryhmä on tehnyt hyvää työtä lasten- ja nuortenkirjaston palveluiden eteen. Yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa on viety eteenpäin esimerkiksi kummipäiväkotitoiminnalla ja kirjavinkkaustoiminnalla. Pienten lasten kanssa tehtävässä kirjastotyössä kirjaston järjestämät satuhetket ovat arvokkaita nykylapsille. Satuhetkissä he saavat olla pienen hetken vapaana ympärillä tulvivista virtuaalisista lähteistä. Kirjasto järjestää sekä yleisiä että tietylle ryhmälle suunnattuja satuhetkiä. Tarkoituksemme on laajentaa ja monipuolistaa satuhetkiä tarinatuokioiksi, joissa lapset ovat entistä aktiivisemmassa roolissa.

KUVAUS JA TAVOITTEET

Toiminnallisia tarinatuokioita on tarkoitus järjestää hankkeen aikana kuusi (6). Ideana on, että jokaiseen tapahtumaan valitaan tarina, joka liittyy joko Raaheen, raahelaisuuteen tai ajankohtaiseen päivään esimerkiksi Aleksis Kiven päivä. Tarinoissa pyritään tutustuttamaan lapset sekä paikallishistoriaan että Suomen historiaan ja antaa lapsille juuret tarinan kautta. Tuokioihin kuuluu tarinaan perustuva, kierrätysmateriaalista valmistettu teos, joka valmistuu lopullisesti viimeisen tuokion jälkeen loppusyksyllä. Ensimmäinen tarinatuokio järjestetään keväällä. Kesän tarinatuokiot järjestetään samaan aikaan paikallisten isojen tapahtumien kanssa. Teoksen ”paljastustilaisuus” järjestetään itsenäisyyspäivän tienoilla. Teoksen valmistumista dokumentoidaan. 

Tarkoituksena on saada mukaan lapset eskarista kolmasluokkalaisiin. Tarinat valitsee ja esittää kirjaston lasten- ja nuortenkirjaston henkilökunta ja toiminnallisesta osuudesta huolehtii taidegraafikko Juha Laakso. Toiminnan tarkoituksena on historiamme esiintuomisen lisäksi kiinnittää lasten huomio kierrätykseen ja ekologisuuteen ja materiaaleina käytetään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia.

AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.4. - 31.12.2017

KUSTANNUKSET

Kustannukset, 3 550 €, koostuu pääasiassa yhteistyökumppanin taidegraafikko Juha Laakson palkkioista ja materiaalikuluista. Omarahoitus osuus on yli 20 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuus muodostuu henkilöstökuluista ja muista menoista.

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Toiminnallisten tarinatuokioiden antia hyödynnetään muidenkin satuhetkien elävöittämiseen ja toiminnan sisällön laajentamiseen. Hankkeella saamme eväitä lasten osallistumisen aktivoimiseen. Toiminnallisia tarinatuokioita on tarkoitus jatkaa muutaman kerran vuodessa yhteistyössä taidegraafikko Juha Laakson kanssa. Niitä järjestetään pääkirjaston lisäksi mahdollisesti myös lähikirjastoissa.

YHTEISTYÖKUMPPANIN NIMI

Taidegraafikko Juha Laakso, Raahe

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Taidegraafikko Juha Laakso
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä Juha Laakso, kirjastovirkailija Heini Larsson-Mattila ja osastonjohtaja Arja Nevala.

Aiemmat hankkeet: 

Asiakas keskiöön - parempaa asiakaspalvelua (2015 2016)

Kotipalvelua Raahen kirjastoon - selvitys (2015-2016)

Huominen tehdään tänään (2016-2017)

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€850
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 550
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 700

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi