Uudistusta tableteilla
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Saarijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sivulantie 12
43100
Kirjaston puhelin : 
0444598257
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@saarijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Saari
Y-tunnus : 
0176975-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Viiru
Puhelin : 
0444598318
Sähköposti : 
virpi.viiru@saarijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeella on tarkoitus hankkia Saarijärven kaupunginkirjastoon tablettitietokoneita asiakas- ja opetuskäyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tablettitietokoneet on hankittu. Ne ovat käyttökunnossa.
Niitä hyödynnetään monipuolisesti eri tilanteissa. Ne ovat saatavilla asiakkaiden ja ryhmien käyttöön.

Kuvaus : 

Hankerahalla saadaan ostettua kirjaston käyttöön tablettitietokoneita.

Valtionavustusta on mahdollista hakea nyt mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan ohjauksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan.  Tarve laitehankintoihin on huomattu myös Saarijärven kaupunginkirjastossa. Viimeisen vuoden aikana tiedonhaun koulutusta on jonkin verran uudistettu. Olemme huomanneet, että nuoret käyttävät mielellään mobiililaitteita tiedonhakutehtäviä tehdessään.  Aineiston etsiminen suoraan näyttöä seuraten helpottuu ja selkeytyy. Tarvitsemme tätä varten kirjastolle tablettitietokoneita. Opetuksessa on mukana yleensä puolikas luokka, keskimäärin 12 oppilasta. Suunnittelemme pärjäävämme, jos saamme hankittua 8 - 10 laitetta. 

Laitteille on tulossa paljon käyttöä. Tiedonhaun opetusta voitaisiin laitteiden avulla monipuolistaa ja elävöittää.  Perinteinen kirjastonkäytön rastilta rastille menevä ohjeistus ja paperilappusten kirjoittelu ja keräily siirtyisi tabletilla tehtäväksi. Opetusta voisi elävöittää animaatioilla ja sarjakuvilla, jotka ovat nuorille mielenkiintoisia. Laitteiden avulla opetuksesta saataisiin merkittävästi nykyaikaisempaa.

Tekeillä olevaan uuteen opetussuunnitelmaan liittyy vahvasti monilukutaito.  Kirjastomme haluaisi olla myös aktiivisesti yhteistyössä koulujen kanssa oppilaiden mediataitojen kehittäjänä. Tulevaisuudessa siintää haave syvemmästä tiedonhaun ohjauksesta eri oppiaineisiin sekä uusista luovuuteen kannustavista ja lukemista innostavista menetelmistä, joita tablettitietokoneilla olisi mahdollista ottaa haltuun. Esimerkkinä nuorten itsensä tekemät työt erilaisissa kirjaston ohjaamissa työpajoissa, joissa hyödynnetään erilaisia sovelluksia sarjakuvien, animaatioiden ja kirjatrailereiden tekemiseen. Myös kirjaston tekemää kirjavinkkaustyötä voidaan monipuolistaa laitteiden avulla. Kirjasto on ok –hankkeemme aikana tehty videokirjavinkkaus kahdeksasluokkalaisille saisi uudistusta. Esimerkkinä äänestys vinkattavasta kirjasta.

Saarijärven kirjasto on mukana Keski-kirjastojen yhteisessä mediakasvatuksen hankesuunnitelmassa, jossa on mukana useita eri toimijoita. Laitehankinnat hyödyttäisivät tätä yhteishanketta. Laitteiden hankintaa ei ole tulossa tähän projektiin.

Tablettitietokoneet hyödyttäisivät myös muita asiakasryhmiä. Seniorisurf tapahtumassa asiakkaat pääsevät tutustumaan kirjaston aineistorekisteriin ja  e-aineistoon ja kokeilemaan vielä vieraita laitteita. Useampi laite syventää käyttökokemusta lyhyen tietoiskun aikana. Tapahtumaa voisi laajentaa laitteelle suunniteltujen yksinkertaisten tehtävien avulla.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankerahalla saadaan ostettua kirjaston käyttöön tablettitietokoneita.

Valtionavustusta on mahdollista hakea nyt mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan ohjauksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan. Tarve laitehankintoihin on huomattu myös Saarijärven kaupunginkirjastossa. Viimeisen vuoden aikana tiedonhaun koulutusta on jonkin verran uudistettu. Olemme huomanneet, että nuoret käyttävät mielellään mobiililaitteita tiedonhakutehtäviä tehdessään. Aineiston etsiminen suoraan näyttöä seuraten helpottuu ja selkeytyy. Tarvitsemme tätä varten kirjastolle tablettitietokoneita. Opetuksessa on mukana yleensä puolikas luokka, keskimäärin 12 oppilasta. Suunnittelemme pärjäävämme, jos saamme hankittua 8 - 10 laitetta.

Laitteille on tulossa paljon käyttöä. Tiedonhaun opetusta voitaisiin laitteiden avulla monipuolistaa ja elävöittää. Perinteinen kirjastonkäytön rastilta rastille menevä ohjeistus ja paperilappusten kirjoittelu ja keräily siirtyisi tabletilla tehtäväksi. Opetusta voisi elävöittää animaatioilla ja sarjakuvilla, jotka ovat nuorille mielenkiintoisia. Laitteiden avulla opetuksesta saataisiin merkittävästi nykyaikaisempaa.

Tekeillä olevaan uuteen opetussuunnitelmaan liittyy vahvasti monilukutaito. Kirjastomme haluaisi olla myös aktiivisesti yhteistyössä koulujen kanssa oppilaiden mediataitojen kehittäjänä. Tulevaisuudessa siintää haave syvemmästä tiedonhaun ohjauksesta eri oppiaineisiin sekä uusista luovuuteen kannustavista ja lukemista innostavista menetelmistä, joita tablettitietokoneilla olisi mahdollista ottaa haltuun. Esimerkkinä nuorten itsensä tekemät työt erilaisissa kirjaston ohjaamissa työpajoissa, joissa hyödynnetään erilaisia sovelluksia sarjakuvien, animaatioiden ja kirjatrailereiden tekemiseen. Myös kirjaston tekemää kirjavinkkaustyötä voidaan monipuolistaa laitteiden avulla. Kirjasto on ok –hankkeemme aikana tehty videokirjavinkkaus kahdeksasluokkalaisille saisi uudistusta. Esimerkkinä äänestys vinkattavasta kirjasta.

Saarijärven kirjasto on mukana Keski-kirjastojen yhteisessä mediakasvatuksen hankesuunnitelmassa, jossa on mukana useita eri toimijoita. Laitehankinnat hyödyttäisivät tätä yhteishanketta. Laitteiden hankintaa ei ole tulossa tähän projektiin.

Tablettitietokoneet hyödyttäisivät myös muita asiakasryhmiä. Seniorisurf tapahtumassa asiakkaat pääsevät tutustumaan kirjaston aineistorekisteriin ja e-aineistoon ja kokeilemaan vielä vieraita laitteita. Useampi laite syventää käyttökokemusta lyhyen tietoiskun aikana. Tapahtumaa voisi laajentaa laitteelle suunniteltujen yksinkertaisten tehtävien avulla.

Hankkeen arviointi:
Aloitimme hankkeen työt käytännössä vuoden 2017 alussa tablettien hankinnan suunnittelulla. Totesimme että haluamme tietyn laitteen, koska olimme saaneet koulutusta tiettyjen ohjelmien käyttöön ja vastaavia ohjelmia ei ollut kaikilla laitetoimittajilla valmiina. Helmikuussa pystyimme tekemään tarjouspyynnön. Mallin hakeminen, tarjouspyynnön teko, tarjousten vertailu sekä toimitus oli kaupungin tietotekniikasta vastaavien työtä. Huhti- ja toukokuu saimme laitteet ja viimeistelimme laitteitteet käyttökuntoon, opettelimme käyttämään niitä ja asensimme ohjelmistoja. Päivitys vaatii työtä tästä eteenkin päin. Latauspaikka ja wifi –yhteyksien päivittäminen kuuluvat jatkuvaan työhön laitteiden tiimoilta.
Kesäkuussa rupesimme harjoittelemaan kirjatrailereiden tekemistä iMovie ohjelman avulla. Mukana oli oma lapseni. Hän oli mukana kirjastossa lomallaan ja teki yhdessä minun kanssa ensimmäisen kirjatrailerin. Hän oli siitä innoissaan ja traileria on sittemmin näytetty hänen luokassaan. Innostus on levinnyt.
Elo- ja syyskuussa hyödynsimme tabletteja yläkoulun 7. luokan kirjastonkäytön opetuksessa. Kirjastoralli sai lisää tehtäviä, jotka oppilasryhmät tekivät mobiilisti tableteilla. 97 oppilasta kiersi rallin. Tämä jää joka vuotiseksi toimintamalliksi jota kehitetään eteenpäin. Jyväskylän kaupunginkirjasto oli tehnyt verkkoon mobiilitehtävät jotka otettiin myös tässä vaiheessa käyttöön erillisellä 7. luokkien tiedonhaunkoulutuksessa. Heidän kanssaa oli puhetta että myös kirjastoralliosuuteen voitaisiin suunnitella mobiilitehtäviä. Niiden etu on että silloin oppilas saa heti palautteen suorituksestaan ja oppiminen on palkitsevampaa.
Marras- ja joulukuussa toteutimme ensimmäisen varsinaisen kirjatrailerityöpaja iMovie sovelluksella. Kohderyhmäksi valikoitui kaupungin keskustan koulun yksi 4. luokka. Ensin oli yksi oppitunti kirjan valintaa ja sitten kirjan käsittelyä ja iMovien käyttöä 3 oppituntia. Koulutus toteutettiin puolikkailla ryhmillä eli varsinaisia oppitunteja tuli yhteensä 7, joilla yhteensä 76 osallistumiskertaa.
Jouluinen Suomi 100 –polun valmistaminen toi tabletteja tutuksi kouluryhmille ja muille asiakkaille. Luokat kiersivät polkua ja käyttivät tabletteja hyväksi qr-koodien kautta haettavien media-aineistojen tutkimiseksi. Polun valmistamiseen meni tunti jos toinenkin. Mutta se sai mukavasti suosiota. 16 luokkaa kiersi oppitunneilla, yhteensä 285 kävijää. Lisäksi monet aikuisetkin pitivät polusta. Lapset nauttivat videoaineistosta ja musiikista.
Joulukuussa hankimme tableteille uudet paremmat suojakuoret omarahoituksena. Aikaisemmin hankitut eivät toimineet kunnolla. Tähän kannattaakin kiinnittää huomiota hankittaessa jatkossa laitteita, jotka ovat laajan asiakasryhmän käytössä. On osattava laittaa tarjouspyyntöön halutut varusteet eriteltyinä paremmin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 610
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 610
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 663
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 663
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi