Uusilla laitteilla tehokkuutta ja monimuotoisuutta kirjaston oheistoimintaan
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Harjavallan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Myllykatu 1
29200
Kirjaston puhelin : 
044 432 5338
Kirjaston sähköposti : 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Harja
Y-tunnus : 
0132585-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Soppela
Puhelin : 
044 432 5337
Sähköposti : 
satu.soppela@harjavalta.fi
Kuvaus : 

Harjavallan kaupunginkirjastossa järjestetään vuosittain runsaasti erilaista oheistoimintaa, kuten tiedonhaun opetusta koululaisryhmille, luentoja ja esitelmiä, pienimuotoisia elokuvaesityksiä sekä lasten ja nuorten tapahtumia. Kirjastossamme ei ole dataprojektoria, minkä takia vierailevat esiintyjät ovat joutuneet tuomaan laitteet tullessaan tai olemme joutuneet lainaamaan laitteita muualta kaupungista. Kaupungissamme on yli 7000 asukasta, mutta asiakkaiden internetkoneita on ainoastaan kolme. Haemme avustusta dataprojektorin ja kolmen uuden asiakastietokoneen hankintaan, yhteensä 3200 €. Samalla uusimme omarahoitteisesti vanhojen kolmen tietokoneen näytöt nykyaikaisiksi litteiksi näytöiksi. Uusien laitteiden turvin pystymme tehostamaan entisestään koululaisryhmien tiedonhaun opetusta, tarjoamaan verkkotiedonhaun, asiointipalvelujen ja kirjastonkäytön opastusta uusille asiakasryhmille (esim. työttömät ja seniorit), pystymme tarjoamaan nykyaikaisen esitystekniikan luennoitsijoille ja esiintyjille, ja tarjoamaan entistä monimuotoisempaa ohjelmaa eri ikäryhmille, esimerkiksi lyhytelokuva- ja videoesityksiä. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankimme kirjastoon dataprojektorin, jota olemme voineet hyödyntää erilaisissa luennoissa ja esityksissä sekä lasten elokuvaesityksissä. Hankkeen aikana selvisi, että emme voikaan ostaa tietokoneita ja näyttöjä omaksi, vaan ne täytyi hankkia leasing-järjestelyllä. Näin ollen emme voineet käyttää tietokoneisiin varatuista rahoista kuin osan leasing-kustannuksiin, ja meille jäi varaa hankkia vielä muitakin laitteita. Kaiken kaikkiaan hankimme taloon viisi uutta tietokonetta, skannerin, lasertulostimen sekä koululaisia ajatellen kaksi Wii-pelikonsolia tykötarpeineen. Alun perin olimme suunnitelleet käyttävämme uusia tietokoneita ja dataprojektoria erilaisten ryhmien koulutukseen, mutta käytännössä se osoittautui hankalaksi, sillä koneet ovat eri paikoissa kirjastossa, eikä niiden siirtely ole lainkaan helppoa kiinteiden verkkopistokkeiden takia. Lähinnä olemme hyödyntäneet tietokoneita koululaisten opastuksessa, ja muutoin ne ovat olleet asiakkaiden nettikäytössä. Wii-pelikonsolit ovat saavuttaneet oman vakiintuneen käyttäjäkuntansa, joka koostuu lähinnä alakouluikäisistä pojista. Koneilla on käyttöä päivittäin koulun jälkeen. Lopuilla rahoilla hankittiin järjestelmäkamera, mitä olemme hyödyntäneet mm. kirjaston nukketeatterikerhon esitysten kuvaamisessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Tietokoneiden leasing-järjestely jatkuu hankkeen jälkeenkin, ja muut laitteet ovat käytössämme niin kauan kuin kestävät. Toivomme saavamme kirjastoon tämän vuoden aikana langattoman verkon, minkä jälkeen voimme hyödyntää paremmin myös olemassa olevia koneita ja dataprojektoria erilaisten koulutusten järjestämiseen.

Lisätietoa: 

Henkilöstökuluihin on laskettu laitteiden asennuskulujen lisäksi järjestettyjen koulutusten henkilöstökustannukset.

Aloituspäivämäärä : 
03/05/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 280
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 080

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
11kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
195henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
204henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 200
 
okm
avi