Väritetään kirjasto yhdessä!
Vuoden 2017 AVI-hanke   


Kustavin kirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 7
23360
Kirjaston puhelin : 
02-8426630
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kustavi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kusvi
Y-tunnus : 
0134349-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Maija Karvosenoja
Puhelin : 
02-8426630
Sähköposti : 
maija.karvosenoja@kustavi.fi
Hankkeen tavoite: 

Lastenosaston ilmeen uudistaminen yhteisen taideprojektin kautta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lapset kokevat iloa ja onnistumisen elämyksiä taideprojektin aikana. Taideprojektin lopputuloksena kirjasto saa pysyvän taidenäyttelyn lastenosastolle. Lastenosaston käyttö lisääntyy kun viihtyvyys kasvaa yhteisten taideteosten ja mukavamman oleskelutilan ansiosta.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on tarjota 6-12 -vuotiaille lapsille elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia taiteen ja yhdessä tekemisen kautta sekä lisätä Kustavin kirjaston lastenosaston viihtyisyyttä. Kuvataiteilija Maarit Mannila-Rosenqvist ohjaa kuukauden kestävän yhteisötaideprojektin, jossa viikoittain toteutettavissa työpajoissa kutoutuisivat yhteen sanataide, yhdessä luominen ja piirtäminen - valmiilla töillä kuvitetaan kirjaston lastenosasto värikkääksi lasten tilaksi. Lisäksi kirjastoon hankitaan viihtyisyyttä lisäämään värikkäät istuintyynyt, runomatto (räsymatto) sekä sohva.

Kustannusarvio: 2800e

Summa koostuu seuraavista:
Kulttuuriohjaajan palkka 1kk: 1800 e
Materiaalikulut (paperit, piirustustarvikkeet, maalit): 500e
Kirjaston kalusteet: istuintyynyt, matto ja sohva: 500e
Omavastuuosuus: 500e/ 17,8% (kirjaston kalusteiden hankinta)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kivimaan koulu, Suotorpan päiväkoti, kuvataiteilija Maarit Mannila-Rosenqvist
Aiemmat hankkeet: 

Maarit Mannila-Rosenqvist on ohjannut Vehmaalla keväällä 2016 6-16 -vuotiaiden yhteisötaideprojektin, jonka tulokset ovat nähtävillä Vehmaan kirjastossa. Vehmaan hanketta ei ole kuitenkaan rahoitettu AVI:n kautta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen etenemistä seurataan Kustavin kirjaston FB-sivuilla, Instagramissa sekä myös koulun ja päiväkodin omilla verkkosivuilla. Hankkeen lopuksi järjestetään juhlat/avajaiset lastenosastolla ja pyydetään paikallislehden (Vakka-Suomen sanomat) toimittaja kirjoittamaan tapahtumasta ja projektista lehteen.

Aloituspäivämäärä : 
10/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
10/10/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


 
okm
avi