Vinkkejä verkkopalvelujen käyttöön
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rääkkylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kinnulantie 2
82301
Kirjaston puhelin : 
040 105 3118
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto(at)raakkyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raaku
Y-tunnus : 
0169967-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Hämäläinen
Puhelin : 
040 105 3120
Sähköposti : 
satu.hamalainen@raakkyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Keski-Karjalan kirjastojen (Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee ja Kesälahti) yhteisen hankkeen tavoitteena on opastaa asiakkaita monipuolisemmin hyödyntämään internetissä tarjolla olevia ilmaisia palveluja/sovelluksia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opastukset asiakkaille

Kuvaus : 

Keski-Karjalan kirjastojen (Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee ja Kesälahti) yhteisen hankkeen tavoitteena on opastaa asiakkaita monipuolisemmin hyödyntämään internetissä tarjolla olevia ilmaisia palveluja/sovelluksia.

Alueella on panostettu tietoliikenneyhteyksien järjestämiseen ja väestöllä tulee olemaan paremmat mahdollisuudet tietoverkkojen käyttöön. Tietoverkon sisällöt ja niiden käyttö on kuitenkin vain hyvin harvoille syrjäseutujen vanhenevalle väestölle tuttua, vaikka niistä olisi monelle hyötyä ja iloa arjen keskellä. Yksittäisten kirjastojen henkilökunnan resurssit eivät riitä tarvittavan opastuksen antamiseen, joten maakunnassa jo olemassa olevan asiantuntijuuden hyödyntäminen olisi tarkoituksenmukaista.

Tarkoituksena on tarjota kirjaston asiakkaille syksyn 2013 aikana 3-4:stä palvelusta/sovelluksesta kertaluontoinen noin parin tunnin opastus, joka samansisältöisenä kierrätetään jokaisessa neljässä kirjastossa. Opastusta annettaisiin esim. kartta- ja reittipalvelun käyttöön, blogin pitämiseen jne.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Keski-Karjalan kirjastoissa hankkeen aikana esiteltiin asiakkaille verkossa olevia ilmaisia palveluja eri elämänalueilta. Opastuksissa olennaista oli hyödyntää maakunnan ja erityisesti kirjastopuolen omaa asiantuntemusta. Ennakkosuunnitelmassa oli toteuttaa 3/4 kertaa samansisältöinen verkkopalvelujen vinkkauskerta. Koska verkkopalveluja pääasiassa esitteli Riitta Kangas maakuntakirjastosta, mahdollistui asiakkaiden toive niiden lisätarjonnasta.

Hankkeen aikana kirjastojen asiakkaille esiteltiin ilmaisia verkkopalveluja kaiken kaikkiaan yhdestätoista eri aiheesta ja lisäksi esiteltiin Celiakirjaston käyttöä. Toteutus tapahtui 2014 – 2015. Aiheita olivat valokuvakirjan kokoaminen, sukututkimus, karttapalvelut, hyvinvointipalvelut, ostaminen verkossa, kuuntele ja katsele verkossa, kirjat ja lukeminen verkossa, kuvankäsittely, pelaaminen sekä blogit ja sosiaalisen median palvelut.  Kunkin aiheen esittelyyn aikaa oli varattu pari tuntia. Yhteisen esittelyn jälkeen asiakkaalla oli mahdollisuus itse kokeilla palvelun käyttöä omalla tai kirjaston koneella. Palvelut, joita esiteltiin olivat yleisesti käytettyjä ja suhteellisen helppokäyttöisiä. Kirjastoilta pyydettiin verkkopalveluvinkkeihin aihetoiveita ja näin yritettiin koota mahdollisimman monipuolisesti kiinnostava tarjonta. Siitä huolimatta kaikissa kirjastoissa kaikki opastukset eivät toteutuneet. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana esitellyistä verkkopalveluista kirjastoille jäi jaettava paperiesite. Esitteen ja henkilökunnan oman osaamisen pohjalta, palvelujen käyttöä voi kirjastoissa opastaa yksilöllisemmin. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 232

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
33kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
319henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi