Virtaa vierailijoista
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kihniön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kihniöntie 46
39820
Kirjaston puhelin : 
03 4441246
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kihnio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kihni
Y-tunnus : 
0133862-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Latvajärvi
Puhelin : 
044 7865561
Sähköposti : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Hankkeen tavoite: 

Lisätä lukuinnostusta kirjailija- ja vinkkariverailujen avulla sekä lasten että aikuisten parissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Onnistuneet vierailut

Osallistujamäärät

Kuvaus : 

Vinkkauksen vaikutus lukuinnon kasvattamiseen on kiistaton. Kihniön kirjaston vähäinen (1,25 kirjastoalan ammattilaista) henkilökunta ei ehdi pitää kirjavinkkauksia ollenkaan niin paljon kuin tarvitsisi, joten ulkopuolisia vierailijoita tarvitaan - lisäksi vierailevia vinkkareita kuunnellaan tarkemmalla korvalla... Kirjailijat myös avaavat tuotantoaan mielenkiintoisella tavalla, ja houkuttelevat näin lukemaan.

Kihniön kirjastossa aiotaan järjestää hankkeen tuella kaksi lasten ja kaksi aikuisten kirjailijavierailua sekä ulkopuolisen kirjavinkkarin vierailut koululuokkiin vuosien 2016-2017 aikana.  Kirjastossa toimii kerran kuukaudessa kokoontuva lukupiiri, jonka vieraaksi aikuiskirjailijat tulisivat, mutta tilaisuudet olisivat avoimia kaikille. Piiriläiset tutustuisivat ao. kirjailijan tuotantoon etukäteen. Lähikuntien lukupiirejä kutsuttaisiin tutustumaan kirjailijoihin.  Myös koululle tilattavien kirjailijoiden tuotanto tehtäisiin oppilaille tutuksi etukäteen, jotta heidän oliisi helpompi haastatella kirjailijoita.

Vinkkari esittelisi uutta lastenkirjallisuutta laaja-alaisesti ja vinkkaisi hyvää lukemista myös yläkoulussa. Kirjavinkkaukseen voitaisiin yhdistää myös musiikkia. Kunnassa on paljon maahanmuuttajia, jotka koetaan kirjastossakin positiivisena haasteena - yritetään etsiä sellaisia vieraita jotka osaisivat esitellä sopivaa kirjallisuutta ja musiikkia myös heille.

Hankkeen avulla toteutetaan Kihniössä neljä kirjailijavierailua ja vinkkarivierailut kaikille luokka-asteille esikoulusta 9. luokkaan. Lukuinto kasvaa ja uudet kirjailijat tulevat tutuiksi. Paikallislehti kertoo mielellään vierailijoista ja näin levittää tietoa myös niiden keskuuteen, jotka eivät tilaisuuksiin pääse. Kirjaston käyttäjäluvut kasvavat.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kihniön yhtenäiskoulu, Naapurikuntien lukupiirit
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kihniön kirjastossa järjestettiin hankkeen tuella neljä kirjailijavierailua sekä kaksi ulkopuolisen kirjavinkkarin vierailua koululuokkiin.  Kouluvierailulla käyneistä kirjailijoista kolme kävi myös kirjastossa keskustelemassa lukupiirin ja muidenkin aikuisten kanssa. Lisäksi järjestettiin yksi kirjailijavierailu pelkästään kirjastossa aikuisille.

Vinkkarit esittelivät lastenkirjallisuutta laaja-alaisesti: toinen heistä vieraili yhtenäiskoulun kaikilla luokka-asteilla ekoista yseihin ja myös lv. 2016-2017 vielä toimineessa maahanmuuttajien valmistavan opetuksen luokissa.Toinen vinkkari vinkkasi eskareista kolmasluokkalaisiin.

Hankkeella rahoitettiin myös näyttelijä-lausuntataiteilijan vierailu Eläkeläisten piirissä, joka kokoontuu Puumilan taitotalossa. Hän esitti Lauri Viita -ohjelmistoa ja näin saimme myös vanhemman väestön hankkeen piiriin.

Hanke onnistui hyvin ja vierailijat herättivät lukuinnostusta. Pienessä kunnassa kaikki vierailut ovat piristävää vaihtelua arkirutiineihin.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kihniön hiljainen kulttuurielämä sai hankkeen avulla toivottua säpinää. Vieraita riitti kahden vuoden aikana kaikenikäisille, alkaen eskareista ja päättyen eläkeläisiin. Kirjaston lukupiiri sai uutta potkua kirjailijavieraista. Paikallislehteen saimme monta lukemista koskevaa artikkelia. Lukukeskuksen kanssa yhteistyö on helppoa ja sopivia kirjailijoita löytyy pienin vihjein. Tosin entistä enemmän tuli selväksi että ajoissa pitää olla liikkeellä, jos aikoo saada kirjailijavieraan ; kaikki eivät myöskään halua tulla näin kauas Helsingistä.

Koululla kirjailijavieraiden teoksia luettiin sekä ennen että jälkeen vierailun ja lukupiiriläiset tutustuivat vieraiden tuotantoon perusteellisesti. Parkanon kirjaston lukupiiriläisiä oli myös mukana kirjailijatapaamisissa. Vinkkarit nostivat esiin monia sellaisia kirjoja, jotka ovat muuten jääneet vähälle huomiolle ja niiden lainaaminen vilkastui.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 448
Oma rahoitus yhteensä: 
€448
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
26kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
675henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi