Yhdessä olemme enemmän
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Heinolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 12
18100
Kirjaston puhelin : 
03 8493620
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Heino
Y-tunnus : 
1068892-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Ketola
Puhelin : 
044 7975838
Sähköposti : 
tiina.ketola@heinola.fi
Hankkeen tavoite: 

Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen kirjaston keinoin

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ryhmän toimintaan osallistuvilta saatu palaute sekä tapahtumien osallistujamäärät 

Kuvaus : 

Turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskustoiminta saapuivat Heinolaan vuonna 2015. Nyt  Valolinnan vastaanottokeskus on vakiinnuttanut toimintansa ja sinne odotetaan uusia turvapaikanhakijoita lähiaikoina. Valolinnasta kerrottiin, että turvapaikanhakijoiden elämään vastaanottokeskuksissa kuuluu paljon odottamista ja epävarmuutta, joten kaikenlainen tekeminen ja toiminta on toivottua ja tarpeellista. Myös turvapaikka-anomusten käsittely on pitkä ja raskas prosessi, jonka läpikäyminen koettelee uskoa parempaan huomiseen. 

Tavoitteet 

Aiempia kokemuksia turvapaikanhakijoiden aktivoimisesta ei Heinolassa juuri ole, vapaaehtoisvoimin toteutettua toimintaa lukuun ottamatta. Kirjasto haluaa tarjota turvapaikkaa hakeville lapsille ja heidän perheilleen mahdollisuuden osallistua viikottain kokoontuvan ryhmän toimintaan. Ryhmään kuuluminen antaa paitsi vertaistukea ja säännöllisyyttä elämään, myös mahdollisuuden jakaa omia taitojaan muille ja saada uusia kokemuksia, jotka auttavat erilaiseen kulttuuriin sopeutumisessa. Ryhmän toiminnan avulla kartoitamme myös sitä, miten kirjastomme lapsille suunnattuja ohjelmakokonaisuuksia voidaan kehittää monikulttuurisempaan suuntaan.

Toteutus

Palkataan ohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa ryhmän toiminnan yhdessä sen jäsenten kanssa. Alkuvaiheessa tarvitaan tulkkauspalveluja. Ryhmän kokoontumispaikkoina toimivat keskellä kaupunkia sijaitseva kirjasto ja siitä noin kolmen kilometrin päässä sijaitseva Valolinnan vastaanottokeskus.

Valolinnassa toimintaan mukaan lähteminen on luontevaa ja helppoa.  Kirjasto taas on matalan kynnyksen paikka aloittaa konkreettinen tutustuminen uuteen paikkakuntaan,  nähdä paikallista elämää ja samalla tutustua kirjaston tarjoamiin palveluihin. Kirjaston satutuntien laululeikit, pienimpien hurjat hiirijahdit lastenosastolla tai lintubongaus kirjastoautossa ovat iloisia ja innostavia tapoja oppia uutta ja olla yhdessä. Yhteistyö Heinolan kansalaisopiston kanssa laajentaa toimintamahdollisuuksia entisestään. 

Lisäksi haluamme järjestää kielirajat ylittäviä tapahtumia tai esityksiä, joihin kutsutaan kohderyhmän lisäksi mukaan heinolalaisia lapsia ja lapsiperheitä. Tarkoituksena on luoda yhteisiä kokemuksia ja luonteva mahdollisuus tutustumiseen puolin ja toisin.

Kustannusarvio

Ryhmän vetäjän (70 h x 50 €/h)  ja tulkin palkkiot (20 h x 100 €/h) : 5500 €

Ryhmän kokoontumisissa vierailevien henkilöiden palkkiot: 500 € (10 x 50 €/h)

Kuljetuskustannukset: 2100 € (20 x 70 € Valolinna-kirjasto-Valolinna 1400 € + retket lähiseudun kohteisiin 700 €)

Tapahtumat: musiikki- ja improvisaatioteatteriesitysten kustannukset: kolme esitystä a´900 €/kpl: 2700 €

Haettu hankerahoitus yhteensä 10800 €

Omarahoitusosuus (henkilökunnan työpanos, palvelujen ostot) 2500 €

 

Sisältyy teemaan 1: Kaikkien kirjasto (Monikulttuurisuutta edistävät hankkeet)

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Valolinnan vastaanottokeskus, Heinolan kansalaisopisto
Aloituspäivämäärä : 
01/02/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi