Yhdessä oppien omatoimiseksi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rääkkylän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kinnulantie 2
82300
Kirjaston puhelin : 
040 1053118
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raakkyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raaku
Y-tunnus : 
0169967-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Hämäläinen
Puhelin : 
040 1053120
Sähköposti : 
satu.hamalainen@raakkyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeella pyritään vapauttamaan henkilökunnan työaikaa rutiininomaisista lainaus- ja palautustoiminnoista enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaan kirjastotyöhön. Lisäksi hankkeessa tehdään selvitys, joka sisältää suunnitelman Rääkkylälle sopivimmasta mallista toteuttaa omatoimikirjastopalvelua sekä suunnitelman miten kirjaston tilat saadaan tehokkaammin kuntalaisten käyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lainaus- ja palautusautomaatin käyttö.

toteutuneet selvitykset.

Kuvaus : 

Rääkkylän kirjasto kuten moni muu maaseutukunnan kirjasto joutuu miettimään, miten pystyy lähitulevaisuudessa tarjoamaan kirjastopalveluita pienilukuisemmalla henkilökunnalla. Yhä useampi kirjasto on toteuttanut eri laajuisia omatoimi-kirjastopalveluita, jolloin asiakkailla on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Kokemukset toiminnasta ovat pääosin olleet myönteisiä.

Omatoimikirjastoja on eri kirjastoissa toteutettu esim. lehtienlukumahdollisuutena ja rajoitetun aineiston lainausmahdollisuutena, mutta myös koko kirjaston aineistoa on avattu omatoimikirjastoiksi mm. rfid-tekniikan avulla. Rääkkylässä ei luontevaa ja helposti toteutettavaa itsepalvelutilaa ole suoraan erotettavissa, joten palvelun aloittaminen joka tapauksessa aiheuttaa melkoisesti kustannuksia.

Hankkeella pyritään vapauttamaan henkilökunnan työaikaa rutiininomaisista lainaus- ja palautustoiminnoista enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaan kirjastotyöhön. Lisäksi hankkeessa tehdään selvitys, joka sisältää suunnitelman Rääkkylälle sopivimmasta mallista toteuttaa omatoimikirjastopalvelua sekä suunnitelman miten kirjaston tilat saadaan tehokkaammin kuntalaisten käyttöön.

Hankkeen toteutus:

Hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti, kuittikirjoitin, palautuslaatikko ja pöytä. 6500,- .

Opastus automaatin käyttöön eri asiakasryhmille. Kuvalliset ja kirjalliset opasteet. 250,-.

Selvityksen tekeminen – palkkakustannukset ja matkakustannukset. 2495,-.
Selvitys sisältää taustoituksen, kunnan asukkaiden tarpeet sekä tilojen käytön kartoituksen suhteessa muihin kunnan toimijoihin sekä ratkaisuehdotuksen kustannusarvioineen.

 

 

Aiemmat hankkeet: 

   

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Rääkkylän kirjasto kuten moni muu maaseutukunnan kirjasto joutuu miettimään, miten pystyy lähitulevaisuudessa tarjoamaan kirjastopalveluita pienilukuisemmalla henkilökunnalla. Yhä useampi kirjasto on toteuttanut eri laajuisia omatoimi-kirjastopalveluita, jolloin asiakkailla on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Kokemukset toiminnasta ovat pääosin olleet myönteisiä.

Omatoimikirjastoja on eri kirjastoissa toteutettu esim. lehtienlukumahdollisuutena ja rajoitetun aineiston lainausmahdollisuutena, mutta myös koko kirjaston aineistoa on avattu omatoimikirjastoiksi mm. rfid-tekniikan avulla. Rääkkylässä ei luontevaa ja helposti toteutettavaa itsepalvelutilaa ole suoraan erotettavissa, joten palvelun aloittaminen joka tapauksessa aiheuttaa melkoisesti kustannuksia.

Hankkeella pyritään vapauttamaan henkilökunnan työaikaa rutiininomaisista lainaus- ja palautustoiminnoista enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaan kirjastotyöhön. Lisäksi hankkeessa tehdään selvitys, joka sisältää suunnitelman Rääkkylälle sopivimmasta mallista toteuttaa omatoimikirjastopalvelua sekä suunnitelman miten kirjaston tilat saadaan tehokkaammin kuntalaisten käyttöön.

Hankkeen toteutus:

Hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti, kuittikirjoitin, palautuslaatikko ja pöytä. 6500,- .

Opastus automaatin käyttöön eri asiakasryhmille. Kuvalliset ja kirjalliset opasteet. 250,-.

Selvityksen tekeminen – palkkakustannukset ja matkakustannukset. 2495,-.
Selvitys sisältää taustoituksen, kunnan asukkaiden tarpeet sekä tilojen käytön kartoituksen suhteessa muihin kunnan toimijoihin sekä ratkaisuehdotuksen kustannusarvioineen.

Kesällä 2016 valmistui taustoittava selvitys omatoimikirjastoista, jossa selvitettiin, mitä tarkoittaa omatoimikirjasto sekä minkälaisia toteutusmalleja siihen mennessä oli olemassa. Selvityksessä tuotiin myös esille, miten omatoimikirjastoon suhtauduttiin sekä asiakkaiden että henkilöstön osalta. Lisäksi selvityksessä tuotiin esille, minkälaisia asioita Rääkkylän kirjaston omatoimimallissa tulisi ottaa huomioon. Selvitys toteutettiin osana esimiesopintoja. 

2017 keväällä pyydettiin tarjoukset kolmelta lainaus- ja palautusautomaatti- toimittajalta. Tarjoukseen sisältyi myös sähkösäätöinen pöytä automaatille ja kuittikirjoitin. Kesällä 2017 automaatti asennettiin ja saatiin käyttöön. Palautuslaatikko valmistettiin paikallisessa työpajassa, mutta toteutus ei oikein onnistunut, joten se myös hankittiin muualta.
Kunnan asukkaiden tarpeiden selvittäminen suhteessa omatoimikirjastoon selvitettiin webropol-kyselyllä. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa kirjaston kotisivujen kautta tai kirjastossa manuaalisesti. Kyselyllä kartoitettiin, mitä asiakkaat omatoimiaikaan kirjastossa tekisivät sekä mihin aikaan he kirjastoa haluaisivat käyttää. Lisäksi kysyttiin mielipidettä omatoimikirjastosta ja sekä kokemuksia automaatin käytöstä. 
Automaatin käytön opastusta annettiin henkilökohtaisesti asiakkaan kiinnostuksen pohjalta. Asiakkailta kysyttiin lainaustiskillä, olisiko halukas kokeilemaan automaatin käyttöä. Koululuokat saivat opastuksen automaatin käyttöön ensimmäisinä käyttökertoina. Automaatin käyttöön otosta tiedotettiin kirjaston normaalien tiedotuskanavien kautta.
Hankkeen tavoitteena oli myös kartoittaa kunnan yhdistysten kiinnostusta kirjastotilan käyttöön omatoimiaikaan. Hanketyöntekijä suunnitteli ja työsti kyselyn valmiiksi. Osoittautui kuitenkin, että aktiivisten yhdistysten saavuttaminen olisi vienyt aikaa niin paljon, että tämän hankkeen puitteissa kyselyä ei voitu toteuttaa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Taustaselvitys oli todella tarpeellinen ja erityisesti kirjaston henkilöstölle monestakin syystä. Ensinnäkin selvitys antoi hyvän pohjan omatoimikirjastoon liittyvissä ratkaisuissa, joita jo jouduttiin nopealla aikataululla tekemään. Lisäksi selvityksessä ilmenneet henkilöstön ja asiakkaiden epäilyt ja pelot, jotka liittyivät omatoimikirjaston toimintaan, antoivat työkalun hoitaa tilanteita mahdollisimman positiivisella asenteella. Selvitys annettiin päättäjille itsenäisesti tutustuttavaksi.  Selvityksen sisältö olisi kuitenkin pitänyt esitellä heille kirjaston toimesta.
Hanketyöntekijä, joka toteutti asiakaskyselyn antoi myös asiakkaille lainaus- ja palautusautomaatin käytön opastusta. Satsaus henkilökohtaiseen opastukseen selvästi loi automaatin käyttöön positiivisen latauksen. Myös vanhempi asiakaskunta innostui laitteen käytöstä. Lisäksi on jo nähtävissä, että automaatti antaa selvän yksityisyyden asiakkaan lainattuun aineistoon. Tuntuma on, että jo pelkästään automaatin käyttöönotto tuo uusia kirjaston käyttäjiä.

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 320
Oma rahoitus yhteensä: 
€925
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 245
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 105
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 105
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää kalusteisiin. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi