Yhdessä parempi huominen - Vaasan kirjastot siltojen rakentajana
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vaasan kaupunginkirjaston valokuvat, kuvaaja Susanna Saari
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-3253533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Kuvaus : 

 

Pelkästään Vaasan alueella puhutaan 110 eri kieltä ja Vaasassa on tilastojen mukaan valtakunnallisesti toiseksi eniten maahanmuuttajataustaisia henkilöitä väkilukuun nähden.  Suurimmat ryhmät ovat  Somaliasta, Irakista, Baltian maista tai Venäjältä, mutta lisäksi täällä asuu laajoja aasialais-, eteläamerikkalais- ja afrikkalaistaustaisia opiskelijayhteisöjä sekä erikoisasiantuntijoita liike-elämän ja teollisuuden palveluksessa.  Heillä kaikilla on erilaisia tarpeita ja valmiuksia yhteiskunnalliseen osallisuuteen.   Kirjasto haluaa olla mukana edesauttamassa kotoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua ja kohtaamista.

 VAKK:in ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat ja kotoutumiskoulutuksen ryhmät ovat hankkeen erityiskohteena. VAKK:N ryhmissä on suuret erot opiskelijoiden perusvalmiuksissa ja ikäjakaumat ovat suuria.  Kohderyhmän on tärkeä olla mahdollisimman monipuolinen.

Hankkeelle palkataan koordinaattori, joka

-          suunnittelee ja toteuttaa haastattelulomakkeet ja haastattelut

-          analysoi ja kokoaa haastattelumateriaaleista yhteenvedon

-          suunnittelee järjestää toisen vaiheen tapaamiset kaikkien yhteistyötahojen kanssa

-          toimii yhteistapaamisissa sihteerinä ja kokoaa saaduista toimintamalleista yhteenvedot

-          organisoi pilotoinnin saaduilla malleilla yhteistyössä VAKK:in kanssa heidän opiskelijoilleen

Tarpeiden kartoitus

Kartoitamme maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tarpeita suhteessa kirjaston ja kulttuurin palveluihin.  Kotouttaminen on yhteiskunnassamme tehtävä, johon kaikkien toimijoiden on osallistuttava ja siinä on kyse mitä suurimmassa määrin kielen oppimisesta ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta.  Tavoitteena on kirjaston palvelujen monipuolistaminen kotouttamisen näkökulmasta.

Tarpeiden kartoitusta tehdään yhteistyössä maakunnan kirjastojen, paikallisten kulttuurilaitosten ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen valmentavien ja kotoutumiskoulutuksen ryhmien kanssa.

Haastatteluja tehdään Vaasan ammattiopiston, Vaasan yliopiston, Vaasan Opiston ja Arbiksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa sekä Wärtsilän ja mahdollisesti myös muiden paikallisten työnantajien ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa.

Kartoitus tehdään osittain eri toimipisteissä paikanpäällä haastatteluilla ja/tai lähettämällä kirjallisia kysymyksiä.  Haastateltavina ovat opettajat, opiskelijat, työntekijät sekä työnantajat.

Toimintamallin kehittäminen

Kirjastolla on laaja-alaista materiaalia ja valmiuksia tarjota yhteistyössä muiden taidelaitosten kanssa palveluita maahanmuuttajille. Tavoitteena ovat mahdollisimman räätälöidyt tieto- ja toimintapalvelut  kaikenlaisille kohderyhmille.  Toimintamallia ja uusia palveluja kehitetään kaikille toimijoille järjestettävissä yhteisissä tapaamisissa. Kehitettävät tuotteet, toiminta ja palvelut riippuvat kartoituksen ja haastattelujen tuloksista.

Esimerkkejä toimintamalleista: Suomalaiset kirjailijat – esittely, jossa on mukana historiallista tietoa kirjailijan elinajan Suomesta.  Versiot voidaan työstää eri ikäryhmille, esimerkiksi lapsiystävällinen versio: kirjailijan lapsuusaika, ajan leikkejä, leluja. Yhteistyötaho: Museot ja yhdistyksiä esim. Loftet, Brage.

Tarjottavat palvelut voivat toimia vuorovaikutuksellisina ja kasvatuksellisina: äidit/isät ja lapset lukuhetkiin ja tutustumaan suomalaiseen lastenkirjallisuuteen, opetetaan lukemaan iltasatuja kotona.      Yhteistyötaho: teatterit, opistot

Palveluihin voidaan sisältää oheisaineistoa, johon voidaan oppilaitoksissa tutustua etukäteen, taidehetkiä ja niihin ohjausta, käyttöohjeita kirjaston käyttöön eri kielillä ja vinkkejä eri alojen kirjallisuudesta.

Tukipalveluina voidaan kehittää myös luentoja, taiteilijavierailuja, ohjelmaa perheille, oheiskirjallisuutta sekä opastettuja taidelaitoskäyntejä riippuen haastattelujen tuloksista.

Toimintamallit pyritään vakiinnuttamaan osaksi tavanomaista toimintaa.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vaasan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus VAKK, Vaasan Ammattiopisto VAO, Pohjanmaan museo, Modernintaiteen museo Kuntsi, Tikanojan taidekoti, Wärtsilä, Vacon, Vaasan kaupungin kulttuurikeskus, Vaasa Opisto, Arbis, Vaasan kaupungin ulkomaalaistoimisto
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi