Yhyres hyvä tuloo - Jalasjärven ja Kurikan kirjastojen yhdistyminen
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kurikan kapunginkirjasto
Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsti Länsikallio
Puhelin : 
040-5192014
Sähköposti : 
kirsti.lansikallio@kurikka.fi
Hankkeen tavoite: 

1.1.2016 Jalasjärven kunta yhdistyy Kurikan kaupunkiin. Hankkeella pyritään kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhteisin voimin ja ajatuksin koko kaupungissa. Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeella pyritään kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhteisin voimin ja ajatuksin koko kaupungissa. Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia.

Kuvaus : 

1.1.2016 Jalasjärven kunta yhdistyy Kurikan kaupunkiin. Asukkaita uudessa Kurikassa on n. 22.400. Kirjastoverkko säilyy kuntaliitoksessa nykyisenä, eli pääkirjasto Kurikassa sekä lähikirjastot Jalasjärvellä ja Jurvassa. Kirjastoautoja on kolme, mutta tavoitteena on hankkia yksi uusi kirjastoauto, ja uudistaa palvelukonseptia monipalveluautoksi.

Uudella Kurikan kaupunginkirjastolla on 252.000 niteen aineistokokoelma, 9.400 uutuushankintaa vuodessa, 372.000 lainaa vuodessa ja 14,35 kirjaston palkkaamaa henkilötyövuotta (vuoden 2013 tilastojen mukaan). Molemmilla on käytössä Axiell Aurora –kirjastojärjestelmä. Jalasjärvi kuuluu Lakia-kimppaan ja Kurikka Krannit-kimppaan.

Hankkeella pyritään kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhteisin voimin ja ajatuksin koko kaupungissa. Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia.

Yhteinen sävel

Uuden Kurikan kirjastopalveluille laaditaan kehittämisstrategia. Strategian laatimiseen osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Kirjaston käyttäjät otetaan mukaan kehittämiseen.

Kuntalaisten palvelutarpeita selvitetään tutkimuksella. Palvelutarpeita selvitetään erityisesti kirjastoauton osalta, onhan uuden kirjastoauton suunnittelu alkamassa. Tutkimuksen toteuttaminen tarjotaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelupalvelualan opiskelijalle opinnäytetyönä tehtäväksi.

Strategian pohjaksi järjestetään kaksi kehittämispäivää, joihin osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Mukaan kutsutaan myös luottamushenkilöitä ja asiakkaiden edustajia. Kehittämispäivät järjestetään yhteisöllistä oppimista edistävinä työpajoina, joissa asetetaan tavoitteet, valitaan kehittämiskohteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajoja vetämään otetaan ulkopuolinen asiantuntija.

Aikataulu: Palvelutarvekysely 1/2016-12/2016 (opinnäytteen toteutusaika), kehittämispäivät 5/2015 ja 9/2015, strategia valmis 12/2015

Kustannukset:
Tutkimuksen toteuttaminen 2.000 euroa
Tutkimuspalkkio 2.000 euroa
Kehittämispäivät asiantuntijapalkkiot 2.000 euroa
Matkakulut 1.000 euroa
Tila- ja ravitsemuspalvelut 2.000 euroa

Yhteiset työkalut

Uuden Kurikan kirjaston muodostamisen kannalta yhteinen kirjastojärjestelmä on ensiarvoisen tärkeä. Yhteiset aineisto- ja asiakasrekisterit ovat kirjastopalvelun ydin, jonka varassa palvelu toimii. Jalasjärven kirjasto kuuluu Lakia-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isokyrö, Kauhava, Laihia ja Lapua. Kurikka kuuluu Krannit-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki ja Teuva. Uuden Kurikan kirjasto tarvitsee toimiakseen tehokkaasti ja taloudellisesti yhteisen kirjastojärjestelmän. Asiakas käyttää yhtä kirjastokorttia kaikissa Kurikan kirjastopisteissä ja saa tasalaatuista palvelua. Kokoelmaa ja siihen käytettyjä resursseja hyödynnetään tehokkaasti koko kunnan alueella. Palveluprosessit, käyttösäännöt ja maksut yhtenäistetään.

Maakunnallinen kirjastojärjestelmäselvitys Etelä-Pohjanmaalla on alkamassa ja valmistunee huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Selvityksessä ovat mukana Krannit-, Lakia-, Oiva-, Seitti- ja Yty-kimpat sekä Ilmajoen kunnankirjasto. Selvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä Kurikan päätöksenteon pohjana. Yhteisen kirjastojärjestelmän tarve on akuutti, ja siksi Jalasjärven ja Kurikan kirjastojärjestelmät on yhdistettävä. Haemme avustusta Jalasjärven kunnankirjaston irrotukseen Lakia-kannasta ja yhdistämiseen Krannit-kantaan tai Kurikan kaupunginkirjaston irrotukseen Krannit-kannasta ja yhdistämiseen Lakia-kantaan. Toteutamme omalla rahoituksella verkkokirjaston uudelleen indeksoinnin ja verkkokirjaston käyttöoikeuskulut. Hanketyöntekijä tarvitaan valmistelemaan tietokantojen konversiota, parametrien määrittelyä sekä toimimaan projektisihteerinä.

Aikataulu: Maakunnallinen selvitys valmistuu 4/2015, päätös liittymissuunnasta 6/2015, kantojen irrotus ja yhdistäminen 1/2016 mennessä. Hanketyöntekijä ajalle 11/2015-12/2015.

Kustannukset:
Hanketyöntekijän palkkakustannukset (2 kk) 5.600 euroa
Irrotus vanhasta kannasta ja liittäminen uuteen 14.000 euroa
Verkkokirjaston käyttöoikeus, asennus, indeksointi 8.350 euroa

Kokoelmat yhteiseen käyttöön

Kirjastolle laaditaan yhteinen kokoelmapolitiikka, jossa määritellään valinnan ja hankinnan sekä varastoinnin periaatteet. Tilastojen 2013 mukaan Jalasjärvellä oli 12,24 nidettä asukasta kohti ja Kurikassa 10,62 nidettä asukasta kohti. Koko maassa oli 7,07 nidettä asukasta kohti. Vuotuiset hankinnat olivat Jalasjärvellä 3,35 % kokoelmasta ja Kurikassa 3,99 % kokoelmasta. Koko maassa hankinnat olivat 4,97 % kokoelmasta. Kansainvälinen suositustaso on 8 % kokoelmasta. Luvut osoittavat, että vanhan aineiston osuus kokoelmistamme on suuri.

Kokoelmien nykytilasta laaditaan selvitys. Selvityksen pohjalta määritellään yhteinen kokoelmapolitiikka, joka takaa resurssien tehokkaan käytön aineistohankinnoissa sekä aineiston riittävän saatavuuden koko kunnan alueella. Tavoitteena on laatia selkeät periaatteet poistoon ja varastointiin, jotta käytönnön kokoelmatyö olisi tehokasta. Hanketyöntekijä selvitys- ja suunnittelutehtäviin on tarpeen.

Aikataulu: Hanketyöntekijä ajalle 9/2015-10/2015. Valmis kokoelmapolitiikka 12/2016.

Kustannukset:
Hanketyöntekijän palkkakustannukset (2 kk) 5.600 euroa
Matkakulut 1.500 euroa

Omarahoitus on 28 % hankkeen kuluista, sisältäen hankkeen hallinnoinnin ja henkilöstön työpanoksen  (5.600 euroa) sekä verkkokirjaston yhdistämisen (8.350 euroa).

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jalasjärven kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä: Kirsti Länsikallio (pääkirjasto), Johanna Laakso (Jalasjärven kunnankirjasto), Noora Vuorenmaa (Jurvan kirjasto)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

1.1.2016 Jalasjärven kunta yhdistyi Kurikan kaupunkiin. Asukkaita uudessa Kurikassa on n. 22.400. Kirjastoverkko säilyi kuntaliitoksessa nykyisenä, eli pääkirjasto Kurikassa sekä lähikirjastot Jalasjärvellä ja Jurvassa. Kirjastoautoja on kaksi, mutta tavoitteena on hankkia yksi uusi kirjastoauto, ja uudistaa palvelukonseptia monipalveluautoksi.

Uuden Kurikan kirjastopalveluille laaditaan kehittämisstrategia. Strategian laatimiseen osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Kirjaston käyttäjät otetaan mukaan kehittämiseen.

Kuntalaisten palvelutarpeita selvitetään tutkimuksella. Palvelutarpeita selvitetään erityisesti kirjastoauton osalta, onhan uuden kirjastoauton suunnittelu alkamassa. Tutkimuksen toteuttaminen tarjotaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelupalvelualan opiskelijalle opinnäytetyönä tehtäväksi.

Strategian pohjaksi järjestetään kaksi kehittämispäivää, joihin osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Mukaan kutsutaan myös luottamushenkilöitä ja asiakkaiden edustajia. Kehittämispäivät järjestetään yhteisöllistä oppimista edistävinä työpajoina, joissa asetetaan tavoitteet, valitaan kehittämiskohteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajoja vetämään otetaan ulkopuolinen asiantuntija.

Uuden Kurikan kirjaston muodostamisen kannalta yhteinen kirjastojärjestelmä on ensiarvoisen tärkeä. Yhteiset aineisto- ja asiakasrekisterit ovat kirjastopalvelun ydin, jonka varassa palvelu toimii. Jalasjärven kirjasto kuuluu Lakia-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isokyrö, Kauhava, Laihia ja Lapua. Kurikka kuuluu Krannit-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki ja Teuva. Uuden Kurikan kirjasto tarvitsee toimiakseen tehokkaasti ja taloudellisesti yhteisen kirjastojärjestelmän. Asiakas käyttää yhtä kirjastokorttia kaikissa Kurikan kirjastopisteissä ja saa tasalaatuista palvelua. Kokoelmaa ja siihen käytettyjä resursseja hyödynnetään tehokkaasti koko kunnan alueella. Palveluprosessit, käyttösäännöt ja maksut yhtenäistetään.

Maakunnallinen kirjastojärjestelmäselvitys Etelä-Pohjanmaalla on alkamassa ja valmistunee huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Selvityksessä ovat mukana Krannit-, Lakia-, Oiva-, Seitti- ja Yty-kimpat sekä Ilmajoen kunnankirjasto. Selvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä Kurikan päätöksenteon pohjana. Yhteisen kirjastojärjestelmän tarve on akuutti, ja siksi Jalasjärven ja Kurikan kirjastojärjestelmät on yhdistettävä. Haemme avustusta Jalasjärven kunnankirjaston irrotukseen Lakia-kannasta ja yhdistämiseen Krannit-kantaan tai Kurikan kaupunginkirjaston irrotukseen Krannit-kannasta ja yhdistämiseen Lakia-kantaan. Toteutamme omalla rahoituksella verkkokirjaston uudelleen indeksoinnin ja verkkokirjaston käyttöoikeuskulut. Hanketyöntekijä tarvitaan valmistelemaan tietokantojen konversiota, parametrien määrittelyä sekä toimimaan projektisihteerinä.

Kirjastolle laaditaan yhteinen kokoelmapolitiikka, jossa määritellään valinnan ja hankinnan sekä varastoinnin periaatteet. Tilastojen 2013 mukaan Jalasjärvellä oli 12,24 nidettä asukasta kohti ja Kurikassa 10,62 nidettä asukasta kohti. Koko maassa oli 7,07 nidettä asukasta kohti. Vuotuiset hankinnat olivat Jalasjärvellä 3,35 % kokoelmasta ja Kurikassa 3,99 % kokoelmasta. Koko maassa hankinnat olivat 4,97 % kokoelmasta. Kansainvälinen suositustaso on 8 % kokoelmasta. Luvut osoittavat, että vanhan aineiston osuus kokoelmistamme on suuri.

Kokoelmien nykytilasta laaditaan selvitys. Selvityksen pohjalta määritellään yhteinen kokoelmapolitiikka, joka takaa resurssien tehokkaan käytön aineistohankinnoissa sekä aineiston riittävän saatavuuden koko kunnan alueella. Tavoitteena on laatia selkeät periaatteet poistoon ja varastointiin, jotta käytönnön kokoelmatyö olisi tehokasta. Hanketyöntekijä selvitys- ja suunnittelutehtäviin on tarpeen.

Hankkeen arviointi

Hankkeella pyrittiin kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhdessä koko henkilökunnan voimin. Koko henkilökunta otettiin mukaan ideointiin, visiointiin ja pohdiskeluun. Yhteistyössä laadittiin Kurikan kirjastojen kehittämisstrategia, jossa toimintaa ohjaavat yhteiset arvot ja yhteinen visio. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi kehittämispäivää, joihin osallistui koko henkilökunta. Hankesuunnitelmaan kirjattu Kurikan kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikka laadittiin. Uusi kokoelmapolitiikka määrittelee hankinta-, poisto- ja varastointiperiaatteet kussakin toimipisteessä.. Hankkeen aikana oli tarkoitus toteuttaa myös palvelutarveselvitys kirjastoautopalvelujen osalta, koska Kurikan kirjasto on hankkimassa lähitulevaisuudessa uutta kirjastoautoa, joka olisi mahdollisesti monipalveluauto. Uusi kirjastoauto korvaisi kaksi vanhaa kirjastoautoa, ja liikennöisi koko Kurikan alueella kahdessa vuorossa. Palvelutarveselvitystä alkoi toteuttaa SeAmk:n opiskelija opinnäytetyönään, mutta opinnäytetyö on Kurikan kirjastosta johtumattomista syistä vielä keskeneräinen. Valmistumassa, mutta ei hankkeen aikataulussa.

Hankkeella oli tarkoitus irroittaa Jalasjärven kunnankirjasto Lakia-tietokannasta ja liittää se Krannit-tietokantaan. Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, koska Kurikan ja Jalasjärven kuntaliitoksen jälkeen Eepos-kirjastojen konversio oli jo hyvin lähellä, ja irroituksesta ja liittämisestä säästyvä summa suunniteltiin käytettävän Kurikan ja Jalasjärven kirjastojen tietokantojen liittämiseen Eepos-tietokantaan. Suunnitelma muuttui, kun selvisi, että pienet kirjastot, joihin Kurikkakin luettiin kuuluvaksi, eivät joudu maksamaan Eepos-tietokantaan liittymisestä.

Yhyres hyvä tuloo -hankkeesta jäi siis käyttämättä palvelutarveselvitykseen ja tietokantojen yhdistymiseen varattu summa. Tämä summa on sovittu kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli ketosen kanssa siirrettäväksi ja hyödynnettäväksi Eepos-kirjastojen kokoelmapolitiikkaan.

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kurikan kirjastojen kehittämisstrategia

Kurikan kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikka

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kurikan kirjastojen kehittämisstrategia

Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan kirjastojen henkilökunta laati yhdessä kehittämisstrategian koko organisaatiolle. Laadittu kehittämisstrategia ohjaa toimintaa ja asettaa sille tavoitteet. Kurikan kaupunginkirjaston visiona on olla inspiroiva, kehittyvä ja kehittävä. Rikkautenamme on ammattitaito sekä monipuoliset sisällöt ja palvelut. Kurikan kirjasto haluaa olla iloinen, näkyvä ja tiedottava. Kurikan kirjaston arvoja ovat tasa-arvoisuus, asiakaslähtöisyys, yhdessä onnistuminen ja innovatiivisuus. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 950
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi