Yksi maailma – monta kulttuuria, kirjastossa löydät ne kaikki
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96 (Papinkatu 20)
06101
Kirjaston puhelin : 
(019) 520 2417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aleksi Haapanen
Puhelin : 
019 520 2421
Sähköposti : 
aleksi.haapanen@porvoo.fi
Kuvaus : 

Porvoon kaupunginkirjasto sekä Sipoon, Askolan ja Pornaisten kunnankirjastot järjestävät monikulttuurisen tapahtumasarjan kirjastoissa yhdessä maahanmuuttajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Taustaa

Vuoden 2015 aikana muuttoliike Eurooppaan ja Suomeen on lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Monet tulijoista ovat pakolaisia, jotka hakevat turvapaikkaa Suomesta. Vastaanottokeskuksia on perustettu myös Itä-Uudellemaalle.

Turvapaikkahakemusten käsittely voi kestää kuukausia, jopa vuosia, minkä ajan hakija asuu alueella päätöstä odottaen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muuttoliike Suomeen jatkuu aiempaa runsaampana myös tulevaisuudessa.

Yleinen kirjasto on julkinen tila, johon kaikki voivat tulla riippumatta sosio-ekonomisesta asemasta, sukupuolesta, iästä, kulttuuritaustasta, uskonnosta jne. Tästä syystä kirjasto soveltuu paikkana hyvin erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien sekä näkemysten ja kokemusten kohtaamiseen. Tätä työtä kirjasto tekee päivittäin myös kokoelmansa – kirjallisuuden, lehtien, elokuvien ja musiikin – avulla.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tarjota alueelle muuttaneille uusille asukkaille tilaisuus tutustuttaa kuntalaisia kulttuuriinsa ja sen erityispiirteisiin vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa sekä tarjota mahdollisuutta yhdessä tekemiseen ja kokemiseen. Kulttuurien kohtaamiset lisäävät tietämystä eri kulttuureista. Parhaimmillaan niiden kautta voidaan synnyttää rakentavaa vuoropuhelua ja lisätä keskinäistä ymmärrystä.

Tapahtumissa esitellään erilaisia kulttuurin ilmenemismuotoja, kuten ruoka- ja tapakulttuuria, taidetta, musiikkia, tanssia, vapaa-ajanviettotapoja, sisustamista, pukeutumista, esinekulttuuria, lasten- ja nuorten kulttuuria, leikkejä ja pelejä. Näiden kautta voidaan kyetä näkemään ja ymmärtämään laajempia erityispiirteitä maailmankatsomuksissa ja maailmankuvissa sekä yksilön, perheen ja yhteiskunnan suhteissa. Hankkeen toisena tavoitteena on tehdä kirjastoa tutuksi uusille käyttäjille ja uusille käyttäjäryhmille. Kolmantena tavoitteena on, että kirjaston henkilökunta saa kokemusta ja uusia välineitä kohdata monenlaisista kulttuuritaustoista tulevat kirjaston käyttäjät.

Toteutus

Järjestetään erilaisia tapahtumia kirjastossa. Tapahtumat toteutetaan yhdessä maahanmuuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumien tarkka sisältö ja muoto selviävät yhteistyön ja keskustelun kautta.

Tapahtumat järjestetään joko laajempien alueiden perusteella (Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Afrikka), maittain (Afganistan, Burma, Iran, Somalia, Syyria) tai väestöryhmittäin (Itä-Euroopan romanit).

Tapahtumat eivät edellytä laajaa kielen osaamista, vaan tapahtumissa käytetään enimmäkseen muita viestintätapoja ja keinoja kuin kieltä.

Esimerkkejä tapahtumista: ruoka, musiikki, tanssi, näytelmät, nukketeatteri, satupiknikki, muistelutilaisuus, työ- ja askartelupajat, esineet, valokuvat, taide, kirjallisuus. Pääpaino on edellisillä, mutta myös luennot ovat mahdollisia, mikäli sellaiseen on aihetta ja mahdollisuuksia. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon myös lapset ja lapsiperheet.

Tapahtuman teemoja liitetään tapahtumien aikana kirjaston muihin näyttelyihin ja tapahtumiin soveltuvin osin, esimerkiksi lukupiireissä voidaan käsitellä teemaan sopivaa kirjallisuutta.

Tapahtumista pyritään luomaan konsepti, joka voidaan mahdollisimman helposti siirtää kirjastosta toiseen.

Aikataulu

Porvoon kaupunginkirjastossa järjestetään syksyllä 2016 kolme tapahtumaa ja keväällä 2017 kolme tapahtumaa.
Pornaisten kunnankirjastossa järjestetään syksyllä 2016 yksi tapahtuma ja keväällä 2017 yksi tapahtuma.
Sipoon kunnankirjastossa järjestetään syksyllä 2016 kaksi tapahtumaa ja keväällä 2017 kaksi tapahtumaa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pornaisten kunnankirjasto / Sipoon kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Multicultural Association of Porvoo
Porvoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut
Suomen Punainen Risti, Porvoon osasto

Aiemmat hankkeet: 

Maailmaa ymmärtääkseen on tunnettava sen ilmiöitä, Vaasan kaupunginkirjasto.
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/maailmaa-ymm%C3%A4rt%C3%A4%C3%A4kseen...

Aloituspäivämäärä : 
15/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 420
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 020
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi