Järjestä:

Lainaa vain! Perheet lorujen ja lastenkirjallisuuden pariin vauva-ajasta lähtien 2015

Tämän hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä lukuharrastuksen lisääminen. Hanke toteutetaan monimuotoisena; järjestetään erilaisia tilaisuuksia niin vanhemmille, lapsille kuin perheillekin. Hankkeessa tuotetaan materiaalia, joka jää käyttöön hankkeen jälkeenkin.

Koko kylä lukee 2 2015

Jatkohanke Koko kylä lukee -hankkeelle

Omatoimilainaus Ylä-Savon kirjastoissa 2015

Hanke on Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon yhteishanke, jossa ovat mukana Iisalmen, Keiteleen, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot. Kirjastoihin hankitaan omatoimi-lainausautomaatit. Kirjastoverkkoon tulee uusi kirjastojärjestelmä v.

Iloista eloa 2015

Rautavaaran kirjasto toteuttaa yhteistyössä Rautavaaran kulttuuritoimen kanssa Iloista eloa -hankkeen 1.4.-30.9.2015 välisenä aikana.
Hanke muodostuu kirjastolla järjestettävistä kirjailijavierailuista ja satutunneista.

Hankkeen päätavoite on saada kuntalaiset aktiivisemmiksi kirjastonkäyttäjiksi.

Tavoitteena on edistää lukemista ja kirjallisuuden harrastamista, antaa kuntalaisille elämyksiä ja positiivisia kokemuksia ja lisätä lukuharrastusta ja kirjaston palvelujen käyttöä.

ETSI, LUE JA ESITÄ - TEHOA KIRJASTON JA KOULUN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN 2015

Tavoitteena tehostaa projektiluontoisesti kirjaston nykyistä tiedonhaun opetusta ja lukemisharrastuksen edistämistä peruskoulun alakoululaisille. Tavoitteena on ottaa huomioon uusi opetussuunnitelma ja kartoittaa sen tuomat mahdollisuudet kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada aikaan uusia käytänteitä kirjaston ja koulun välille tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetukseen. Hankkeessa pyritään myös saavuttamaan kaikki alakoululaiset kirjavinkkauksella ja lukukampanjalla lukuinnon herättämiseksi.

TABLETIT KÄTEEN JA TIEDONHANKINTAAN 2015

Jotta tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetusta koululuokille voitaisiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, tavoitteena on hankkia kirjastolle 15 taulutietokonetta. Tiedonhankinnan opetus voidaan järjestää helposti paikasta riippumatta. Tabletteja voidaan hyödyntää lisäksi muiden ryhmien, kuten esimerkiksi senioreiden, opetuksessa.

KIRJAILIJAVIERAILU LUKUINTOA NOSTAMASSA 2015

Hankkeen tavoitteena on nostattaa lukuintoa ja herättää keskustelua suositun kirjailijan vierailulla. Kohderyhmänä ovat aikuiset ja ikäihmiset.

Kirjasto tutuksi -leikkipaketti esikoululaisille 2015

Hankkeen tavoitteena on laatia moniosainen Kirjasto tutuksi -leikkipaketti kirjastovierailujen elävöittämiseksi. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat esikoululaiset, mutta paketin on tarkoitus olla muunneltavissa 5-8-vuotiaille.

Kehittämistarpeet

Verkkokirjaston velhoiksi! 2015

VERKKOKIRJASTOHANKE: Verkkokirjaston velhoiksi!

Lukukoira kuuntelee ja vinkkaa 2015

LASTEN KIRJASTOHANKE – LUKUKOIRA KUUNTELEE JA VINKKAA

Nuoret + videokamera = tarina 2015

Hankkeen tavoitteena on innostaa yläkoululaisia tarinan tuottamiseen videotyöpajojen avulla ja sitä kautta kirjojen ja lukemisen pariin esimerkin voimalla. Tavoitteena on myös tarjota tietoa tekijänoikeuksista.

Kirjasta näytelmäksi : monitaiteellisuutta alakouluun 2015

Lukemisharrastuksen lisääminen alakouluissa. Lukemisen lisäksi oppilaille annetaan tilaisuus omien tekstien tuottamiseen luetun pohjalta tarinan ja käsikirjoituksen muodossa, näyttelemiseen ja itsensä ilmaisemiseen sekä esiintymiseen. Tavoitteena on myös rohkaista oppilaita monitaiteellisuuteen.

Kyytiä e-aineistoille! 2015

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjastoon hankittavien sähköisten aineistojen käyttöä. Hankkeen avulla pyrimme saamaan e-aineistot heti aktiivisesti lainaan.

Asiakkaiden osallistaminen kirjastopalveluiden kehittämiseen Kuopion kaupunginkirjastossa 2015

Hankkeessa lisätään asiakkaiden osallisuutta Kuopion kaupunginkirjaston kirjastopalvelujen kehittämisessä ja palvelujen muotoilemisessa.

Kohtaamisia kirjastoissa ja kouluissa 2015

Kolmen kirjaston yhteistyönä toteutettu kirjailijavierailujen sarja, jonka tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja elämyksiä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja mahdollistaa säännöllisesti kokoontuvien kirjallisuuskerhojen perustaminen. Kerhot lisäävät lukumotivaatiota ja kirjallisuuden harrastamista lähiseuduilla.

Kirjava 2014

Laitosasukkaiden aktivoiminen ja kirjaston vuoropuhelu vaikeimmin tavoitettavan kohderyhmän kanssa. Palkataan henkilö käymään kerran kuukaudessa hoitolaitoksissa ja palvelukodeissa. Asukkaille järjestetään muistelutuokioita ja pienimuotoisia taideprojekteja. Yhteinen Vesannon ja Tervon kirjastojen hanke.

Library. I love it! Kansainvälinen konferenssi Iisalmessa elokuussa 2014 2014

Iisalmen kaupunginkirjasto on mukana EU -rahoitteisessa Grundtvig- elinikäisen oppimisen toimintaohjelmassa Library. I love it! Hankkeella haetaan käytänteitä ja malleja, joissa kirjaston merkitys elinikäisessaä oppimisessa on entistä tärkeämpi. Kansainvälisellä yhteistyöllä halutaan lujittaa kirjastojen asemaa tämän päivän yhteiskunnassa.

Vieremän kunnankirjaston juhlavuosi 2014 2014

Vieremän kunnan kirjastolaitos täyttää 90 vuotta 4.3.2014. Juhlavuoden merkeissä on tarkoitus järjestää erilaisia tapahtumia niin aikuisille, nuorille kuin lapsillekin. Lisäksi juhlavuonna pyritään markkinoimaan kirjaston ja kirjastoauton tarjoamia palveluja tiedottamisen ja erilaisten tapahtumien avulla.

Kaavilla soi kirjastoblues 2014

Vuonna 2014 Kaavi Blues -tapahtuma viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Kaavin kirjasto yhtyy bluesväen kanssa juhliin pystyttämällä kesäkuuksi Kaavi Blues 10-vuotisvalokuvanäyttelyn ja sen yhteyteen bluesjamit yhteistyössä Ville Haatasen ja Kaavi Blues ry:n kanssa. Talvi-iltana kirjastossa soi blues kaihoten mennyttä juhlablueskesää.

Kirjastopalveluja ikäihmisille 2014

Tavoitteena on kartoittaa ikäihmisille suunnatun erityispalvelun tarve, millaisia palveluita toivotaan (koti, kirjasto, palvelukeskukset). Etsitään yhteistyökumppaneita (eläkeläisjärjestöt, vanhusneuvosto, sosiaalitoimi, palvelukeskukset, vanhusten lähipiiri). Kehitetään ikäihmisille sopivia palvelumuotoja entisten mm. kotipalvelun lisäksi (kirjaston asiakaspalvelu, Celia-kirjastosta tiedottaminen, tapahtumat, lukupiirit ”ikäihmisten iltapäivät”, Vanhusten viikko, Seniori Surf –päivä jne.) ja toteutetaan uusia ideoita. Pyritään löytämään Kiuruveden kirjastolle sopivia ikääntyvien ihmisten palvelumenetelmiä

Sivut