Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke 2016

Toteutetaan osaamiskartoitus Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle. Tavoitteena on vahvistaa Lapin kirjastojen yhteistyötä, henkilöstön ammatillista osaamista ja varmistaa se, että Lapin kirjastopalvelut säilyvät laadukkaina myös tulevaisuudessa. Henkilöstön osaamisella varmistetaan strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen, luodaan suuntaviivat tulevalle kehitykselle ja saadaan käytännön työkalu tulevien kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen pohjaksi.

Osaamisella parempaa asiakaspalvelua Keski-Pohjanmaan kirjastoissa 2015

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa Keski-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnan osaamista, sen vahvuuksia ja osaamisvajeita sekä saatujen tulosten perusteella saattaa kirjastojen henkilöstön osaaminen ajan tasalle koulutussuunnitelman mukaisesti.

Osaamisen koko kuva Louna-kirjastoissa 2014

Hankkeessa laaditaan Louna-kirjastojen lähitulevaisuudessa tarvitsemat keskeiset osaamisalueet osaamiskartaksi, jonka avulla laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelmat ja suunnitelmat siitä, miten tarvittavaa osaamista hankitaan, ylläpidetään ja kehitetään. Jatkossa osaamiskarttaa on mahdollisuus käyttää myös osaamisen kehittämisen seurannassa, kehityskeskusteluissa sekä mm. perehdyttämisessä.

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa 2013

Hankkeen tavoitteena on tehdä osaamiskartoitus Kotkan, Haminan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kirjastojen henkilökunnalle. Tulosten analysoinnin jälkeen laaditaan koulutussuunnitelmat koko alueen, kirjastojen ja yksilöiden tasolla. Keskeisimpien esiin nousevien aiheiden pohjalta järjestetään kolme yhteistä koulutuspäivää, joista vähintään yksi kohdistuu asiakaspalveluun.

Osaaminen jakoon Päijät-Hämeen kirjastoissa 2013

Hankkeen tavoitteena on saattaa kirjastojen henkilöstön osaaminen ajantasalle ja parantaa kirjastojen mahdollisuuksia työssäoppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Hankkeen kohderyhmänä on Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen koko henkilöstö.

Keski-Suomen yleisten kirjastojen arviointimalli 2012

Projektin tavoitteena oli luoda yleisten kirjastojen johtamisen ja henkilöstöhallinnon arviointimalli. Osana hanketta tuotettiin myös yleisten kirjastojen henkilöstön osaamisalueet. Osaamisalueiden pohjalta tehtiin arviointikehikko, jonka voi toteuttaa esim webropol -ohjelmalla.

okm
avi