Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Työkierrolla uutta osaamista organisaatioon 2016

Hankkeen tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja osaamista kirjastojen välillä sekä synnyttää uusia yhteistyöverkostoja.

Vaihtelu virkistää – työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa / Omväxling förnöjer! – arbetstagarutbyten i biblioteken i Nyland 2015

Vaihtojen tavoitteena on tukea kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämistä vertaisoppimisen avulla sekä jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä alueen kirjastojen välillä.

HEILIT KIERTOON: TYÖKIERTOA ETELÄ-KARJALASSA 2014

Etelä-Karjalan kirjastot muodostavat vuonna 2013 kirjastokimpan. Työkiertohankkeessa pyritään saamaan Etelä-Karjalan kirjastojen henkilökunta tutustumaan toisiinsa, vertailemaan erilaisia työtapoja ja -menetelmiä, jakamaan hyviä käytäntöjä ja osaamista sekä verkostoitumaan ja ylläpitämään ammatillista yhteyttä kollegoihin. Pyrimme uusiin oivalluksiin ja muutospelon voittamiseen sekä vaikuttamaan positiivisesti henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Kalajoki-Entresse -työkierto 2013

Haetaan rahoitusta Kalajoen ja Espoon Entressen kirjastojen työkiertoon ja palvelujen uudelleenarviointiin ja kehittämiseen. Kalajoelta työkiertoon osallistuu kymmenen kirjastoammattilaista.

Entresse-Kalajoki 2013

Työkierto eli työvaihto Espoon Entressen kirjaston ja Kalajoen kunnankirjaston välillä siten, että molemmista kirjastoista olisi vaihdossa yhtä aikaa 5 henkilöä kolmen päivän ajan.

okm
avi