Järjestä:

Löytyi 20 hanketta.

Satu saavuttaa juhlavuonna 2017

Kirjasto tarjoaa kaikille kunnan alle kouluikäisille 4-6-vuotiaille tasavertainen mahdollisuuden osallistua yhdelle kirjaston teemalliselle satutunnille. Kirjasto tulee tutuksi lapsille, jotka eivät välimatkan vuoksi ole päässeet kirjastoon aiemmin. Satuja ja tarinoita halutaan lainata myös kotiin ja kirjasto saa uusia asiakkaita. Samalla yhteistyö varhaiskasvatuspalveluiden kanssa tiivistyy.

Satusalkut 2017

Ajantasaisen, monipuolisen ohjaus- ja oheismateriaalin hankkiminen kirjastojen satutunteja varten siten, että monipuoliset satutuokiot ovat toteutettavissa kaikissa maakunnan kirjastoissa.

Itsenäisyyden ajan satukuvia 2017

Hankkeen tavoite on edistää satujen tuntemusta ja lukemista sekä esitellä valituilta osin suomalaista satuhistoriaa. Välitön tavoite on satuesityksen valmistaminen ja esityksen kiertueen järjestäminen Kainuussa. 

TOIMINTAA TARINOIHIN 2017

Antaa lapsille tarinoiden ja toiminnallisuuden kautta valmiuksia miettiä omaa ja suomalaisuuden taustaa yhdistettynä tekemiseen ja ekologiseen ajatteluun.

Kunnan palvelut kirjastoauton kyytiin 2017

Hankkeen tavoitteena on tarjota kirjastoautolla kunnan palveluita, erityisesti sivistyspalveluita, paremmin kaikenikäisten iittiläisten saataville.

Mobilisoitu Myyräteatteri 2016

Markkinoida uutta kirjastoautoa asiakkaille ja samalla vastata toiveeseen kirjaston jalkautumisesta päiväkoteihin myyränukketeatteri- ja satukiertueiden merkeissä

Medsku-mediakasvatustyöpajat 2016

Hankkeen tavoitteena oli järjestää Hyvinkäälle uudenlaista mediakasvatuksellista yhteistyötä kirjaston ja paikallisten päiväkotien ja koulujen välille. Tavoitteena oli tuottaa heille mediakasvatuspalveluita, joista he voivat itse valita muutamasta kokonaisuudesta ryhmälleen sopivimman toimintasisällön. Hanketyöntekijänä ja pajojen ohjaajana toimi Milla Helminen.

Syntynyt lukemaan : tuttikerholaisesta eskariksi 2016

Alavieskan kunnankirjasto luo hankkeen aikana toimivan ja toistettavissa olevan mallin, jolla tavoitetaan perheet, joissa on 0-6-vuotiaita lapsia. Tavoitteena on innostaa lapset ja samalla aikuisetkin lukemisen maailmaan ja samalla tutustuttaa myös kirjaston muihin palveluihin. Kirjasto toimii lapsiperheiden yhteisöllisenä ja yhteisenä tilana.

Kirjaston elämyksellinen kekriviikko satuillen ja tarinoiden 2016

Kirjastossa järjestetään marraskuun ensimmäisellä viikolla kekriperinteeseen liittyen tapahtumia. Kirjaston tiloihin rakennetaan satuhuoneita, kummitusluola ja "yökirjastoa" varten lavastetaan halloween-teemalla elokuvatila. Lapsia ja nuoria kutsutaan elämykselliseen kirjastoon.

Koskettavaa lukemista: tunnusteltavia kuvakirjoja satutuokioihin 2016

Näkö- ja monivammaisille tarjottavien kirjastopalvelujen edistäminen, satutuokioiden ja muiden lasten ryhmätilanteiden elävöittäminen.

Taitoja ja tarinoita - kirjailoa kyliin ja kulmille 2015

Kirjaston tapahtumatuotantoa monipuolistamalla edistää eri ikäryhmien lukemisharrastusta sekä tuoda esiin kirjaston rooli erilaisten taitojen ja harrastusten kehittämisessä.

Kulttuuribussi Kyrönmaalle 2014

Hankkeen tarkoituksena on entisestään vahvistaa ja monipuolistaa kuntarajat ja sektorit ylittävää moniammatillista yhteistyötä Kyrönmaan alueellamme.

Vuosina 2012 ja 2013 on järjestetty Isonkyrön ja Laihian kuntien lapsille viikon mittainen sanataide-satubussi kiertue. Kirjastoauto muuntui satubussiksi. Aiempina vuosina satubussissa on käynyt päivittäin 2-40 lasta. Lasten kesätoiminnalle on tilausta ja innostavaa sanataide- ja satuiluperinnettä olisi hyvä jatkaa tulevanakin kesänä.
Hyvin onnistuneesta kokeilusta ilahtuneena ja innostuneena olemme päättäneet laajentaa toteutusta ja järjestää 2014 kahden viikon mittainen Kulttuuribussi kierros Kyrönmaan alueella. Tapahtumia ja ohjelmaa on lsuunniteltu sekä syrjäkylien lapsille että senioreille.

Satumaisen liikuttava kirjastoretki 2013

Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille päiväkoti-ikäisille lapsille mahdollisuus päästä kirjastoon välimatkoista huolimatta ja tukea lasten henkistä hyvinvointia tarjoamalla positiivisia elämyksiä itse tekemisen ja kokemisen kautta.

Satusalkut kirjastossa 2013

Kurikan kirjaston ja Satumumman yhteistyönä rakennettavat teemalliset satusalkut jotka kulkevat Satumumman kanssa maailmalla ja joita kirjasto "hallinnoi". Satusalkut ovat tarkoitettu käytettäväksi niin kirjaston kuin varhaiskasvatuksen puolella.

Bittivirrassa kirjastoon! Interaktiivinen tekniikka luo virtuaalisen kylän, yhdistäen kirjaston, koulun, päivä - ja seniorikodin 2012

Hankkeen päätarkoitus on saada kirjastoon asianmukaiset laitteet ja päästä niiden avulla tuottamaan sisältöjä päiväkoti- ja kouluikäisille sekä vanhuksille. Hankkeessa mukana olevien Keski-Espoon alueella toimivien koulujen, päiväkotien ja palvelutalon lisäksi vain kirjastosta puuttuu etäneuvottelutekniikka.

Satupiiri 2011

Kangasalan uuteen pääkirjastoon hankitaan digitointilaitteisto, joka sijoitetaan tietotorin vieressä sijaitsevaan Kangasala-huoneeseen. Samassa tilassa ovat myös mikrofilmien- ja korttien lukulaitteet. Asiakkailla on mahdollisuus muuntaa LP-levyjä, c-kasetteja ja VHS-kasetteja digitaaliseen muotoon.

Kuono kohti kirjastoilveksen polkua 2011

Päiväkoti-ikäiset kirjastoon läheltä ja kaukaa. Päiväkodit ja perhepäivähoito ovat kirjaston tärkeä ja aktiivinen yhteistyökumppani Heinolassa. Haluamme kehittää yhteistyötämme edelleen: yhteisenä tavoitteena on taata kaikille lapsille mahdollisuus käydä kirjastossa välimatkoista huolimatta.

okm
avi