Järjestä:

Löytyi 28 hanketta.

Lehtilukusali ylivieskalaisten omatoimitilaksi 2018

Ylivieskan kaupunginkirjastossa kaivataan kuntalaisten kokoontumis-, työskentely- ja palvelutilaa, joka olisi helposti saavutettavissa laajoilla aukioloajoilla ja myös liikuntarajoitteisille. Hankkeen tarkoituksena on varustaa kirjaston alakerrassa toimiva lehtilukusali omatoimikirjaston tekniikalla, joka mahdollistaa sisäänpääsyn katutasosta ja asiakkaita paremmin palvelevina, laajennettuina aukioloaikoina sekä tarjoaa kokoontumiseen sopivaa tilaa.
Hanke tukee Teemaa 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Kirjaston tiloja kehitetään yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevana, avoimena tilana. Poistetaan kuntalaisten osallistumisen esteitä, vahvistetaan eri kulttuuriryhmien vuoropuhelua ja edistetään avointa tiedonsaantia.

(Valtionavustukset kirjastoille 2006)

Älykäs varausjono 2017

Hankkeen tavoitteena on luoda täysin uusi toimintamalli varausjonojen käsittelyyn.

Hanke toteuttaa teemaa 5: Uusi kirjasto.

Utveckling av Blankanätverket 2017-2018 2017

Att Blanka har tidsenliga och flexibla program och biblioteksdatabas som är anpassade efter våra behov och möjliggör verksamhet som fokuserar på service till kunden

Elävä varasto 2016

Pyhäjoen ja Merijärven kirjastot haluavat tutkia mitä niitten kirjavarastot pitävät sisällään. Löydöistä tehdään näyttelyitä ja vinkkauksia. Hankkeeseen palkataan työntekijä.

Yhteistyöllä ja yhteisillä käytännöillä lisää asiakasvaikuttavuutta 2016

Porvoon kaupunginkirjasto ‒ Uudenmaan maakuntakirjasto hakee hankeavustusta Uudenmaan kirjastojen yhteistyön kehittämiseen ja palveluiden harmonisointiin. Hanke on osaprojekti kirjastojärjestelmä- ja asiakasliittymäyhteistyön kehittämisessä.

Hankkeen tausta

Asiakasnäkökulmaa asiointiin ja sujuvuutta kirjastotyöhön 2016

Mäntsälän kirjastoon tulee uusi viiteen lajitteleva palautusautomaatti sekä lainaus-/palautusautomaatti vuoden 2015 lopulla. Vanhasta kirjastojärjestelmästä ollaan luopumassa ja tavoitteena on että uusi tai päivitetty järjestelmä olisi käytössä ennen kesää 2016.

Rajaton kirjasto 2016

Pohjanmaan alueen ruotsinkielinen Fredrika -kirjastokimpan kirjastot ja Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto käynnistivät Pohjanmaan kirjastoverkko-hankkeen keväällä 2015. Hankkeen tavoitteena oli löytää seudullinen yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen kustannustehokkaasti ja joustavasti. Yhteistyömallissa täytyy ratkaista: järjestelmärajat ylittävät tekniset ratkaisut, logistiikka ja hallinnointimalli. Tekniset ratkaisut pyritään tekemään avoimesti kansainvälisiä standardeja ja kansallisia suosituksia noudattaen. Hankkeen tekninen toimintamalli ja standardit on käsitelty Katve-työryhmässä ja tekninen toteutusmalli on tarkentunut alkuperäisen hankkeen kirjoittamisen jälkeen.
Hankkeessa tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa sekä asiakkaat että kirjaston henkilökunta voivat kokea kirjastopalvelut yhtenäiseksi ja sujuvaksi kokonaisuudeksi. Tämä edellyttää kirjastojärjestelmien ja verkkopalvelujen kehittämistä edelleen, joihin Pohjanmaan kirjastopalveluverkko -hankkeen saama osittainen rahoitus ei riitä toteuttamaan kaikkia vaadittuja tehtäviä.

Yhyres hyvä tuloo - Jalasjärven ja Kurikan kirjastojen yhdistyminen 2015

1.1.2016 Jalasjärven kunta yhdistyy Kurikan kaupunkiin. Hankkeella pyritään kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhteisin voimin ja ajatuksin koko kaupungissa. Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia.

Anders ja Melinda II-vaihe 2015

Anders ja Melinda II -vaiheessa jatketaan I vaiheessa aloitettua Anders -tietokannan valmistelua aineistosiirtoon ja toteutetaan aineistosiirto Melindaan. II -vaihe sisältää enemmän teknisiä toimin-toja, kuten Anders -tietokannan teknisen tutkimisen, joukkomuutokset, poistoajan ja ISBD -konversion, koeaineistosiirrot, Melinda-ID:n ajamisen kantaan ja lopulta varsinaisen aineistosiirron. Lisäksi päätetään I -vaiheessa alkanut Anders -kirjastojen luetteloijien koulutus- ja organisointitehtävät.

Kohti kimppaa - Origo-kirjastojen kirjastojärjestelmän vaihdon ja OUTI-kirjastokimppaan liittymisen valmistelu 2015

Hankkeessa valmistellaan neljän Pohjois-Pohjanmaan kunnan ja kaupungin kirjaston yhteenliittymistä jo olemassa olevaan OUTI-kirjastokimppaan. Mukana ovat Kuusamon ja Pudasjärven kaupunginkirjastot sekä Taivalkosken ja Utajärven kunnankirjastot. 

Selvitys Pohjanmaan alueen kirjastokimppojen kirjastojärjestelmien yhdistämisen ja kuljetuslogistiikan toiminnallisista edellytyksistä 2014

Selvityksessä tarkastellaan Etelä-Pohjanmaan kirjastojen, Vaasan kaupunginkirjaston ja Kokkolan alueen Anders-kirjastojen tietokantojen yhdistämisen edellytyksiä yhteiseksi kirjastojärjestelmäksi sekä yhteisen aineiston kuljetuslogistiikan luomisen edellytyksiä kirjastojen välille

Uudenmaan kirjastojen yhteistyö 2014

Porvoon kaupunginkirjasto ‒ Uudenmaan maakuntakirjasto hakee hankeavusta projektityöntekijän palkkaamiseksi selvittämään Uudenmaan maakunnan yleisten kirjastojen yhteistyön kehittämistä.

Heili Kakkonen 2014

Etelä-Karjalan Heili-kirjastot hakevat tietokantojen yhdistämiseen liittyviin kustannuksiin hankerahaa, jolla palkataan hanketyöntekijä tekemään sekä Heili-kirjastojen yhteisen tietokannan siivoustyötä että jatkamaan kokoelmien arviointityötä vuoden 2014 - 2015 aikana. Hankkeessa tehdään asiakkaille tutuksi uusi kirjastojärjestelmä ja Heili-kirjastojen palvelut. Jatkossa Etelä-Karjalan kirjastoilla on elävät, laadukkaat ja ajantasaiset kokoelmat, joita asiakkaat käyttävät tehokkaasti käyttäjäystävällisen ja luotettavan verkkokirjaston avulla.

Meidän yhteinen kirjasto : Lapin yhteinen kirjasto - projektin jatkohanke 2014

Hankkeen tavoitteet:
• Vahvistaa Lapin yleisten kirjastojen yhteistyötä
• Valmistella Lapin yleisten kirjastojen käytäntöjen yhtenäistämistä tulevaa kirjastojärjestelmäyhteistyötä varten
• Valmistella Lapin PallasPro- ja Origo-kirjastojärjestelmien tietokantoja järjestelmänvaihtoa varten

Palveluympäristön raportointipalvelu kirjastotoimelle 2014 2014

Raportointipalvelu tulee koostumaan kahdesta internetin kautta käytettävästä päätoiminnosta, joita ovat anonymisoiva tiedostopalvelu ja graafinen nettiraportointi. 

Modernit työkalut käyttöön koulukirjastojen pyörityksessä 2014

Modernit työkalut käyttöön koulukirjastojen pyörityksessä -hankkeen tavoite on parantaa ja selkeyttää asiakaspalvelua, turvata koulukirjastojen toimintaa sekä helpottaa kirjastotoiminnan pyörittämistä koulun ja kirjaston yhteistyönä.

Kuopion kaupunginkirjaston aineistotietokannan valmistelu konversioon 2014

Useiden kuntaliitosten ja tietokantakonversioiden seurauksena Kuopion kaupunginkirjaston tietokanta sisältää runsaasti virheellisiä, puutteellisia tai tuplatietueita, jotka pitää korjata ennen seuraavaa järjestelmänvaihtoa ja marc21-konversiota.

Sivut

okm
avi