Järjestä:

Löytyi 9 hanketta.

Kirjastoyhteistyön tiivistäminen Etelä-Pohjanmaalla 2016

Hankkeen tavoite on kirjastoyhteistyön syventäminen ja kirjastopalvelujen tuottaminen tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hankealueella.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2015-2016 2015

Målsåttningen med projektet är att vidareutveckla Fredrikabibliotekens webbplats samt internt skola webbadministratörer inom nätverkets bibliotek.

Selvitys Pohjanmaan alueen kirjastokimppojen kirjastojärjestelmien yhdistämisen ja kuljetuslogistiikan toiminnallisista edellytyksistä 2014

Selvityksessä tarkastellaan Etelä-Pohjanmaan kirjastojen, Vaasan kaupunginkirjaston ja Kokkolan alueen Anders-kirjastojen tietokantojen yhdistämisen edellytyksiä yhteiseksi kirjastojärjestelmäksi sekä yhteisen aineiston kuljetuslogistiikan luomisen edellytyksiä kirjastojen välille

Meidän yhteinen kirjasto : Lapin yhteinen kirjasto - projektin jatkohanke 2014

Hankkeen tavoitteet:
• Vahvistaa Lapin yleisten kirjastojen yhteistyötä
• Valmistella Lapin yleisten kirjastojen käytäntöjen yhtenäistämistä tulevaa kirjastojärjestelmäyhteistyötä varten
• Valmistella Lapin PallasPro- ja Origo-kirjastojärjestelmien tietokantoja järjestelmänvaihtoa varten

Keskipisteessä asiakas 2012

Hankkeen aikana Aalto- ja Keprikirjastot sekä Laukaan kunnankirjasto, yhteensä 20 keskisuomalaista kuntaa, uusivat sekä asiakasliittymänsä että tuotantojärjestelmänsä.
Kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston uudistamisella tähdätään seudullisen yhteistyön syventämiseen ja tehokkaaseen kirjastopalvelujen tuottamiseen.
Tavoitteena on toisaalta kirjastojen tietojärjestelmäyhteistyön tehostaminen, toisaalta yhteisten seudullisten palvelujen luominen erityisesti asiakkaille, mutta myös kirjastojen henkilökunnan käyttöön.
Maakunnan kirjastoverkkoa suunnitellaan kokonaisuutena ja luodaan seudun kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeessa tarkistetaan myös seudullisen yhteistyön rajaukset suhteessa maakuntakirjastotoimintaan.

Uuteen tietojärjestelmään Uuraisten kunnankirjastolla 2012

Hankkeen tarkoituksena on hankkia Uuraisten kirjastolle uuden tietojärjestelmän vaatimat ohjelmat ja laitteet sekä taata henkilöstölle riittävä tekninen tietotaito. Myös markkinointi, henkilötökoulutus ja tiedotus kuuluvat hankkeeseen.

Lapin yhteinen kirjasto 2011

Hankkeessa selvitetään tarjolla olevia kaupallisia kirjastojärjestelmiä sekä Lapin kirjasto-kimpan laajenemismahdollisuuksia Etelä-Lapin kirjastoihin.

okm
avi