Järjestä:

Löytyi 48 hanketta.

Pelaillen tiedonhakuun 2018

Hankkeen lteema 2: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus
Avoimen ja luotettavan tiedonsaannin edistäminen lähdekriittistä osaamista vahvistamalla

Tavoitteena on tukea nuorten tiedonhaun ja -hankinnan taitoja ja tuottaa tähän tarkoitukseen lautapeli, joka pohjautuu Helsingin julkisen liikenteen linjakarttaan. Hankkeessa pelin sisältö suunnitellaan nuorten ja yläasteikäisten näkökulmasta. Peli on kuitenkin jatkossa helposti muokattavissa eri-ikäisten kohderyhmien, esimerkiksi ikääntyneiden tarpeisiin. Pelin pohjalta voi kirjastossa järjestää peli-iltoja eri-ikäisille kuntalaisille.
Hankkeessa kirjastohenkilökunta saa pelillistämisen kautta uutta menetelmäosaamista tiedonhaun ja -hankinnan opetukseen.

Tarustot tutuiksi 2018

Tarustoihin ja historiaan pohjautuva lastenpaja, jossa toimitaan taidetyöskentelyn pohjalta. Tarkoituksena ohjata lapset kiinnostavalla tavalla vihtiläisen historian pariin. 

Kirjan koodi koululaisille 2017

Aktivoida koululaisten kirjastonkäyttöä uusin ja vanhoin menetelmin.

Mediakasvatusta ja virtuaalisia maailmoja 2017

Kirjasto kehittää mediakasvatustoimintaansa ja tarjoaa uudenlaisia kokemuksia sekä palveluita asiakkailleen.

HTC Vive - koe tulevaisuus kirjastossa Live 2017

Hankkeen kärkitavoitteena on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluja, joita ei ole ollut tarjolla aiemmin.

Musta aukko matkalla post fact – yhteiskuntaan: Informaatiolukutaidon opetus toisella asteella 2017

Vaasan kaupungin toisen asteen opiskelijat saavat tällä hetkellä opintojensa aikana satunnaisesti informaatiolukutaidon opetusta ja lukemiseen innostamista. Yhden informaatikon voimin tuhansien opiskelijoiden informaatiolukutaidon opetus ei onnistu.

Hankkeen tavoitteena on luoda suunnitelma, sisällöt ja käytännöt toisen asteen informaatiolukutaidon opetukselle, jotta se olisi mahdollista käytännössä ja että lukion uuden opetussuunnitelman yksi tavoitteista olisi lähempänä toteutumistaan koko toisella asteella:

”Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla.”

Hanke kuuluu teemaan "Oppijan kirjasto".

Digital kompetens på bibliotek 2017

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Opetus hyppää mobiiliin - kirjasto-opetuksen toteuttaminen mobiiliteknologialla 2017

Hankkia Tuusulan kolmeen kirjastopisteeseen tablettitietokoneet ja niiden hallintalaitteet Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen ja vinkkauksen toteuttamiseen osallistavasti, elämyksellisesti ja tasa-arvoisesti.

Uudistusta tableteilla 2016

Kirjaston palveluja halutaan uudistaa ja elävöittää taulutietokoneiden hankinnalla.

Tableteilla tiedonhakuun 2016

Hankitaan kirjastoon asiakkaiden käyttöön langaton verkko ja neljä tablettia.

Ammattikirjallisuuspalapeli 2016

Ammattikirjallisuuspalapeli on tarkoitettu perusopetuksen 6-9 luokille aktiivisen kirjaston käytön opettamiseen. Kirjastojen näkökulmasta ammattikirjallisuuspalapeli tarjoaa motivoivan tavan tutustua kirjaston kokoelmiin ja tiedohakuun pelillisessä kontekstissa. Perusopetuksen tulevan (1.8.2016 alkaen) opetusssuunnitelman näkökulmasta peli yhdistää kaksi läpileikkaavaa teemaa: 1) kirjastojen roolin opetuksessa sekä 2) työelämätiedot ja -taidot.

Ammattikirjallisuuspalapeli yhdistää nämä teemat niin, että peliä voidaan pelta useiden kouluvuosien aikana käytännössä millä tahansa oppitunnilla ja opettaja/rehtori/vanhemmat voivat olla varmoja, että oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Pelissä käytetään kirjaston kirjoja ja oppilaan omaa älypuhelinta pelivälineinä. Oppilas valitsee tutstuttavan ammattialan ja saa siihen liittyvän osaamiskartan. Osaamiskartta on aluksi tyhjä ja oppilas täydentää sitä kirja-arviointien avulla niin, että lopulta kartta/palapeli näyttää oppilaan kiinnostuksen kyseistä ammattia kohtaan.

Sovelluksen tarkoituksena onkin tehdä näkyväksi laajemmat kokonaisuudet: Jos oppilas on kiinnostunut sairaanhoitajan ammatista fiktiivisetn kirjojen vuoksi, on hyvä nähdä millä osaamiskartan alueilla oppilaalla ei olekaan kiinnostusta ammattiin. Esim. sairaanhoitajan ammatista haavelileva oppilas saattaa pitää ihmisten kanssa työskentelstä, mutta lääkehoito tuntuu pahalta useasta syystä. Pelissä saa arvioida sekä tieto- että kaunokirjallisia teoksia, myös oppikirjoja, yleislehtiä ja tiedelehtiä. Ajatuksena onkin kannustaa kriittiseen ajatteluun mahdollistamalla erilaisten aineistojen arviointi samalla kartalla.

Ammattikirjallisuuspalapeli -hanke on Satakirjastojen ja Vaski-kirjastojen yhteishanke, jonka hakijana toimii Luvian kunta. Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaa HeadAI oy. Hankkeessa hyödynnetään Älyhylly -hankkeissa rakennettua teknistä runkoa, joka mahdollistaa pelin käyttöönoton Satakirjastoissa ja Vaski-kirjastoissa hankkeen aikana ilman uusia teknisiä taustaratkaisuja.

Mediataitoja ja uusia maailmoja 2016

Hankkeen tavoitteina on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa ja tiedonhankintakoulutusta, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluita. Hankkeen myötä kirjasto toivoo tavoittavansa kuntalaisia, jotka eivät kirjaston palveluita muuten käytä.

Opetussuunnitelman vanavedessä monilukutaitoon 2016

Haemme hankeavustusta 20 tabletille (määrä, joka tarvitaan koululuokan opeukseen) ja lataus- ja synkronointiarkkuun.

Teematunteja lukiolaiselle 2015

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyössä Tuusulan Lukion kanssa 2-3 eriaiheista teematuntia, jotka tukevat lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarjoavat kirjaston henkilökunnan asiantuntemuksen lukio-opetuksen käyttöön. 

Tänään täällä - aina verkossa : maakunnallinen lasten- ja nuortenkirjastotyö 2015

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto hakee hankeavustusta luodakseen ja käynnistääkseen maakunnallisen lasten- ja nuortenkirjastotyön mallin. Hankkeen aikana käynnistettävä toiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi normaalia maakuntakirjastotyötä. Hankkeen toimintoja ovat kiertävä maakunnallinen pedagoginen informaatikko, lasten- ja nuortenkirjastotyön sisällön tuottaminen ja jakaminen, yhteiset aineistot, mediasisältöjen käyttö hyödyntäen uutta tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kirjastohenkilöstön koulutus.

Mobiilit apuun tiedonhakuun 2015

Mobiililaitteiden hyödyntäminen kirjastonkäytön- ja tiedonhaun opetuksessa.

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Vinkkauksen ja tiedonhaun opetuksen kehittäminen 2015

Hankkeessa kehitetään Limingan kirjaston kirjavinkkausta ja tiedonhaun opastusta.

Sivut

okm
avi