Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Tillbaka till framtiden 2017

Korsnäs bibliotek söker medel för utredning av hur biblioteksverksamheten borde utformas i Korsnäs kommun i framtiden.

Kokoelmasta kohtaamiseen 2016

Hankkeen tavoitteena on kirjaston käytettävyyden lisääminen tietoteknisiä ratkaisuja hyödyntäen. Kokoelmien profiloinnilla uusia ratkaisuja hyödyntämällä tavoitellaan lisätilaa asiakkaiden kohtaamiseen ja viihtyvyyteen. Henkilökunnan työpanosta suunnataan lainausrutiinien hoitamisesta kirjaston sisältötuotantoon.

okm
avi