Järjestä:

Löytyi 13 hanketta.

Millon se auto tullee? – kirjastoautopalvelut ajan tasalle Iissä, Kuusamossa ja Pudasjärvellä 2018

Teema 1 Monipuoliset lukutaidot: (kaikkien väestöryhmien lukemisen edistäminen ja siihen liittyvien toimintamuotojen kehittäminen) ja Teema 3 Elinikäinen oppiminen

Hankkeessa on kolme kokonaisuutta. Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää minkälainen kirjastoauton aikataulu palvelisi kuntalaisia parhaiten. Voisiko kirjastoauto toimia jollakin muulla periaatteella kuin säännöllisellä reittiaikataululla. Toinen tavoite on selvittää miten kirjastoauto voi palvella kouluja uutena oppimisympäristönä ja tukea siten uutta opetussuunnitelmaa. Kolmantena tavoitteena on selvittää minkälaisia uusia yhteistyökumppaneita Iillä ja Kuusamolla voisi olla uuden auton hankinnassa. Miten palvelut järjestetään siinä tapauksessa, että rahoitusta uuteen autoon ei myönnetä.

Kirjastosta kajahtaa : uutta otetta Pirkanmaan kirjastojen musiikkitoimintaan 2016

Hankkeen tavoitteena on tukea ja rikastaa PIKI-kirjastojen eli Pirkanmaan yleisten kirjastojen musiikkitoimintaa sekä saada sille näkyvyyttä.

Mediakasvatus arkeen 2016

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Keski-kirjastojen työntekijöiden ammatillista identiteettiä mediakasvattajina.  Hankkeen myötä mediakasvatus opitaan näkemään osana kirjastoammattilaisen perustehtävää: mediakasvatus on osa kirjaston arkea.

Verkkokirjaston velhoiksi! 2015

Hankkeen tavoitteena on lisätä Rutakko-kirjastojen henkilökunnan valmiuksia uuden Arena-verkkokirjaston täysipainoiseen hyödyntämiseen.

PIKIn Spinal Tap: Pirkanmaan kirjastojen musiikkisisällöt hyllyjen kätköistä käyttöön 2015

Hankkeen tavoitteena on saada näkyvyyttä Pirkanmaan yleisten kirjastojen musiikkitoiminnalle, tiivistää alueellista yhteistyötä, elävöittää kirjastojen musiikkikokoelmia ja tehostaa niiden käyttöä.

Maakuntakirjastotehtäviä vai seutuyhteistyötä? 2015

Valtiontalouden kehyksessä vuosille 2015–2018 osana rakennepoliittisen ohjelman toteuttamista todetaan, että maakuntakirjastojen määrä tullaan vähentämään vuodesta 2016. Maakuntakirjastotoiminnan järjestämisestä on tekeillä selvitys, joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Pohjanmaan kirjastopalveluverkko 2015

Hankkeen tavoitteena on löytää seudullinen yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen.

Uudenmaan kirjastojen yhteistyö 2014

Porvoon kaupunginkirjasto ‒ Uudenmaan maakuntakirjasto hakee hankeavusta projektityöntekijän palkkaamiseksi selvittämään Uudenmaan maakunnan yleisten kirjastojen yhteistyön kehittämistä.

Selvät sävelet Kyyti-kirjastojen musiikkikokoelmiin 2014

Vuonna 2010 toteutettiin Kymenlaaksossa ELY-keskuksen rahoittama Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke, jossa luotiin yhteiset aineiston poisto- ja varastointiperiaatteet Kyyti-kirjastoille. Hankkeessa oli mukana aikuisten kirja-aineisto, myöhemmin myös lasten aineisto, mutta ei musiikki- ja av-aineistoa. Tämän hankkeen tarkoituksena on laatia selvitys Kymenlaakson musiikkikirjastojen kokoelmien ja varastojen nykytilanteesta sekä luoda yhteiset poisto- ja varastointiperiaatteet tälle aineistolle. Valmistuessaan hanke voisi toimia pilottina ja mallina vastaaville kirjastokimpoille.

Yhdessä Hämeen härkäteillä-seudullisen kirjastoautotoiminnan kartoitus 2014

Hankkeen tarkoituksena on selvittää seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia ja kartoittaa mahdollisuuksia yhdistää ja järkevöittää reittejä. Lisäksi hankkeen tarkoitus on auttaa varautumaan mahdolliseen tilanteeseen, ettei alueelle saada rahoitusta samanaikaisesti kolmeen uuteen kirjastoautoon.

Myötävirtaan! 2013

Myötävirtaan on Pielisen kirjastojen - Ilomantsin, Lieksan ja Nurmeksen - yhteishanke, jonka tavoitteena on laatia Pielinen-kirjastokimpan käyttöön kokonaisvaltainen suunnitelma ja aikataulutus valmistautumiselle kirjastojärjestelmän vaihdokseen ja uudenlaisen yhteistyön aloittamiseen. Yhteistyö kirjastojärjestelmän ja toiminnan osalta on laajenemassa koko Pohjois-Karjalan laajuuteen. Nämä muutokset tuovat henkilökunnalle uusia haasteita ja lisätyötä.

Rajattomat kirjastoautopalvelut 2013

Hankasalmen, Konneveden ja Kangasniemen kirjastoautopalveluihin on tulossa lähivuosina muutoksia, joiden vuoksi kolmen kunnan kirjaston kesken toteutetaan kirjastoautoselvitys. Rajattoman kirjastoautopalvelut -hankkeen tavoitteena on löytää toimivin tapa kirjastoautopalvelujen järjestämiseen jatkossa. Kirjastoautoselvityksessä kartoitetaan myös kirjastoautopalvelujen oheispalveluita ja pyritään löytämään käytännön kirjastoautotyön ohessa toimivimmat lisäpalvelut.

Keskipisteessä asiakas 2012

Hankkeen aikana Aalto- ja Keprikirjastot sekä Laukaan kunnankirjasto, yhteensä 20 keskisuomalaista kuntaa, uusivat sekä asiakasliittymänsä että tuotantojärjestelmänsä.
Kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston uudistamisella tähdätään seudullisen yhteistyön syventämiseen ja tehokkaaseen kirjastopalvelujen tuottamiseen.
Tavoitteena on toisaalta kirjastojen tietojärjestelmäyhteistyön tehostaminen, toisaalta yhteisten seudullisten palvelujen luominen erityisesti asiakkaille, mutta myös kirjastojen henkilökunnan käyttöön.
Maakunnan kirjastoverkkoa suunnitellaan kokonaisuutena ja luodaan seudun kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeessa tarkistetaan myös seudullisen yhteistyön rajaukset suhteessa maakuntakirjastotoimintaan.

okm
avi