Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Onni on oma soppi - tila-,kaluste- ja aineistojärjestys uusiksi 2013

Hankkeen tavoitteena on saada kirjastolle ammattilaisen suunnittelema uusi ilme. Painopistealueita ovat lapset ja nuoret (lisää tilaa) sekä ajanmukaiset hyllyopasteet.

Keskipisteessä asiakas 2012

Hankkeen aikana Aalto- ja Keprikirjastot sekä Laukaan kunnankirjasto, yhteensä 20 keskisuomalaista kuntaa, uusivat sekä asiakasliittymänsä että tuotantojärjestelmänsä.
Kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston uudistamisella tähdätään seudullisen yhteistyön syventämiseen ja tehokkaaseen kirjastopalvelujen tuottamiseen.
Tavoitteena on toisaalta kirjastojen tietojärjestelmäyhteistyön tehostaminen, toisaalta yhteisten seudullisten palvelujen luominen erityisesti asiakkaille, mutta myös kirjastojen henkilökunnan käyttöön.
Maakunnan kirjastoverkkoa suunnitellaan kokonaisuutena ja luodaan seudun kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeessa tarkistetaan myös seudullisen yhteistyön rajaukset suhteessa maakuntakirjastotoimintaan.

Kempeleen seniorikirjasto 2012

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Kempeleen kirjastolle palveluja seniorikansalaisille. Kirjastolla ei tällä hetkellä ole erityisiä palveluita kohderyhmälle, joten palvelutarpeen kartoitus, palveluiden kehittäminen ja ottaminen osaksi päivittäistä kirjastotyötä on todella tärkeää. Toinen kartoitettava asia on selvittää, mitä palveluita tai toimintoja seniorit haluavat kirjastoon.

okm
avi