Järjestä:

Löytyi 7 hanketta.

Ovet auki! Haapamäen kyläkirjaston kehittämishanke 2018

Hankkeen tavoitteena on Haapamäen kirjaston kehittäminen avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan omatoimikäytön ja toiminnan uusien linjausten avulla. Hanke liittyy läheisimmin teemaan 3, Elinikäinen oppiminen.

Upprustning av filialbibliotek 2014

Pargas stad har bibliotek i alla gamla kommunområdesdelar d.v.s. Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett litet bibliotek på ön Utö som ligger i det yttersta havsbandet.

Uusia laitteita Sykäräisen sivukirjastoon 2014

Haemme avustusta sivukirjaston laitehankintoihin. Sykäräisen sivukirjaton tiloja kohennetaan ja aineistoa uusitaan. Samalla uusitaan sivukirjaston asiakaskone ja tulostin. Koulun yhteydessä olevaan kirjastoon hankitaan myös tablettitietokoneita asiakaskäyttöön. Tavoitteena on saada sivukirjasto kokelmiltaan, tiloiltaan ja laitteiltaan ajantasaiseksi ja toimivaksi kyläläisten kohtaamispaikaksi.

Lasten ja nuorten tavoittaminen ja osallistaminen Kyyti.fi-sivuston kautta 2013

Hankkeen tavoitteena on päivittää www.kyyti.fi-sivujen lasten ja nuorten sivut kohderyhmien tarpeita vastaaviksi. Pyrimme tavoittamaan ja osallistamaan lapset ja nuoret sekä sivujen sisällöntuotantoon sekä kirjaston tapahtumiin ja lisäämään heidän lukuintoaan innostavin aineistoesittelyin. Lisäksi tavoitteemme on tarjota sivujen kautta opetusaineistoa sekä pienille kirjastoille että kouluille.

Uinuvasta sivukirjastosta aktiiviseksi kuntalaisten kohtaamispaikaksi 2013

Hankkeen käynnistäminen lähtee siitä, että sivukirjaston aineistokokoelma käydään järjestelmällisesti läpi. Sivukirjasto profiloidaan vastaamaan sitä käyttävien asiakasryhmien tarpeita.

Elämyksiä ja e-lukulaitteita - pienten kirjastojen uinuva potentiaali käyttöön 2012

Pääkirjaston nykyinen lukutila ja Ruissalon lähikirjaston lukusali ovat muunneltavissa tarpeen tullen pienemmän yleisön kokoontumistilaksi. Kannettava dataprojektori helpottaisi esim. kirjastonkäytön opetuksen ja monen muun tilaisuuden järjestämistä lukutilassa.
Kyyti-kirjastot ovat aloittamassa e-kirjojen tilaamisen. Uusia kehittyneempiä e-kirjojen lukulaitteita ja malleja tulee jatkuvasti markkinoille. Myös pienemmissä kirjastoissa asiakkailla tulee olla mahdollisuus kokeilla laitteita ja niiden soveltumista omaan käyttöön (esim. opiskelijat ja seniorit). Kirjaston henkilökunta pääsisi tutustumaan sähköiseen kirjaan kirjastoaineistona ja löytäisi kokeilun myötä parhaiten kirjastokäyttöön soveltuvia malleja.

okm
avi