Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Digivelhoiksi - sisällöt saavutettavammiksi ja digipalvelut haltuun 2018

Digivelhoiksi-hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevia palveluita asiakaslähtöisesti ja estää digitaalisen kuilun syntymistä digiopastamisen avulla.

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot

Mobiililla tulevaisuuteen : sähköiset aineistot, laitteet ja asiointi verkossa tutummaksi 2014

Hankkeen tavoitteena on lisätä niin kirjaston asiakkaiden kuin henkilökunnankin tietoa verkkoaineistoista sekä tehostaa e-aineistojen ja palvelujen käyttöä erilaisten laitteiden avulla. Aiemmilla hankkeilla on luotu verkkopuikkaripalvelu, jossa asiakkaat ovat saaneet yksilöllistä verkkoneuvontaa ja opastusta. Tämän tulevan hankkeen myötä opastetaan laitteiden käyttöä myös pienryhmissä.

Tabletti tiedonjanoon 2014

Hankkeen tarkoituksena on edistää sekä asiakkaiden että kirjaston henkilökunnan digiosaamista. Tablettilaitteilla tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet tutustua digilaitteisiin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Laitteiden avulla lisätään sekä henkilökunnan että asiakkaiden medialukutaitoja ja tietoa tietoteknologian kehityksestä. Lisäksi henkilökunta pystyy opastamaan sähköisen aineiston käyttöä kohdennetusti eri-ikäisille asiakasryhmille.

Digitaalista lukutaitoa edistämään 2013

Kolmen kunnan (Kaarinan, Liedon ja Raision) yhteishankkeen tarkoituksena on edistää sekä oman kirjaston henkilökunnan että asiakkaiden digiosaamista. Hanke toteutetaan hankkimalla kirjastoihin tablettitietokoneita ja järjestämällä ensin koulutusta niiden käyttöön henkiläkunnalle. Käyttöönottokoulutuksen jälkeen kussakin kirjastossa toteutetaan hankkeita, jotka opastavat ja samalla kaventavat digitaalista kuilua: asiakkaille digilaitteiden (tablettien ja mahdollisten digitointitilojen) käytönopastusta, maahantiedonhaun opetusta tableteilla koululaisille, mediakasvatuksen projekteja myös osallistamalla asiakkaita sisällöntuotantoon. Tablettilaitteet toimisivat myös pöytäkoneiden lisänä asiakkaiden tietoverkkojen käyttämiseen sekä lukulaitteina.

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin 2011

Tavoitteena on luoda yleisille kirjastoille e-aineistostrategia: yhteinen valtakunnallinen sähköisten aineistojen jakelukäytäntö, joka mahdollistaa kaikkien kansalaisten pääsyn sähköiseen aineistoon ja estää digitaalisen kuilun syntymisen kansalaisten välille.

okm
avi